Executive MBA

4 Semestr

weekendowy, wieczorowy, dziennyWarszawa Nowy 65000 PLN
więcej terminów () mniej terminów
 • W odpowiedzi na wyzwania stawiane przez wymagający świat biznesu, Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej przekształciła, niewystarczającą w dzisiejszych czasach, tradycyjną strukturę programów zarządzania i wprowadziła nowatorskie podejście TRZECH FILARÓW, które ma na celu kształtować liderów naszych czasów.

  Wszystkie programy realizowane przez Szkołę Biznesu PW oparte są właśnie na trzech filarach - Wiedzy dla Biznesu, Biznesu w Działaniu oraz Rozwoju Potencjału Osobistego, które kształtują odpowiedzialnego, efektywnego i kompetentnego lidera, potrafiącego sprostać wyzwaniom nowoczesnego świata.

 • Filar I: Wiedza dla Biznesu

  To zestaw typowych obszarów wiedzy i umiejętności niezbędnych w życiu zawodowym każdego wszechstronnego i kompetentnego menadżera. Biznes w teorii to wiedza z podstawowych dziedzin, m.in. ekonomii, finansów, rachunkowości, marketingu, zarządzania operacyjnego, prawnych aspektów działalności biznesowej, strategii, zarządzania kontrolą i systemów informacyjnych oraz zarządzania zasobami ludzkimi.

  Filar II: Biznes w Działaniu

  To filar konsolidujący wiedzę i umiejętności poprzez rozwiązywanie złożonych i wielowymiarowych problemów i zadań podczas zajęć warsztatowych i w ramach projektów. Biznes w Działaniu to nowatorskie szkolenia mające na celu zapoznanie się z czterema siłami napędowymi biznesu – z inwestorem, przedsiębiorcą, konsultantem oraz dyrektorem generalnym.

  Filar III: Rozwój Potencjału Osobistego

  Kompetencje interpersonalne są integralnym elementem kompleksowego planu rozwoju nowoczesnego menedżera i lidera. Przekładają się one zarówno na efektywność budowania i podtrzymywania relacji biznesowych czy zarządzanie zespołami zadaniowymi, jak i osobiste poczucie satysfakcji i samorealizacji poprzez działania na polu zawodowym.

 • Po ukończeniu studiów absolwenci otrzymują Dyplom Executive Master of Business Administration nadawany przez Politechnikę Warszawską sygnowany przez Rektora oraz Przewodniczącego Rady Założycieli Szkoły.

  W dyplomie znajduje się zapis potwierdzający, że program został stworzony przez Politechnikę Warszawską, HEC School of Management w Paryżu, London Business School oraz Norwegian School of Economics w Bergen.

  Jakość dyplomu i jego międzynarodowa ranga oparte są na wieloletnim doświadczeniu Szkoły we współpracy z prestiżowymi uczelniami założycielskimi.

  Dyplom zawiera także logo akredytacji EPAS, która jest potwierdzeniem międzynarodowych standardów realizacji programu. Uczestnikom wydane zostanie ponadto świadectwo ukończenia studiów podyplomowych według reguł prawa o szkolnictwie wyższym.

 • 65000 PLN

Studia o podobnej tematyce