Finanse i Rachunkowość - przy współpracy z ACCA

4 Semestr

weekendowy, wieczorowy, dziennyWrocław Nowy 16000 PLN
więcej terminów () mniej terminów
 • Kwalifikacje ACCA są rozpoznawalne w branży finansowej na całym świecie, dlatego członkowie ACCA mają otwartą drogę do kariery wszędzie tam, gdzie poszukiwani są najlepsi specjaliści z zakresu rachunkowości i finansów.

  Kwalifikacja ACCA oparta jest na trzech fundamentach:

  Wiedza – to łączenie 14 egzaminów na dwóch poziomach: Fundamentals (F1-F9)
  Professional (P1-P3 oraz dwa do wyboru spośród P4-P7)
  Doświadczenie – to wymóg potwierdzenia swoich kompetencji i posiadania min.3-letniego doświadczenia zawodowego w pracy w finansach/księgowości
  Etyka – to obowiązkowy moduł o odpowiedzialności i etyce w biznesie

  ACCA daje kompleksową i praktyczną wiedzę z zakresu nowoczesnego zarządzania przedsiębiorstwem, audytu, rachunkowości zarządczej i finansowej, zarządzania ryzykiem, planowania strategicznego, prawa i podatków.

  Studia Podyplomowe Finanse i Rachunkowość na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów posiadają akredytację the Chartered Association of Certified Accountants (ACCA) dla 8 przedmiotów. Akredytowane są następujące moduły:
  F1 Accountant in Business
  F2 Management Accounting
  F3 Financial Accounting
  F4 Corporate and Business Law
  F5 Performance Management – jako przedmiot „Performance management”
  F6 Taxation – jako przedmiot „Podatki w rachunkowości”
  F5 Performance Management – jako przedmiot „Performance management”
  F7 Financial Reporting – jako przedmiot „Ewidencja i sprawozdawczość międzynarodowa”
  F8 Audit and Assurance – jako przedmiot specjalnościowy „Audyt finansowy”

 • 1. Makroekonomia
  2. Podstawy rachunkowości
  3. Rachunkowość finansowa
  4. Prawo handlowe i cywilne
  5. Rachunek kosztów
  6. Rachunkowość zarządcza
  7. Statystyka i ekonometria
  8. Zarządzanie strategiczne
  9. Podatki w rachunkowości
  10. Zarządzanie finansami
  11. Performance management
  12. Ewidencja i sprawozdawczość międzynarodowa
  13. Audyt finansowy
  14. Seminarium

 • pracownicy dydaktyczni Uniwersytetu Ekonomicznego
  audytorzy i biegli rewidenci
  praktycy posiadający certyfikat ACCA
  mecenasi i eksperci prawa podatkowego

 • Studia są przeznaczone dla osób, które chcą rozpocząć proces uzyskiwania certyfikatu ACCA (uzyskać zwolnienia z 8 modułów poziomu Fundamentals F1-F8).

  W szczególności są przeznaczone dla:

  kandydatów na głównych księgowych
  dyrektorów finansowych CFO
  kandydatów na menedżerów i dyrektorów finansowych
  kontrolerów i biegłych audytorów
  analityków finansowych

 • studia są organizowane na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów we współpracy ACCA
  program studiów jest zatwierdzany przez ACCA Global
  zajęcia odbywają się w soboty i niedziele przez 4 semestry

 • obecność na zajęciach
  egzaminy końcowe zgodne z specyfiką egzaminów ACCA:

  Podstawy rachunkowości
  Rachunkowość finansowa
  Prawo handlowe i cywilne
  Rachunkowość zarządcza
  Podatki w rachunkowości
  Performance management
  Ewidencja i sprawozdawczość międzynarodowa
  Audyt finansowy

 • podanie o przyjęcie na studia
  formularz zgłoszeniowy (załącznik 1)
  oświadczenie o pokryciu kosztów (indywidualne lub od pracodawcy – załącznik 2 lub 3)
  2 zdjęcia
  odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub licencjackich + kserokopia
  kserokopia dowodu osobistego (obydwie strony)

 • 16000 PLN

Studia o podobnej tematyce