Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

381 Godzin, 3 Semestr

weekendowy, wieczorowy, dziennyNowy 1600 PLN za semestr
więcej terminów () mniej terminów
 • Podyplomowe studia dla nauczycieli, pedagogów posiadających kwalifikacje (uprawnienia) nauczycielskie – absolwentów studiów wyższych (także zawodowych). Trzysemestralne studia, dające uprawnienia pedagoga specjalnego do nauczania i terapii dzieci z dysfunkcjami rozwoju psychoruchowego, przygotowują do pracy m.in. w szkołach specjalnych dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, szkołach integracyjnych, ośrodkach wczesnej diagnozy i interwencji, ośrodkach szkolno-wychowawczych.

  Studia umożliwiają zdobycie wiedzy psychopedagogicznej w zakresie pedagogiki specjalnej, przygotowanie w zakresie dydaktycznym – dydaktyka specjalna oraz specjalnościowym w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną.

 • Plan studiów zawiera 381 godzin zajęć dydaktycznych, w tym 140 godzin wykładów i 241 godzin konwersatoriów, seminariów i ćwiczeń terenowych oraz 120 godzin praktyki pedagogicznej w specjalistycznych placówkach.

  http://www.dlakandydata.dsw.edu.pl/oferta-edukacyjna/studia-podyplomowe/wydzial-nauk-pedagogicznych/edukacja-i-rehabilitacja-osob-z-niepelnosprawnoscia-intelektualna/

 • Podyplomowe studia dla nauczycieli, pedagogów posiadających kwalifikacje (uprawnienia) nauczycielskie – absolwentów studiów wyższych (także zawodowych).

 • Studia podyplomowe kończą się napisaniem pracy dyplomowej i egzaminem dyplomowym.

 • Decyduje kolejność zgłoszeń

 • Studia podyplomowe

  kserokopia odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych (I, II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich) wg wymagań określonych przy przyjmowaniu na wybrane studia podyplomowe),
  1 fotografia o rozmiarze 35x45 mm,
  kserokopia dowodu osobistego (dwie strony).


  * Wymagania:

  zdjęcie cyfrowe – kolorowe, bez nakrycia głowy, jednolite tło, dobra ostrość, naturalny kolor skóry, wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, wyraźne oczy, spojrzenie na wprost, pozycja frontalna, naturalny wyraz twarzy; zapisane w formacie JPG, wymiar 400x500 pikseli (fotografię można dodać w systemie IRK lub przynieść na płycie CD);
  zdjęcie tradycyjne – fotografia w formie tradycyjnej o rozmiarze 35x45 mm, podpisana na odwrocie (nazwisko, imię/imiona), identyczne jak załączone zdjęcie elektroniczne, dostarczane z kompletem dokumentów do Centrum Rekrutacyjnego DSW.

 • Etap I - Internetowa Rejestracja Kandydatów (IRK) - www.rekrutacja.dsw.edu.pl

  Wejdź na stronę www.rekrutacja.dsw.edu.pl, utwórz konto w serwisie: Internetowa Rejestracja Kandydatów, podaj swój pesel i zabezpiecz konto hasłem, które zapamiętaj lub zapisz.

  Po zalogowaniu wprowadź niezbędne dane osobowe oraz dokonaj wyboru odpowiedniego kierunku lub specjalności studiów I, II stopnia lub podyplomowych. Zaakceptuj swój wybór, potwierdzając go odpowiednim przyciskiem.

  Do czasu podjęcia ostatecznej decyzji w sprawie wyboru kierunku studiów i specjalności możesz dokonywać w systemie IRK wszelkich zamian oraz korekt.


  Etap II - Złóżenie dokumentów

  Po wydrukowaniu podania o przyjęcie na studia i umowy (wygenerowanych automatycznie w systemie IRK) podpisz je i dostarcz osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej (pamiętaj, aby kopie dokumentów opisać sformułowaniem „potwierdzam zgodność z oryginałem” i podpisać) wraz z wymaganymi dokumentami do:

  - Centrum Rekrutacyjnego we Wrocławiu
  (ul. Strzegomska 55, 53-611 Wrocław),

 • 1600 PLN

Studia o podobnej tematyce