Ekonomia dla prawników

2 Semestr, 160 Godzin

weekendowy, wieczorowy, dziennyWrocław Nowy 3400 PLN
więcej terminów () mniej terminów
 • Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w zintegrowaną wiedzę pozwalającą na sprawne analizowanie problemów gospodarczych z pogranicza ekonomii i prawa. Ponadto w programie studiów znajdują się przedmioty zorientowane na dostarczenie praktycznych umiejętności biznesowych, m.in. z rachunkowości i controllingu, zamówień publicznych, organizacji przetargów czy negocjacji.

 • 1. Wprowadzenie do funkcjonowania gospodarki rynkowej
  2. Ekonomiczna analiza prawa – wybrane zagadnienia
  3. Organizacja rynków i konkurencja
  4. Podatki i polityka fiskalna
  5. Elementy bankowości. Polityka monetarna
  6. Rynki finansowe – wybrane zagadnienia
  7. Państwowa regulacja rynków
  8. Rynek pracy – wybrane zagadnienia
  9. Ochrona konkurencji i konsumentów
  10. Ochrona producentów i sprzedawców
  11. Ochrona własności intelektualnej
  12. Regulacja monopoli
  13. „Szara strefa” w gospodarce. Rynki dóbr zabronionych
  14. Etyka gospodarcza
  15. Zamówienia publiczne
  16. Rachunkowość z elementami controllingu i analizy ekonomicznej
  17. Trening negocjacyjny
  18. Aukcje, przetargi, licytacje elektroniczne (laboratoria)
  19. Podstawy zarządzania. Zarządzanie zasobami ludzkimi
  20. Podstawy marketingu

 • Zajęcia na Studiach prowadzą doświadczeni wykładowcy Uniwersytetu Ekonomicznego oraz praktycy zajmujący się problematyką "na styku" prawa i ekonomii.

 • Studia adresowane są głównie do prawników oraz pracowników administracji rządowej i samorządowej, którzy:

  chcą pogłębić wiedzę dotyczącą funkcjonowania gospodarki rynkowej
  prowadzą działalność gospodarczą w zakresie usług prawniczych i chcą uzyskać wiedzę z zakresu analiz ekonomiczno-finansowych, pomocnych w tego typu działalności gospodarczej.

 • Obecność na zajęciach .
  Egzamin końcowy w formie sprawdzenia wiedzy i umiejętności (pisemny) obejmujący całość materiału.

 • podanie o przyjęcie na studia
  formularz zgłoszeniowy (załącznik 1)
  oświadczenie o pokryciu kosztów (indywidualne lub od pracodawcy – załącznik 2 lub 3)
  2 zdjęcia
  odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub licencjackich + kserokopia
  kserokopia dowodu osobistego (obydwie strony)

 • 3400 PLN

Studia o podobnej tematyce