Finanse i Bankowość

160 Godzin, 2 Semestr

weekendowy, wieczorowy, dziennyWrocław Nowy 3300 PLN
więcej terminów () mniej terminów
 • Cel studiów:
  w skondensowanej i kompleksowej formie przekazanie wiedzy o nowoczesnych finansach i bankowości.

  Przykładowe przedmioty:

  zarządzanie finansami przedsiębiorstw, finanse przedsięwzięć wysokiego ryzyka (venture capital),
  podstawy analizy finansowej (bilansu, rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych), elementy oceny projektów inwestycyjnych
  bankowość, bankowość centralna, bankowość elektroniczna, bankowość hipoteczna, bankowość inwestycyjna, bankowość detaliczna,
  ubezpieczenia,
  finanse osobiste,
  rynek kapitałowy i pieniężny (giełda akcji, obligacje, fundusze inwestycyjne),
  zarządzanie podatkami, optymalizacja podatkowa osób fizycznych.

 • 1. Analiza finansowa przedsiębiorstw
  2. Bankowość
  3. Bankowość centralna
  4. Bankowość detaliczna i elektroniczna
  5. Doradztwo i pośrednictwo finansowe
  6. Ekonomika banku
  7. Finanse osobiste
  8. Finanse przedsiębiorstw
  9. Finansowanie przedsięwzięć wysokiego ryzyka
  10. Ocena efektywności projektów inwestycyjnych
  11. Optymalizacja podatkowa osób fizycznych
  12. Rynki finansowe
  13. Ubezpieczenia
  14. Zarządzanie daninami publicznymi
  15. Źródła finansowania na rynku nieruchomości

 • Nasi wykładowcy to:

  w większości pracownicy Katedry Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, a jednocześnie doświadczeni trenerzy i konsultanci, łączący pasje naukowe z praktyczną znajomością zagadnień,
  zaproszeni praktycy o bogatym doświadczeniu zawodowym i trenerskim

 • Grupa docelowa:
  format studiów został opracowany na potrzeby osób pracujących w branży finansowej, ale nie posiadających wykształcenia w dziedzinie finansów.

  Przykładowe grupy (na podstawie doświadczeń z poprzednich lat):
  - prawnicy,
  - pracownicy działów IT banków, firm leasingowych i innych firm z branży finansowej,
  - pracownicy działów marketingu i sprzedaży produktów finansowych,
  - doradcy klienta w instytucjach finansowych,
  - doradcy finansowi,
  - konsultanci i pracownicy z działów PR spółek z branży finansowej,
  - rzecznicy prasowi instytucji finansowych,
  - osoby z działów komunikacji wewnętrznej z podmiotów działających w branży finansowej,
  - absolwenci studiów lingwistycznych, tłumacze z obszaru finansów,
  - osoby, które chciałyby poznać i zrozumieć finanse w pigułce.

 • studia trwają 2 semestry,
  zjazdy są z reguły co 2 tygodnie w soboty i w niedziele;
  zajęcia zazwyczaj trwają od 9 do 16:00 w blokach (2h dydaktyczne + 15 min. przerwa + 2h dydaktyczne + 30 min przerwa + 2h dydaktyczne + 15 min. przerwa + 2h dydaktyczne)
  zajęcia rozpoczynają się na przełomie października/ listopada w semestrze zimowym oraz na przełomie lutego/ marca w semestrze letnim
  egzamin dyplomowy najczęściej odbywa się w czerwcu (dokładna data zostanie podana na początku semestru letniego),

 • Studia kończą się egzaminem dyplomowym, bazującym na wiedzy przekazanej w trakcie zajęć.
  Lista kluczowych zagadnień jest udostępniana Słuchaczom na początku II semestru.

 • Kolejność zgłoszeń.

 • podanie o przyjęcie na studia
  formularz zgłoszeniowy (załącznik 1)
  oświadczenie o pokryciu kosztów (indywidualne lub od pracodawcy – załącznik 2 lub 3)
  2 zdjęcia (legitymacyjne)
  odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich, licencjackich, inżynierskich + kserokopia
  kserokopia dowodu osobistego (obydwie strony)

 • 3300 PLN

Studia o podobnej tematyce