Ekologia żywności - studia podyplomowe dwusemestralne realizowane przez Internet.

2 Semestr

weekendowy, wieczorowy, dziennyNowy 2300 PLN
więcej terminów () mniej terminów
 • Celem studiów jest przekazanie wiedzy z zakresu żywienia człowieka, towaroznawstwa, technologii żywienia, fitoterapii, higieny żywności, bezpieczeństwa i zagrożeń dotyczących żywności. Absolwent nabywa wiedzę odnośnie suplementów i dodatków do żywności, witamin, podstaw fitoterapii i dietoterapii.

  • Studia podyplomowe realizowane przez Internet prowadzimy z powodzeniem od 2006 roku.
  • Nauczanie odbywa się za pośrednictwem sieci Internet.
  • Świadectwo nie różni się od świadectw studiów prowadzonych metodą tradycyjną.

 • Realizowane zagadnienia:

  Żywienie człowieka
  Fizjologia żywienia
  Dietoterapia i psychodietetyka
  Zdrowie psychiczne a odżywianie
  Kliniczny zarys chorób
  Wspomaganie dietetyczne w cukrzycy, chorobach układu krążenia, układu pokarmowego
  Towaroznawstwo
  Przechowalnictwo żywności
  Higiena żywności oraz bezpieczeństwo i jakość żywności
  Żywność funkcjonalna i specjalnego przeznaczenia
  Suplementy diety i dodatki do żywności
  Orientalne systemy odżywiania
  Podstawy fitochemii i fitoterapii
  Fitoterapia
  Witaminy i mikroelementy w żywieniu człowieka
  Technologia żywności

 • Zajęcia prowadzone przez doświadczonego praktyka realizowane są metodą tradycyjną podczas zjazdów egzaminacyjnych.

 • Studia są skierowane do wszystkich absolwentów szkół wyższych, a w szczególności do osób pracujących w przemyśle spożywczym (sklepy, hurtownie ze zdrową żywnością, dystrybucja internetowa żywności i suplementów), producentów żywności, dystrybutorów żywności, sprzedawców, osób chcących poszerzyć swoją wiedzę na temat towaroznawstwa, żywienia, dietoterapii, dietetyków, osób preferujących zdrową żywność oraz zainteresowanych w/w tematyką studiów.

 • Nauczanie odbywa się za pośrednictwem sieci Internet. Studenci otrzymują podręcznik multimedialny na dysku CD-ROM. Każdy student podczas trwania studiów ma zagwarantowaną opiekę ze strony nauczyciela prowadzącego przedmiot. Dzięki wykorzystaniu istniejących w sieci Internet narzędzi - stron WWW, e-mail, itp. - opiekun prowadzący przedmiot stymuluje proces dydaktyczny.

 • Warunki ukończenia:
  - udział w zajęciac
  - uzyskanie pozytywnych ocen z egzaminu końcowego oraz z poszczególnych zaliczeń przedmiotów
  - wniesienie wymaganej opłaty za studia

 • Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych EKOLOGIA ŻYWNOŚCI Wyższej Szkoły Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie - świadectwo nie różni się od świadectw studiów prowadzonych metodą tradycyjną.

 • Warunki przyjęcia
  Do postępowania rekrutacyjnego dopuszczeni zostają kandydaci, którzy dostarczą:
  * wypełniony wniosek rekrutacyjny - do pobrania ze strony www Uczelni;
  * ksero dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich, lekarskich, magisterskich);
  * 2 zdjęcia legitymacyjne;
  * ksero dowodu osobistego;
  *dowodu uiszczenia opłaty wpisowego.

 • * wypełniony wniosek rekrutacyjny - do pobrania ze strony www Uczelni;
  * ksero dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich, lekarskich, magisterskich);
  * 2 zdjęcia legitymacyjne;
  * ksero dowodu osobistego;
  *dowodu uiszczenia opłaty wpisowego.

 • Termin składania dokumentów:

  Dokumenty należy złożyć (można wysłać komplet dokumentów pocztą) w Dziekanacie Wyższej Szkoły Nauk Społecznych ul. Zamojska 47, 20-102 Lublin, od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16 tel. (81) 441 33 11 pokój 227, w soboty 8-14.

  W WSNS obowiązują dwa terminy składania dokumentów rekrutacyjnych na studia podyplomowe w danym roku akademickim:

  Pierwszy nabór letni od 15 maja do 25 września danego roku akademickiego.
  Drugi nabór zimowy od 15 listopada do 25 lutego danego roku akademickiego.

 • 2300 PLN

Studia o podobnej tematyce