Ewidencja księgowa i podatkowa z wykorzystaniem programów komputerowych

2 Semestr

weekendowy, wieczorowy, dziennyWrocław Nowy 3500 PLN
więcej terminów () mniej terminów
 • Dodatkowe informacje o studiach i rekrutacji można uzyskać u kierownika studiów (tel.Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie) oraz w sekretariacie (tel.Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie).

 • 1. Formy ewidencji i podstawy rachunkowości
  2. Prawo bilansowe i organizacja ksiąg rachunkowych
  3. Kalkulacja i rozliczanie kosztów
  4. Ewidencja księgowa aktywów trwałych
  5. Ewidencja księgowa środków pieniężnych i innych aktywów finansowych
  6. Ewidencja księgowa rozrachunków
  7. Ewidencja księgowa materiałów i towarów
  8. Ewidencja księgowa produktów gotowych
  9. Ewidencja księgowa przychodów, kosztów i wyniku finansowego
  10. Ewidencja księgowa kapitałów i rezerw
  11. Sporządzanie sprawozdania finansowego
  12. Opodatkowanie działalności gospodarczej
  13. Podatek od towarów i usług
  14. Podatek dochodowy od osób fizycznych
  15. Podatek dochodowy od osób prawnych
  16. Ubezpieczenia społeczne
  17. Rozliczenia podatkowe przedsiębiorcy
  18. Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
  19. Rozliczanie osób zatrudnionych
  20. Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej - podstawy prwne
  21. Zawieranie i realizacja umów z pracownikami i kontrahentami
  22. Prowadzenie ksiąg rachunkowych za pomocą programu komputerowego FK
  23. Prowadzenie podatkowej księgi przcyhodów i rozchodów za pomocą programu komputerowego
  24. Rozliczanie składek ubezpieczeniowych w programie PŁATNIK

 • Zajęcia prowadzone są zarówno od strony teoretycznej, jak i dzięki doświadczeniom z codziennej pracy zawodowej - od strony praktycznej przez znawców problematyki księgowej, podatkowej i finansowej. Są wśród nich pracownicy naukowi Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, księgowi, specjaliści z Izby Skarbowej we Wrocławiu, doradcy podatkowi.
  Większość zajęć prowadzona jest przez praktykujących księgowych (w tym prowadzących własne biura rachunkowe), prawników i doradców podatkowych.

 • Studia kierowane są do osób, które chcą zdobyć zasadniczą wiedzę i umiejętności z zakresu ksiąg rachunkowych, ewidencji podatkowych, sprawozdawczości i rozliczeń publicznoprawnych, a w szczególności:
  a)osoby całkowicie początkujące, które chcą się przekwalifikować lub zmienić stawisko pracy,
  b)osoby, które współpracują z księgowymi, ale potrzebują uporządkowanej wiedzy rachunkowej i podatkowej,
  c)osoby, które uczyły się kiedyś rachunkowości, ale potrzebują aktualizacji i odnowienia wiedzy i umiejętności (np. powracające na rynek pracy),
  d)właściciele, zarządzający, kierownicy, którzy poszukują wiedzy rachunkowej i podatkowej,
  e)absolwenci różnych kierunków studiów (głównie studiów I. stopnia), którzy potrzebują specjalizacji z rachunkowości i podatków.

 • studia są organizowane na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów
  program studiów jest zatwierdzany przez Radę Wydziału i może być korygowany
  zajęcia odbywają się w soboty i niedziele co dwa tygodnie

 • obecności na zajęciach
  przygotowanie i obrona pracy końcowej

 • podanie o przyjęcie na studia
  formularz zgłoszeniowy (załącznik 1)
  oświadczenie o pokryciu kosztów (indywidualne lub od pracodawcy – załącznik 2 lub 3)
  2 zdjęcia
  odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub licencjackich + kserokopia
  kserokopia dowodu osobistego (obydwie strony)

 • 3500 PLN

Studia o podobnej tematyce