FBA Mazowiecka Akademia Firm Rodzinnych

180 Godzin, 2 Semestr, 0 Sesja

weekendowy

język wykładowy: polskiWarszawa Nieaktualny 1888 PLN
więcej terminów () mniej terminów
  • FBA - MAZOWIECKA AKADEMIA FIRM RODZINNYCH

    Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.    FBA – Mazowiecka Akademia Firm Rodzinnych (Family Business Academy) to dwusemestralne studium podyplomowe w zakresie zarządzania i przedsiębiorczości, adresowane do właścicieli i kadry zarządzającej firm rodzinnych na Mazowszu. Zajęcia (180 godzin) realizowane są w języku polskim w sesjach od czwartku do soboty.    Celem Akademii jest rozwój umiejętności menedżerskich w kadrach zarządzających firmami rodzinnymi. Program zapewnia uczestnikom wiedzę uwzględniającą specyfikę firm rodzinnych, przekazaną przez ekspertów i praktyków specjalizujących się w zarządzaniu, finansach i biznesie rodzinnym. Ważnym celem projektu, realizowanym zarówno podczas zajęć jak po zakończeniu studium, jest też nawiązanie nowych wartościowych znajomości i platformy wymiany doświadczeń między uczestnikami i absolwentami. Partnerami w realizacji projektu są: Inicjatywa Firm Rodzinnych, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego oraz PwC Polska.

    • program z dofinansowanie EFS
    • zarzadzanie dla firm rodzinnych

  •  
    BLOK 1 
    Firma, rynek i otoczenie - podstawy ekonomii

    W ramach bloku omawiane są podstawowe pojęcia z zakresu mikro i makroekonomii, z naciskiem na praktyczne umiejętności i lepsze zrozumienie otoczenia rynkowego.

    BLOK 2
    Elementy prawa dla firm rodzinnych

    Omówienie prawnych form działalności gospodarczej, zagadnień związanych z przekazywaniem własności w ramach firmy oraz sposobami zabezpieczenia majątku rodzinnego (sukcesja, dziedziczenie). Zajęcia prowadzone są przez ekspertów z dużym doświadczeniem w zakresie współpracy z firmami rodzinnymi.
    BLOK 3
    Finanse firm rodzinnych

    Blok obejmuje zakres wiedzy dotyczący podstawowych zagadnień z zakresu rachunkowości zarządczej i finansowej.
    BLOK 4
    Zarządzenie firmą rodzinną

    Blok obejmuje szereg zajęć z szeroko rozumianej dziedziny zarządzania tj. budowania strategii biznesowych i marketingowych w MŚP, etyki biznesu, zarządzania projektami ze szczególnym naciskiem na specyfikę biznesu rodzinnego.
    BLOK 5
    Symulacja Biznesplanu

    Dobry biznesplan to klucz do sukcesu każdego przedsięwzięcia. Blok będzie składał się z dwóch modułów: zajęć teoretyczno - praktycznych omawiających przygotowanie biznesplanu oraz interaktywnych warsztatów prowadzenia własnej firmy.
    BLOK 6
    Przedsiębiorczość i innowacje

    W ramach bloku omówione zostaną podstawowe kwestie związane z przedsiębiorczością oraz innowacyjnością, która staje się kluczowym czynnikiem sukcesu w obecnym otoczeniu biznesowym.  W trakcie zajęć położony zostanie nacisk na praktyczne metody tworzenia innowacyjnych pomysłów, produktów i firm.
    BLOK 7
    Zarządzanie kadrami w firmie rodzinnej

    Zarządzanie pracownikami firmy rodzinnej ma wiele specyficznych cech, bowiem relacje rodzinne czy przyjacielskie nakładają się na zależności służbowe. Blok obejmuje podstawowe kwestie związane z kluczowymi umiejętnościami, których potrzebują menedżerowie, żeby efektywnie zarządzać firmą.
    BLOK 8
    Fundusze unijne

    Fundusze unijne to jeden z najważniejszych źródeł finansowania firm z sektora MŚP. W trakcie zajęć zostaną omówione zarówno merytoryczne jak i formalne aspekty pozyskania dotacji unijnych.
    BLOK 9
    Etyka biznesu rodzinnego

    Etyczne prowadzenie firmy, zwłaszcza w okresie kryzysu gospodarczego nie jest proste. W firmach rodzinnych szczególne znaczenie mają kategorie lojalności i zaufania. Także stosunkowo niewielkie firmy stają wobec wymagań jakie stawia społeczna odpowiedzialność biznesu.
    BLOK 10
    Projekt konsultingowy
    Kończący program projekt daje możliwość zastosowania zdobytych umiejętności w praktyce. 
    BLOK 11
    Warsztaty psychologiczne

    Systematyczne badania naukowe pokazują, że sama wiedza i umiejętności czysto biznesowe nie wystarczają do efektywnego prowadzenia firmy. Menedżerowie powinni dysponować całą gamą umiejętności psychologicznych, które pozwolą im działać zarówno w sytuacjach zwykłych, jak i kryzysowych.
    BLOK 12
    Życie poza firmą

    W Polsce rośnie wydajność pracy, zwykle za cenę coraz większej liczby przepracowywanych godzin. Sytuacja ta stawia zarówno pracowników, jak i członków ich rodzin, wobec wyzwania jakim jest zachowanie równowagi między celami osobistymi i zawodowymi. Szczególnym przypadkiem jest sytuacja firmy rodzinnej, gdzie trudniej niż w korporacji rozdzielić sferę prywatną i zawodową.
     

  • Wykładowcy I edycji Mazowieckiej Akademii Firm Rodzinnych 2012/13. W programie wezmą udział wykładowcy z instytucji partnerskich oraz cenieni specjaliści ze świata biznesu. Zajęcia poprowadzą między innymi:


    Prof. Witold Orłowski


    Prof. Andrzej Blikle


    Dr hab. Sylwia Sysko-Romańczuk


    Dr Olaf Żylicz


    Dr Rafał Dudkowski


    Agnieszka Barańska


    Anna Socik


    prof. Ewa Walińska


    dr Zbigniew Matyjas


    dr Paweł Głodek


    dr Jakub Marszałek


    dr Paweł Sekuła


    mgr Marcin Michalak


    Michał Gwizda


    Andrzej Puncewicz

  • Właściciele firm lub pracownicy zatrudnieni w nich jako członek rodziny lub jako pracownik szczebla zarządzającego;


     w firmie tej zatrudnionych jest od 2 do 49 pracowników;


     firma znajduje się na terenie woj. mazowieckiego;


     firma ta ma rodzinny charakter, tzn.: co najmniej 50% kapitału firmy znajduje się w rękach rodziny (co najmniej 2 osoby) oraz co najmniej 1 osoba z rodziny pełni funkcję kierowniczą;


     kandydat posiada wyższe wykształcenie;


     kandydat posiada minimum 3 lata doświadczenia w zakresie zarządzania/funkcjonowania firmy;


     kandydat mieszka lub pracuje na terenie woj. mazowieckiego


  • Studium podzielone jest na 12 bloków tematycznych. Zajęcia prowadzone są przez wykładowców akademickich oraz ekspertów – praktyków.

    I. Firma, rynek i otoczenie- podstawy ekonomii


    II. Elementy prawa dla firm rodzinnych


    III. Finanse firm rodzinnych


    IV. Zarządzenie firmą rodzinną


    V. Symulacja Biznesplan


    VI. Przedsiębiorczość i innowacje


    VII. Zarządzanie kadrami w firmie rodzinnej


    VIII. Fundusze unijne


    IX. Etyka biznesu rodzinnego


    X. Projekt konsultingowy


    XI. Warsztaty psychologiczne


    XII. Życie poza firmą

  • Po ukończeniu Studium absolwenci otrzymują dyplom ukończenia Studium Podyplomowego FBA - Mazowiecka Akademia Firm Rodzinnych oraz świadectwo ukończenia kursu dokształcającego według wymagań Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

  • 1888 PLN

Studia o podobnej tematyce