FBA Mazowiecka Akademia Firm Rodzinnych

180 Godzin, 2 Semestr, 0 Sesja

weekendowy

język wykładowy: polskiWarszawa Nieaktualny 1888 PLN
więcej terminów () mniej terminów
 • FBA - MAZOWIECKA AKADEMIA FIRM RODZINNYCH

  Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  FBA – Mazowiecka Akademia Firm Rodzinnych (Family Business Academy) to dwusemestralne studium podyplomowe w zakresie zarządzania i przedsiębiorczości, adresowane do właścicieli i kadry zarządzającej firm rodzinnych na Mazowszu. Zajęcia (180 godzin) realizowane są w języku polskim w sesjach od czwartku do soboty.  Celem Akademii jest rozwój umiejętności menedżerskich w kadrach zarządzających firmami rodzinnymi. Program zapewnia uczestnikom wiedzę uwzględniającą specyfikę firm rodzinnych, przekazaną przez ekspertów i praktyków specjalizujących się w zarządzaniu, finansach i biznesie rodzinnym. Ważnym celem projektu, realizowanym zarówno podczas zajęć jak po zakończeniu studium, jest też nawiązanie nowych wartościowych znajomości i platformy wymiany doświadczeń między uczestnikami i absolwentami. Partnerami w realizacji projektu są: Inicjatywa Firm Rodzinnych, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego oraz PwC Polska.

  • program z dofinansowanie EFS
  • zarzadzanie dla firm rodzinnych

 •  
  BLOK 1 
  Firma, rynek i otoczenie - podstawy ekonomii

  W ramach bloku omawiane są podstawowe pojęcia z zakresu mikro i makroekonomii, z naciskiem na praktyczne umiejętności i lepsze zrozumienie otoczenia rynkowego.

  BLOK 2
  Elementy prawa dla firm rodzinnych

  Omówienie prawnych form działalności gospodarczej, zagadnień związanych z przekazywaniem własności w ramach firmy oraz sposobami zabezpieczenia majątku rodzinnego (sukcesja, dziedziczenie). Zajęcia prowadzone są przez ekspertów z dużym doświadczeniem w zakresie współpracy z firmami rodzinnymi.
  BLOK 3
  Finanse firm rodzinnych

  Blok obejmuje zakres wiedzy dotyczący podstawowych zagadnień z zakresu rachunkowości zarządczej i finansowej.
  BLOK 4
  Zarządzenie firmą rodzinną

  Blok obejmuje szereg zajęć z szeroko rozumianej dziedziny zarządzania tj. budowania strategii biznesowych i marketingowych w MŚP, etyki biznesu, zarządzania projektami ze szczególnym naciskiem na specyfikę biznesu rodzinnego.
  BLOK 5
  Symulacja Biznesplanu

  Dobry biznesplan to klucz do sukcesu każdego przedsięwzięcia. Blok będzie składał się z dwóch modułów: zajęć teoretyczno - praktycznych omawiających przygotowanie biznesplanu oraz interaktywnych warsztatów prowadzenia własnej firmy.
  BLOK 6
  Przedsiębiorczość i innowacje

  W ramach bloku omówione zostaną podstawowe kwestie związane z przedsiębiorczością oraz innowacyjnością, która staje się kluczowym czynnikiem sukcesu w obecnym otoczeniu biznesowym.  W trakcie zajęć położony zostanie nacisk na praktyczne metody tworzenia innowacyjnych pomysłów, produktów i firm.
  BLOK 7
  Zarządzanie kadrami w firmie rodzinnej

  Zarządzanie pracownikami firmy rodzinnej ma wiele specyficznych cech, bowiem relacje rodzinne czy przyjacielskie nakładają się na zależności służbowe. Blok obejmuje podstawowe kwestie związane z kluczowymi umiejętnościami, których potrzebują menedżerowie, żeby efektywnie zarządzać firmą.
  BLOK 8
  Fundusze unijne

  Fundusze unijne to jeden z najważniejszych źródeł finansowania firm z sektora MŚP. W trakcie zajęć zostaną omówione zarówno merytoryczne jak i formalne aspekty pozyskania dotacji unijnych.
  BLOK 9
  Etyka biznesu rodzinnego

  Etyczne prowadzenie firmy, zwłaszcza w okresie kryzysu gospodarczego nie jest proste. W firmach rodzinnych szczególne znaczenie mają kategorie lojalności i zaufania. Także stosunkowo niewielkie firmy stają wobec wymagań jakie stawia społeczna odpowiedzialność biznesu.
  BLOK 10
  Projekt konsultingowy
  Kończący program projekt daje możliwość zastosowania zdobytych umiejętności w praktyce. 
  BLOK 11
  Warsztaty psychologiczne

  Systematyczne badania naukowe pokazują, że sama wiedza i umiejętności czysto biznesowe nie wystarczają do efektywnego prowadzenia firmy. Menedżerowie powinni dysponować całą gamą umiejętności psychologicznych, które pozwolą im działać zarówno w sytuacjach zwykłych, jak i kryzysowych.
  BLOK 12
  Życie poza firmą

  W Polsce rośnie wydajność pracy, zwykle za cenę coraz większej liczby przepracowywanych godzin. Sytuacja ta stawia zarówno pracowników, jak i członków ich rodzin, wobec wyzwania jakim jest zachowanie równowagi między celami osobistymi i zawodowymi. Szczególnym przypadkiem jest sytuacja firmy rodzinnej, gdzie trudniej niż w korporacji rozdzielić sferę prywatną i zawodową.
   

 • Wykładowcy I edycji Mazowieckiej Akademii Firm Rodzinnych 2012/13. W programie wezmą udział wykładowcy z instytucji partnerskich oraz cenieni specjaliści ze świata biznesu. Zajęcia poprowadzą między innymi:


  Prof. Witold Orłowski


  Prof. Andrzej Blikle


  Dr hab. Sylwia Sysko-Romańczuk


  Dr Olaf Żylicz


  Dr Rafał Dudkowski


  Agnieszka Barańska


  Anna Socik


  prof. Ewa Walińska


  dr Zbigniew Matyjas


  dr Paweł Głodek


  dr Jakub Marszałek


  dr Paweł Sekuła


  mgr Marcin Michalak


  Michał Gwizda


  Andrzej Puncewicz

 • Właściciele firm lub pracownicy zatrudnieni w nich jako członek rodziny lub jako pracownik szczebla zarządzającego;


   w firmie tej zatrudnionych jest od 2 do 49 pracowników;


   firma znajduje się na terenie woj. mazowieckiego;


   firma ta ma rodzinny charakter, tzn.: co najmniej 50% kapitału firmy znajduje się w rękach rodziny (co najmniej 2 osoby) oraz co najmniej 1 osoba z rodziny pełni funkcję kierowniczą;


   kandydat posiada wyższe wykształcenie;


   kandydat posiada minimum 3 lata doświadczenia w zakresie zarządzania/funkcjonowania firmy;


   kandydat mieszka lub pracuje na terenie woj. mazowieckiego


 • Studium podzielone jest na 12 bloków tematycznych. Zajęcia prowadzone są przez wykładowców akademickich oraz ekspertów – praktyków.

  I. Firma, rynek i otoczenie- podstawy ekonomii


  II. Elementy prawa dla firm rodzinnych


  III. Finanse firm rodzinnych


  IV. Zarządzenie firmą rodzinną


  V. Symulacja Biznesplan


  VI. Przedsiębiorczość i innowacje


  VII. Zarządzanie kadrami w firmie rodzinnej


  VIII. Fundusze unijne


  IX. Etyka biznesu rodzinnego


  X. Projekt konsultingowy


  XI. Warsztaty psychologiczne


  XII. Życie poza firmą

 • Po ukończeniu Studium absolwenci otrzymują dyplom ukończenia Studium Podyplomowego FBA - Mazowiecka Akademia Firm Rodzinnych oraz świadectwo ukończenia kursu dokształcającego według wymagań Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 • 1888 PLN

Studia o podobnej tematyce