Historia Sztuki. Perspektywa Społeczna i Polityczna

188 Godzin, 2 Semestr, 1 Sesja

weekendowy, wieczorowy, dziennyWarszawa Nowy 5000 PLN
więcej terminów () mniej terminów
 • Studia podyplomowe Collegium Civitas realizowane we współpracy z Instytutem Sztuki Polskiej Akademii Nauk.

  Collegium Civitas zaprasza na dziewiątą już edycję Studiów Podyplomowych z Historii Sztuki. To jedyne tego typu studia podyplomowe w Polsce skierowane do osób pragnących zdobyć lub poszerzyć swoją wiedzę z zakresu historii sztuki przybliżonej z perspektywy socjologicznej i politycznej, w kontekście polskim i międzynarodowym. Słuchacze zdobywają wiedzę ogólną w zakresie historii sztuki, jak również doświadczenie w analizie dzieł, rozumieniu ich znaczenia i funkcjonowania w bezpośrednim kontakcie z obiektami artystycznymi na wystawach, w galeriach oraz w trakcie pokazów filmów. Program zajęć łączy chronologiczny przegląd dziejów sztuki od starożytności po najnowsze zjawiska artystyczne w oparciu o generalne przemiany społeczne i polityczne z podejściem problemowym, z wyraźnym naciskiem na sztukę współczesną i jej uwikłanie w społeczny i polityczny kontekst.

  Studia umożliwiają:

  Swobodne uczestniczenie w życiu artystycznym
  Legitymowanie się dyplomem poświadczającym zdobycie wyższych/nowych kwalifikacji
  Posiadanie świadectwa poświadczającego zdobycie wiedzy z historii sztuki
  Zdobycie kwalifikacji pozwalający na uczestniczenie w mechanizmach regulujących zatrudnienie, gdzie wymagana jest wiedza z danej dziedziny (konkursy, granty itp.)

  Studia pozwolą na zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu:

  Dziejów sztuki od starożytności po dzień dzisiejszy
  Analizy dzieł sztuki
  Orientacji w podstawowych metodologiach interpretacyjnych
  Orientacji w sztuce najnowszej i mechanizmach nią kierujących
  Wiedzy na temat instytucji sztuki i istniejących galerii
  Umiejętności dostrzegania w najbliższym sobie środowisku zjawisk artystycznych, obiektów chronionych przez konserwatorów sztuki i architektury, dzieł sztuki jeszcze nie odkrytych

 • Ramowy program Studiów:*

  Wszystkie wykłady prowadzone są przez specjalistów w danym obszarze historii sztuki. W takcie wykładów przewidziane jest zadawanie pytań ze strony słuchaczy a także elementy ćwiczeń pozwalające studentom na przyswojenie sobie sposobów opisu dzieł sztuki, ich analizy i interpretacji.

  Kurs kończy egzamin w formie testu zawierającego pytania ze wszystkich wykładów. Pytania przygotowują poszczególni wykładowcy. Jest to test wyboru, bez elementów opisowych.

  Wstęp do historii sztuki (8 godz. ECTS 2)

  Co to jest sztuka?
  Podstawowe pojęcia historii sztuki
  Metodologia historii sztuki
  Muzeum – idea i praktyka

  Sztuka starożytna i wczesnochrześcijańska (8 godz. ECTS 1)

  Religia, władza i sztuka w Bizancjum
  Bizancjum a tradycja antyczna
  Kobiety i kult ikon w Bizancjum
  Recepcja literatury i kultury antyczne w polskiej sztuce nowożytnej

  Średniowiecze (10 godz. ECTS 2)

  Świt średniowiecza (sztuka okresu 600-1000)
  Średniowiecze w pełni sił – sztuka romańska (XI-XIII w.)
  Przesilenie średniowiecza – sztuka gotyku katedralnego (ok.1150-1300)
  „Jesień średniowiecza” ( ok. 1300-1530)
  Wielkość Wita Stwosza

  Sztuka nowożytna (28 godz. ECTS 5)

  Wczesny renesans – Giotto
  Chwała Republiki i wielkość rodu – mecenat artystyczny w renesansowej Florencji
  Artystyczne konsekwencje wędrówek transalpejskich w okresie renesansu
  Przebudowa bazyliki św. Piotra. Okoliczności, projekty, ideologia
  Michał Anioł Buonarroti
  Bernini versus Borromini, czyli architektura siedemnastowiecznego Rzymu
  Malarstwo weneckie od Vivarinich do Tycjana
  Artyści w podróży do swojej Arkadii (Dürer, Rubens, Velazquez)
  Historia i funkcje rezydencji królewskiej w Wersalu
  Różne koncepcje natury w ogrodach barokowym
  Sztuka nowożytna w Polsce w świetle wielkiej polityki
  Mecenat artystyczny Rzeczpospolitej obojga Narodów w XVII wieku
  Rezydencja magnackie I Rzeczpospolitej
  Architektura kresów dawnej Rzeczypospolitej – między prawdą a mitem

  Sztuka XVIII wieku (16 godz. ECTS 3)

  Malarstwo i rzeźba epoki stanisławowskiej
  Warszawa w 1. poł XVIII w. – urbanistyka, architektura, ogrody
  Nieszczęścia panowania w ikonografii króla Stanisława Augusta
  Wielcy wizjonerzy architektury
  Po ogładę i wiedzę – Grand Tour
  Metoda sznura i nożyc, czyli o ogrodach formalnych oraz ogrody krajobrazowe: projektuj jakbyś malował
  Kobierce wschodnie – rola i funkcje społeczne
  Jacques-Louis David z sprawa polska

  Romantyzm i sztuka XIX wieku (26 godz. ECTS 4)

  Turyn Savoyów
  Przemiany urbanistyczne Rzymu XIX-XX wiek
  Klasycyzm, eklektyzm, nowatorstwo – o architekturze XIX wieku
  Początki fotografii
  Polscy romantycy – słowo i obraz
  Goya i społeczny problem wojny
  Pejzaż romantyczny i groza
  Czy artystki mogą malować to samo co artyści?
  Courbet/Manet/impresjonizm
  Przełom modernistyczny
  Art. and Crafts i jego recepcja w Polsce.
  Powinności społeczne i patriotyczne – polskie malarstwo XIX wieku
  Kraków w kręgu „Sztuki”. Oblicza polskiego modernizmu
  Architektoniczna, mentalna i wnętrzarska koncepcja dworu jako ikony polskiego domu XIX-XXI w.

  Sztuka XX wieku (56 godz. ECTS 7)

  Przełom awangardowy
  “Wojna jedyną higieną świata”. Futuryzm i faszyzm.
  Charlie Chaplin – ikona awangardy
  Jazzbandyzm
  Potencjał gramofonu. Od wizualnej obecności gramofonu w sztuce awangardy do Grammophonmusik
  Zdobywcy wszechświata. Awangarda rosyjska wobec wizji kolonizacji kosmosu projektowanej przez komunizm
  Le Corbusier i awangarda
  Modernizmy – polska architektura okresu międzywojennego
  Fenomen Gdyni
  Pomnik a idea państwa i narodu. Pomniki II Rzeczpospolitej. Twórczość Edwarda Wittiga.
  Obyczaj a wnętrze, socjologiczne przyczyny użycia niektórych przedmiotów rzemiosła artystycznego
  Mieszkanie inteligenta
  Noeplastyczny kod awangardy – domy architektów
  Koncepcja ludowości w polskiej sztuce dekoracyjnej
  Socrealizm z 1001 nocy – architektura doby stalinowskiej w azjatyckich republikach ZSRR
  Fotografia w sztuce XX wieku
  Sztuka po 1945 roku – surrealizm a sprawa polska
  Socreralizm
  Odwilż i Grupa Wprost
  Znaczenie społeczne i polityczne Biennale Form Przestrzennych w Elblągu i Sympozjum Artystów i Naukowców w Puławach
  Szkoła nowojorska – malarstwo abstrakcji ekspresjonistycznej
  Andy Warhol i pop kultura
  Znaczenie społeczne i artystyczne Biennale Form Przestrzennych w Elblągu
  Guma do żucia. Rzeźby Aliny Szapocznikow
  Performance i performans
  Powietrza! Dekada 80
  Pod pręgierzem. Dekada 90
  Feminizm a sztuka polska. Od Ewy Partum, Natalii LL do grupy „Sędzia Główny”.
  Przepisać historię: Pozytywy Zbigniewa Libery.
  Sztuka bez wiz i paszportów. Krótka historia mail artu, poezji konkretnej, land artu

  Sztuka XXI wieku (20 godz. ECTS 3)

  Aktualna scena artystyczna
  Współczesny dizajn
  Wycieczki do galerii i pracowni artystów

  Wycieczka po zabytkach Warszawy (4 godz. ECTS 1)

  Wycieczka całodniowa poza Warszawę – objazd naukowy (12 godz. ETCS 2)

  *Program może ulec niewielkim zmianom.

 • Kierownikiem studiów jest Joanna M. Sosnowska, historyk sztuki, dr hab., profesor nadzwyczajny w Instytucie Sztuki PAN w Warszawie. Zajmuje się polską sztuką XIX, XX i XXI wieku, krytyką artystyczną i metodologią historii sztuki. Wykładała na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Uniwersytecie Gdańskim. Wydała: Materiały do dziejów Instytutu Propagandy Sztuki (1930-1939) (IS PAN, Warszawa 1992), Polacy na Biennale Sztuki w Wenecji 1895-1999 (Warszawa 1999), Poza kanonem. Sztuka polskich artystek 1880-1939 (Warszawa 2003) oraz Ukryte w obrazach (IS PAN Warszawa 2012). Redagowała: Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych. Materiały z sesji (Warszawa 1993), Wystawa paryska 1925 roku. Materiały z sesji naukowej Instytutu Sztuki PAN, Warszawa, 16-17 listopada 2005 roku (Warszawa 2007), Wystawa paryska 1937. Materiały z sesji naukowej Instytutu Sztuki PAN, Warszawa,22-23 października 2007 (Warszawa 2009), Wystawa nowojorska 1939. Materiały z sesji naukowej Instytutu Sztuki PAN, Warszawa, 23-24 listopada 2009 roku (Warszawa 2012). Autorka szeregu artykułów zamieszczonych w pracach zbiorowych. Publikowała m. in. w „Biuletynie Historii sztuki”, Roczniku Historii Sztuki”, „Twórczości”, „Kresach”, “Kontekstach” “Roczniku Historii Sztuki”.

  Zajęcia prowadzą:

  Zajęcia prowadzą pracownicy naukowo-dydaktyczni Instytutu Sztuki PAN, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Uniwersytetu Adama Mickiewicza oraz kuratorzy z największych galerii sztuki współczesnej i muzeów zajmujący się historią sztuki w różnych dziedzinach – wybitni specjaliści w zakresie malarstwa, rzeźby, architektury, fotografii, filmu, sztuki vedeo, performansu.

  dr Agnieszka Skrodzka - absolwentka politologii (2002), historii sztuki na UKSW (2006) oraz studium doktoranckiego w Instytucie Sztuki PAN (2006-2013), stypendystka IS PAN (2008) oraz Marszałka Województwa Mazowieckiego (2009). Od 2009 r. wykładowczyni Collegium Civitas. Autorka kilkunastu publikacji naukowych z zakresu historii sztuki. Specjalizuje się w ikonografii nowożytnej ze szczególnym uwzględnieniem ikonografii władzy i programów ideowych dzieł sztuki, a także w malarstwie i rzeźbie europejskiej XVIII w.

  Katarzyna Urbańska – historyczka sztuki, doktorantka w Instytucie Sztuki PAN. Współpracuje z Collegium Civitas, Krakowską Akademią im. Andrzeja Frycza- Modrzewskiego, Uniwersytetem Trzeciego Wieku Fundacji Shalom, pracuje w Salonie Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Autorka tekstów sesji naukowych, między innymi: Estetyka ciszy IS PAN, Ujarzmianie słowa. Poststrukturalistyczna krytyka poezji konkretnej UMK w Toruniu. Publikowała w takich pismach jak m.in. Obieg, Sztuka.pl, Format, Arteon, Artfacts, Exit, Art & Business, Sztuka i Dokumentacja.

  dr Olaf Kwapis - historyk sztuki, absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, stypendysta La Fondazione Sbranti (Università di Pisa), adiunkt w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, wykładowca w Collegium Civitas, badacz średniowiecznej i nowożytnej sztuki włoskiej (specjalizacja: historia sztuki średniowiecznego i nowożytnego Rzymu), organizator europejskich podróży edukacyjnych. Wydał Do Rzymu! Sztuka i wielkie jubileusze (1300-1575).

  dr Marika Kuźmicz - absolwentka historii sztuki na Uniwersytecie Warszawskim, doktorantka Instytutu Sztuki PAN w Warszawie (rozprawa doktorska Fotograf Jan Mieczkowski (1830-1889). Studium życia i twórczości). Zajmuje się fotografią XIX-wieczną i oraz konceptualną. W latach 2007-2010 była producentem i kuratorem licznych projektów popularyzujących sztukę współczesną i kolekcjonowanie fotografii, m.in. cyklicznego projektu „Polska fotografia kolekcjonerska”. Kuratorka wystaw sztuki współczesnej, m.in. „Konceptualizm. Medium fotograficzne” (Łódź, 2010) oraz „Polska fotografia konceptualna” (Berlin 2011), „Eustachy Kossakowski. 6 metrów przed Paryżem” (Berlin, 2012). Autorka publikacji dotyczących fotografii i sztuki współczesnej. Prezeska Fundacji Arton.

  dr Paweł Freus - absolwent historii sztuki Uniwersytetu Warszawskiego, specjalista w zakresie sztuki średniowiecznej – przede wszystkim ikonografii chrześcijańskiej. Wykładowca w Instytucie Filologii Klasycznej i Kulturoznawstwa UKSW, współpracownik działów edukacji Narodowej Galerii Sztuki Zachęta i Muzeum Narodowego w Warszawie.

  dr Przemysław Strożek - adiunkt w Instytucie Sztuki PAN, stypendysta Fulbrighta oraz członek European Network for Avant-garde and Modernist Studies, autor licznych publikacji na temat awangardy, a ostatnio książki o Marinettim w Polsce (IS PAN, 2012).

  dr Dorota Piramidowicz - adiunkt w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk, gdzie pracuje w redakcji Katalogu Zabytków Sztuki w Polsce. Stypendystka Fundacji z Brzezia Lanckorońskich i Szwedzkiej Królewskiej Akademii Nauk i Sztuk. Uczestniczka projektów badawczych związanych z inwentaryzacją zabytków sztuki sakralnej na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej. Autorka szeregu monografii wydawanych w serii Materiały do dziejów sztuki sakralnej i artykułów publikowanych m.in. w „Biuletynie Historii Sztuki” oraz tomach pokonferencyjnych krajowych i zagranicznych.

 • Studia są skierowane do:

  absolwentów studiów humanistycznych pragnących rozszerzyć swą wiedzę o podstawy historii sztuki
  nauczycieli w zakresie Wiedzy o sztuce wszystkich rodzajów szkół ponadpodstawowych
  pracowników ośrodków kultury
  pracowników urzędów kultury
  pracowników banków, w których istnieje usługa typu „artbanking”
  miłośników sztuki i kolekcjonerów

 • 1 Rejestracja on-line.
  Wypełnij oraz wydrukuj internetowy formularz rekrutacyjny dostępny online pod adresem rekrutacja.civitas.edu.pl. Zwróć uwagę, aby dane osobowe oraz dotyczące przebytej edukacji były takie same jak w dowodzie osobistym oraz na dyplomie ukończenia studiów. Szczególnie zwróć uwagę na polskie znaki oraz znaki interpunkcyjne.
  2 Skompletowanie dokumentów.
  Przygotuj komplet dokumentów oraz dokonaj opłaty kwalifikacyjnej. W tytule przelewu wpisz swoje imię, nazwisko, numer kandydata.
  3 Złożenie dokumentów.
  Wymagane dokumenty należy dostarczyć do Działu Rekrutacji osobiście lub za pośrednictwem poczty. Wysyłając dokumenty pocztą pamiętaj o dołączeniu oryginału dyplomu ukończenia studiów.
  4 Decyzja.
  Po potwierdzeniu utworzenia grupy drogą elektroniczną zostaniesz poinformowany o wynikach rekrutacji na studia. Decyzja na piśmie zostanie wysłana listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na wskazany adres korespondencyjny.
  5 Dopełnienie formalności.
  Po otrzymaniu decyzji o przyjęciu na studia następuje podpisanie umowy Uczelnia-Słuchacz oraz dokonanie odpłatności za studia.
  6 Rozpoczęcie studiów. Przed rozpoczęciem zajęć otrzymasz dostęp do Wirtualnej Uczelni, gdzie znajdziesz plan zajęć

 • 1 Podpisany wydruk formularza-wniosku o przyjęcie na studia rekrutacja.civitas.edu.pl Rekrutacja online
  2 Kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (I lub II stopnia) (oryginał do wglądu w Dziale Rekrutacji).
  3 1 fotografia (zgodna z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodu osobistego),
  4 Kserokopia awersu i rewersu dowodu osobistego.
  5 Dowód wniesienia opłaty kwalifikacyjnej.
  6 List motywacyjny

 • 5000 PLN

Studia o podobnej tematyce