Finanse i bankowość

0 Godzin, 2 Semestr, 0 Sesja

weekendowy

język wykładowy: polskiWrocław Nieaktualny 4000 PLN
Wrocław Nieaktualny 4000 PLN
więcej terminów () mniej terminów
 • Aktualna i pełna oferta znajduje się na naszej stronie internetowej:

  www.podyplomowe.ue.wroc.pl  Zapraszamy również na:

  https://www.facebook.com/szkoleniauewroclaw

  Cel studiów: w formie skondensowanej kompleksowej formie przekazanie wiedzy o nowowczesnych finansach i bankowości:  * zarządzanie finansami przedsiębiorstw, finanse przedsięwzięć wysokiego ryzyka, ocena efektywności projektów inwestycyjnych

  * bankowość, bankowość centralna, bankowość elektroniczna, bankowość hipoteczna, bankowość inwestycyjna, bankowość detaliczna, zarządzanie bankiem,

  * ubezpieczenia,

  * finanse osobiste,

  * rynek kapitałowy i pieniężny, w tym rynek funduszy inwestycyjnych, rynek produktów strukturyzowanych, rynek dzieł sztuki

  * zarządzanie i egzekucja wierzytelności,

  * zarządzanie daninami fiskalnymi,

  * zarządzanie ryzykiem.

 • Wykładowcy: w większości pracownicy Katedry Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, doświadczeni trenerzy i konsultanci, łączący pasje naukowe z praktyczną znajomością zagadnień.

 • Grupa docelowa: format studiów został opracowany na potrzeby osób pracujących w branży finansowej, ale nie posiadających wykształcenia w dziedzinie finansów. Przykładowe grupy (z doświadczeń z poprzednich lat):

  * pracownicy działów IT firm z branży finansowej,


  * pracownicy działów marketingu i sprzedaży produktów finansowych,


  * doradcy klientów, absolwenci innych kierunków niż finanse, bankowość czy rachunkowość,


  * doradcy finansowi, nie posiadający wykształcenia kierunkowego w obszarze finansów,


  * konsultanci i pracownicy z działów PR spółek z branży finansowej,


  * absolwenci studiów lingwistycznych, tłumacze z obszaru finansów,


  * osoby, które chciałyby poznać finanse w pigułce.


 • kolejnosć zgłoszeń,

 • podanie, kwestionariusz osobowy, odpis dyplomu ukończenia studiów, dowód wpłaty wpisowego, zdjęcia, kserokopia dowodu osobistego.

 • 4000 PLN

Studia o podobnej tematyce