Ekonomia społeczna - studia podyplomowe dwusemestralne realizowane przez Internet.

2 Semestr

weekendowy, wieczorowy, dziennyNowy 2300 PLN
więcej terminów () mniej terminów
 • Celem studiów podyplomowych Ekonomia społeczna jest przekazanie aktualnej wiedzy z zakresu ekonomii społecznej. Słuchacze nabędą wiedzę m.in., w zakresie rozwoju umiejętności menedżerskich do pełnienia funkcji lidera, prowadzenia działalności gospodarczej przez PS (przedsiębiorstwa społeczne), pozyskiwania funduszy, w tym funduszy unijnych w ramach POKL – projekty standardowe, innowacyjne testujące, z komponentem ponadnarodowym, uzyskanie praktycznych wskazówek do sporządzania wniosku aplikacyjnego, wymiana doświadczeń z praktykami ekonomii społecznej (wykładowcy), oraz opracowanie innowacyjnego projektu.

  • Studia podyplomowe realizowane przez Internet prowadzimy z powodzeniem od 2006 roku.
  • Nauczanie odbywa się za pośrednictwem sieci Internet.
  • Świadectwo nie różni się od świadectw studiów prowadzonych metodą tradycyjną.

 • Ekonomia Społeczna w Polsce – analiza sytuacji ekonomii społecznej, charakterystyka zjawiska.
  2. Formy prawno-instytucjonalne przedsiębiorstw społecznych.
  3. Społeczeństwo obywatelskie w ekonomii społecznej.
  4. Wyzwania dla Ekonomii Społecznej.
  Tworzenie podmiotów Ekonomii Społecznej, w tym analiza rynku, biznes plan, uwarunkowania prawne.
  2. System wsparcia podmiotów ekonomii społecznej w Polsce i za granicą, w tym rola OWES/RCES/CIS oraz klauzule społeczne.
  3. Wyzwania dla przedsiębiorstw społecznych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej na otwartym rynku.
  4. Społeczna odpowiedzialność biznesu/funkcjonowanie na otwartym rynku.
  Zarządzanie organizacją i personelem.
  2. Public relations i techniki negocjacji.
  3. Finansowanie przedsięwzięć społecznych.
  4. Zarządzanie projektami społecznymi.
  Problemy i potrzeby podmiotów ekonomii społecznej w Polsce.
  2. Mechanizmy upowszechnia dobrych praktyk (franczyza społeczna, klastry społeczne).
  3. Tworzenie wizerunku marki ES oraz promocja ES.
  4. Formy integracji środowiska wspierającego podmioty ES.

 • Doświadczona Kadra Dydaktyczna

 • Studia te są skierowane do osób z wyższym wykształceniem (magisterskim lub licencjackim) w szczególności preferowani są pracownicy:
  Instytucji pomocy i integracji społecznej.
  Instytucji rynku pracy: publicznych służb zatrudnienia, agencji zatrudnienia, instytucji szkoleniowych, instytucji dialogu społecznego oraz instytucji partnerstwa lokalnego, OHP.
  Administracji publicznej.
  Organizacji pozarządowych.
  Podmiotów Ekonomii Społecznej.
  Osoby indywidualne, które zainteresowane są uruchomieniem przedsięwzięcia z zakresu Ekonomii Społecznej.

 • Przewiduje się 4 zjazdy egzaminacyjne w trakcie trwania studiów i jeden zjazd na egzamin końcowy.

 • Warunki ukończenia:

  - udział w zajęciach w formie elektronicznej
  - uzyskanie pozytywnych ocen z egzaminu końcowego oraz z poszczególnych przedmiotów
  - wnieWarunki przyjęcia

 • Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych: Ekonomia społeczna

 • Warunki przyjęcia
  Do postępowania rekrutacyjnego dopuszczeni zostają kandydaci, którzy dostarczą:
  * wypełniony wniosek rekrutacyjny - do pobrania ze strony www Uczelni;
  * ksero dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich, lekarskich, magisterskich);
  * 2 zdjęcia legitymacyjne;
  * ksero dowodu osobistego;
  *dowodu uiszczenia opłaty wpisowego.

 • * wypełniony wniosek rekrutacyjny - do pobrania ze strony www Uczelni;
  * ksero dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich, lekarskich, magisterskich);
  * 2 zdjęcia legitymacyjne;
  * ksero dowodu osobistego;
  *dowodu uiszczenia opłaty wpisowego

 • Termin składania dokumentów:

  Dokumenty należy złożyć (można wysłać komplet dokumentów pocztą) w Dziekanacie Wyższej Szkoły Nauk Społecznych ul. Zamojska 47, 20-102 Lublin, od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16 tel. (81) 441 33 11 pokój 227, w soboty 8-14.

  W WSNS obowiązują dwa terminy składania dokumentów rekrutacyjnych na studia podyplomowe w danym roku akademickim:

  Pierwszy nabór letni od 15 maja do 25 września danego roku akademickiego.
  Drugi nabór zimowy od 15 listopada do 25 lutego danego roku akademickiego.

 • 2300 PLN

Studia o podobnej tematyce