Dziennikarstwo muzyczne

6 Semestr, 6 Sesja

weekendowy, wieczorowy, dziennyNowy 3086 PLN za semestr
więcej terminów () mniej terminów
 • Celem studiów na kierunku jest wykształcenie i przygotowanie absolwentów do pracy w dynamicznie rozwijającym się i coraz bardziej różnicowanym sektorze komunikacji społecznej i nowych mediów oraz w instytucjach edukacyjnych.

  Obok tradycyjnych już grup zajęć i zawodów na obszarze komunikowania masowego - dziennikarzy, rzeczników prasowych, pracowników agencji reklamowych, agencji informacyjnych, instytucji badających opinię publiczną - pojawia się wiele innych profesji i specjalności, związanych z narodzinami i rozwojem nowych mediów.

  Absolwent znajdzie zatrudnienie w charakterze dziennikarza muzycznego w mediach tradycyjnych i on-line, a także jako producent muzyczny i menedżer muzyczny.

 • Specjalność realizuje profesjonalne kształcenie dziennikarzy muzycznych. Studenci uzyskują wiedzę pozwalającą objaśniać, rozpoznawać i charakteryzować główne nurty i stylistyki muzyczne, kształtują umiejętności tworzenia komunikatów dziennikarstwa muzycznego w mediach drukowanych, radiu, telewizji i on-line; nabywają umiejętności produkcji muzycznej (fonografia i produkcja koncertów) i zarządzania karierą wykonawców muzycznych.

  Praktyki zawodowe realizowane są w mediach lokalnych i krajowych, w instytucjach kultury muzycznej a także w agencjach koncertowych i impresaryjnych, wydawnictwach muzycznych, stowarzyszeniach twórczych, domach kultury. W toku studiów i praktyk studenci pozyskują kompetencje społeczne w zakresie współpracy w zespole, kreatywności, postępowania zgodnie z zasadami prawa i etyki dziennikarskiej.

 • http://www.zezm.dsw.edu.pl/zaklad-edukacyjnych-zastosowan-mediow/strona-glowna/

 • Napisanie i obrona pracy dyplomowej

 • Decyduje kolejność zgłoszeń. Nie decyduje rodzaj przedmiotów zdawanych na maturze.

 • Studia I stopnia

  kserokopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu),
  kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej (oryginał do wglądu) – dotyczy osób legitymujących się „nową maturą”,
  fotografia cyfrowa i 1 tradycyjna*
  kserokopia dowodu osobistego (dwie strony).

  * Wymagania:

  zdjęcie cyfrowe – kolorowe, bez nakrycia głowy, jednolite tło, dobra ostrość, naturalny kolor skóry, wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, wyraźne oczy, spojrzenie na wprost, pozycja frontalna, naturalny wyraz twarzy; zapisane w formacie JPG, wymiar 400x500 pikseli (fotografię można dodać w systemie IRK lub przynieść na płycie CD);
  zdjęcie tradycyjne – fotografia w formie tradycyjnej o rozmiarze 35x45 mm, podpisana na odwrocie (nazwisko, imię/imiona), identyczne jak załączone zdjęcie elektroniczne, dostarczane z kompletem dokumentów do Centrum Rekrutacyjnego DSW.

 • Etap I - Internetowa Rejestracja Kandydatów (IRK) - www.rekrutacja.dsw.edu.pl

  Wejdź na stronę www.rekrutacja.dsw.edu.pl, utwórz konto w serwisie: Internetowa Rejestracja Kandydatów, podaj swój pesel i zabezpiecz konto hasłem, które zapamiętaj lub zapisz.

  Po zalogowaniu wprowadź niezbędne dane osobowe oraz dokonaj wyboru odpowiedniego kierunku lub specjalności studiów I, II stopnia lub podyplomowych. Zaakceptuj swój wybór, potwierdzając go odpowiednim przyciskiem.

  Do czasu podjęcia ostatecznej decyzji w sprawie wyboru kierunku studiów i specjalności możesz dokonywać w systemie IRK wszelkich zamian oraz korekt.


  Etap II - Złóżenie dokumentów

  Po wydrukowaniu podania o przyjęcie na studia i umowy (wygenerowanych automatycznie w systemie IRK) podpisz je i dostarcz osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej (pamiętaj, aby kopie dokumentów opisać sformułowaniem „potwierdzam zgodność z oryginałem” i podpisać) wraz z wymaganymi dokumentami do:

  - Centrum Rekrutacyjnego we Wrocławiu
  (ul. Strzegomska 55, 53-611 Wrocław),

 • 3086 PLN

Studia o podobnej tematyce