Ekspert usług księgowych

2 Semestr

weekendowy, wieczorowy, dziennyWrocław Nowy 3500 PLN
więcej terminów () mniej terminów
 • Celem studiów jest przekazanie słuchaczom niezbędnej wiedzy z zakresu organizacji i prowadzenia biura rachunkowego w celu świadczenia usługowego prowadzenia ksiąg po UWOLNIENIU zawodu księgowego. Program studiów nastawiony jest na przygotowanie słuchaczy do efektywnego wykorzystanie wiedzy oraz umiejętności z zakresu prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (PKPiR), ksiąg rachunkowych, przygotowania sprawozdania finansowego, sprawozdań podatkowych oraz rozliczeń w ramach ZUS. W programie studiów uwzględniono zajęcia praktyczne w laboratorium komputerowym (praktyczna obsługa programy finansowo-księgowego, programu PKPiR oraz Płatnika).

 • 1. Księga przychodów i rozchodów
  2. Prowadzenie ksiąg rachunkowych
  3. Rachunkowość mikro i małych firm - KPiR (lab)
  4. Rachunkowość komputerowa - program F-K (lab)
  5. Rachunkowość jednostek non profit i stowarzyszeń
  6. Sprawozdawczość finansowa
  7. Analiza finansowa
  8. Kalkulacja kosztów
  9. Wynagrodzenia i lista płac
  10. Podatek dochodowy od osób fizycznych
  11. Podatek dochodowy od osób prawnych
  12. Ordynacja podatkowa
  13. Podatek od towarów i usług
  14. Program Płatnik (lab)
  15. Ubezpieczenia społeczne
  16. Deklaracje podatkowe (CIT,VAT,PIT - lab)
  17. Kontrola podatkowa
  18. Odpowiedzialność i etyka zawodu księgowego
  19. Formy prawne działalności biura rachunkowego
  20. Seminarium

 • Zajęcia na studiach prowadzi zespół, składający się z najwyższej klasy wykładowców – specjalistów zatrudnionych na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz doświadczonych praktyków z wieloletnim stażem w tym przedstawicieli Urzędu Skarbowego, Izby Skarbowej, ZUS, biegli rewidenci oraz doradcy podatkowi i biegli sądowi.
  Zajęcia prowadzone są w połączeniu aspektów teoretycznych z problemami praktyki zawodowej.

 • Studia kierowane są w szczególności do osób, które chcą założyć biuro rachunkowe i zdobyć niezbędną wiedzę do samodzielnego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

 • studia trwają dwa semestry w systemie zaocznym (sobota-niedziela)
  zajęcia odbywają się co dwa tygodnie
  program studiów jest zatwierdzany przez Radę Wydziału
  miejsce odbywania się zajęć : campus Uniwersytetu Ekonomicznego
  o inauguracji studiów słuchacze zostaną poinformowani drogą mailową oraz listownie

 • obecności na zajęciach
  przygotowanie i obrona pracy końcowej - egzamin końcowy

 • Złożenie dokumentów oznacza przyjęcie na studia.

 • podanie o przyjęcie na studia
  formularz zgłoszeniowy (załącznik 1)
  oświadczenie o pokryciu kosztów (indywidualne lub od pracodawcy – załącznik 2 lub 3)
  2 zdjęcia
  odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub licencjackich + kserokopia
  kserokopia dowodu osobistego (obydwie strony)

 • 3500 PLN

Studia o podobnej tematyce