Historia

390 Godzin

weekendowy, wieczorowy, dziennyKraków Nowy 3300 PLN
więcej terminów () mniej terminów
 • Absolwenci uzyskują kwalifikacje do nauczania historii w szkole podstawowej, gimnazjum i szkołach ponadgimnazjalnych.

 • Historia Polski XIX w,
  historia nowożytna Polski do 1795 r.,
  historia powszechna XIX w.,
  historia nowożytna powszechna,
  historia średniowiecza Polski,
  historia powszechna średniowiecza,
  historia Polski 1918-1944 r.,
  historia Polski po II Wojnie Światowej,
  metodyka nauczania historii z wykorzystaniem technologii informacyjnej,
  archeologia ziem polskich,
  nauki pomocnicze historii,
  wstęp do badań historycznych, historia powszechna 1918-1944 r.,
  historia powszechna po II Wojnie Światowej, historia starożytna powszechna,
  pedagogiczne konteksty komunikacji,
  etyka zawodu nauczyciela w świetle nauk Jana Pawła II,
  praktyka.

 • Osoby posiadające ukończone studia wyższe (licencjackie lub magisterskie) oraz przygotowanie pedagogiczne

 • Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym (soboty i niedziele) co dwa tygodnie w godzinach 9:00-16:30 w salach dydaktycznych w centrum Krakowa.

 • Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest obecność na co najmniej 80% zajęć, uzyskanie wszystkich zaliczeń i zdanie egzaminów przewidzianych programem.

 • Elektroniczny formularz zgłoszeniowy na stronie kire.pl

 • Kserokopia dowodu osobistego, dyplomu ukończenia studiów i suplementu (jeśli był).

 • 3300 PLN

Studia o podobnej tematyce