Finanse i rachunkowość dla niefinansistów

2 Semestr

weekendowy, wieczorowy, dziennyWrocław Nowy 3990 PLN
więcej terminów () mniej terminów
 • Celem studiów podyplomowych jest dostarczenie wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie finansów i rachunkowości różnych firm, w szczególności m.in. firm usługowych, handlowych i produkcyjnych oraz innych.
  Studia są ukierunkowane na podniesienie kompetencji i wykształcenie umiejętności niezbędnych do efektywnej pracy w różnych obszarach finansów i rachunkowości oraz komórkach, które mają kontakt z obszarami finansowymi. Studia te pozwolą na usystematyzowanie wiedzy w zakresie rachunkowości, finansów spółek, planowania finansowego, analizy finansowej, podatków, przepływów pieniężnych oraz sprawozdawczości. W programie studiów przewidziano zagadnienia dotyczące funkcjonowania firm na rynkach finansowych i ich współpracy z instytucjami finansowymi, takimi jak banki i zakłady ubezpieczeń.
  Studia są dedykowane dla wszystkich osób, które nie mają przygotowania ekonomicznego a pragną zdobyć kwalifikacje niezbędne do pracy różnych firmach i instytucjach finansowo-księgowych lub w innych komórkach, w których niezbędny jest kontakt ze specjalistami z zakresu finansów i rachunkowości.
  W szczególności studia są przeznaczone dla absolwentów kierunków humanistycznych oraz inżynierów, którzy nie mieli wcześniej okazji zdobyć wiedzy z zakresu finansów i rachunkowości.

  Uczestnicy studiów "Finanse i rachunkowość dla niefinansistów" zdobędą umiejętności posługiwania się profesjonalnym słownictwem specjalistycznym z obszaru finansów i rachunkowości i będą mogli swobodnie poruszać się w tym obszarze.

 • 1. Rachunkowość jako źródło informacji w biznesie
  2. Rachunkowość finansowa
  3. Sprawozdawczość finansowa
  4. Przepływy pieniężne w firmie
  5. Wskaźniki finansowe i analiza sprawozdań finansowych
  6. Rachunek kosztów
  7. Zarządzanie kosztami
  8. Rachunkowość menedżerska
  9. Controlling
  10. Zarządzanie płynnością finansową i kapitałem obrotowym
  11. Podstawy matematyki finansowej
  12. Finansowanie działalności firmy i pozyskiwanie kapitału
  13. Budżetowanie operacyjne i finansowe
  14. Podejmowanie decyzji inwestycyjnych
  15. Podatki dochodowe
  16. Podatki pośrednie (VAT)
  17. Podstawy wyceny spółek
  18. Rynki i instrumenty finansowe
  19. Projekt końcowy

 • doświadczeni najlepsi pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego
  eksperci z zakresu finansów i rachunkowości
  praktycy współpracujący z Uniwersytetem Ekonomicznym
  biegli rewidenci
  dyrektorzy finansowi
  główni księgowi
  analitycy biznesowi

 • Studia "Finanse i rachunkowość" są dedykowane dla osób, które pragną zdobyć wiedzę i umiejętności w zakresie finansów i rachunkowości a nie mają wykształcenia i odpowiedniego doświadczenia w tym zakresie:
  W szczególności studia są przeznaczone dla obecnych i przyszłych:

  księgowych i pracowników pionów finansowo-księgowych
  analityków finansowych
  pracowników działów planowania i analiz
  konsultantów, ekspertów i doradców biznesowych
  specjalistów ds. finansowych
  menedżerów różnych obszarów (niekoniecznie finansowych)

  Studia są również przeznaczone dla osób, które nie pracują w finansach i rachunkowości, ale w codziennej pracy komunikują się ze specjalistami finansowymi.

 • studia są organizowane na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów
  zajęcia odbywają się w soboty i niedziele na terenie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu co 2-3 tygodnie w godz. 9.00-16.00

 • obecność na zajęciach
  przygotowanie i obrona krótkiej pracy końcowej

 • Zapisów można dokonywać po zalogowaniu się na stronie internetowej klikając w FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY na dole strony

 • 1) podanie o przyjęcie na studia
  2) formularz zgłoszeniowy (załącznik 1)
  3) oświadczenie o pokryciu kosztów (indywidualne lub od pracodawcy – załącznik 2 lub 3)
  4) 2 zdjęcia
  5) odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub licencjackich + kserokopia
  6) kserokopia dowodu osobistego (obydwie strony)

 • 3990 PLN

Studia o podobnej tematyce