Innowacyjny e-marketing (studia tradycyjne)

182 Godzin

weekendowy, wieczorowy, dziennyPoznań Nowy 5100 PLN
więcej terminów () mniej terminów
 • Celem studiów jest kształcenie wysokiej klasy specjalistów z zakresu marketingu internetowego, którzy zdobędą umiejętności skutecznego wykorzystywana narzędzi internetowych oraz wiedzę na temat najnowszych trendów w e-marketingu.

 • Wprowadzenie do nowoczesnego marketingu (18 godz.)

  Wprowadzenie do e-marketingu (3 godz.)
  Marketing w strategii firm (marketing mix 7P, plan marketingowy, marketing zintegrowany) (8 godz.)
  Modele biznesowe serwisów internetowych (7 godz.)

  Narzędzia e- marketingu (89 godz.)

  Marketing w wyszukiwarkach SEM (search engine marketing):

  pozycjonowanie stron w wyszukiwarkach – SEO (search engine optimization) (9 godz.)
  copywriting SEO i SEO PR (SEO public relations) (8 godz.)
  kampanie linków sponsorowanych – PPC (pay per click) (13 godz.)
  E-mail marketing (7 godz.)
  Marketing społecznościowy – SMM (social media marketing) (15 godz.)
  Sieciowy public relations – net PR (7 godz.)
  Narzędzia do automatyzacji marketingu (8 godz.)
  Kampanie display i video (6 godz.)
  Marketing w urządzeniach mobilnych (mobile marketing) (9 godz.)
  Advertgaming (7 godz.)

  E - commerce (13 godz.)

  Organizacja działalności handlowej w internecie (modele dystrybucji, organizacja, płatności w internecie, aspekty prawne) (13 godz.)

  Zarządzanie i projektowanie serwisów internetowych (22 godz.)

  Tworzenie stron krok po kroku (8 godz.)
  Użyteczność serwisów internetowych (6 godz.)
  Planowanie i tworzenie treści serwisu internetowego (budowanie contentu) (3 godz.)
  Badania user experience serwisu internetowego (5 godz.)

  Planowanie i analiza kampanii promocyjnych w internecie (30 godz.)

  Planowanie kampanii w Internecie (8 godz.)
  Analityka internetowa oraz jej wykorzystanie (8 godz.)
  Monitorowanie skuteczności realizowanej kampanii internetowej (14 godz.)

  Seminarium (6 godz. spotkania i 6 godz. konsultacje online)

 • Anna Czarkowska
  Współtwórca, opiekun merytoryczny i wykładowca studiów podyplomowych "Innowacyjny e-marketing". Absolwentka Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu i Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w obszarze marketingu internetowego, budowania strategii marketingowych oraz wdrażania nowych produktów na rynek. Specjalizuje się w marketingu usług. Wcześniej była związana między innymi z agencją Symetria.

  Roman Kordus
  Współtwórca i opiekun merytoryczny kierunku studiów podyplomowych „Innowacyjny E-marketing” (5 zrealizowanych edycji), wykładowca z zakresu e-marketingu w WSB Poznań, Łódź, Toruń.
  Od 10 lat związany z branża internetową. Na co dzień realizuje szerokie kampanie internetowe (usług masowych i premium) wykorzystując klasyczne jak i najnowsze narzędzia e-marketingu. Specjalizuje się w realizacji kampanii display i wideo, wdrożeniach witryn i analityce internetowej. Odpowiada za kształt i kierunek rozwoju działań e-marketingowych w Grupie Wyższych Szkół Bankowych w całej Polsce.
  Realizował między innymi złożone wdrożenie witryn internetowych Wyższych Szkół Bankowych (www.wsb.pl) oraz pracował nad rozwojem analityki internetowej i poprawą konwersji działań.

 • Studia z zakresu Innowacyjny E-marketing adresowane są do specjalistów ds. marketingu, menedżerów, pracowników agencji reklamowych i PR, właścicieli serwisów oraz dla wszystkich tych osób, które chcą wykorzystywać narzędzia e-marketingu w komunikacji z rynkiem.

 • - wszystkie zajęcia realizowane są w trybie stacjonarnym (w uczelni)
  - studia trwają 9-10 miesięcy
  - zjazdy odbywają się średnio raz w miesiącu, w weekendy (piątki od godz. 16:00 do 21:00, soboty i niedziele w godz. 9:00 -16:00)
  - zajęcia realizowane są zgodnie z góry ustalonym programem

 • Praca dyplomowa w formie projektu oraz obrona projektu

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

 • - O przyjęcie na studia podyplomowe w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu mogą ubiegać się osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych: licencjackich, inżynierskich lub magisterskich.
  - Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych.
  - W przypadku kandydatów na Podyplomowe Studia Coachingu wymagane jest uczestnictwo w rozmowie kwalifikacyjnej.
  - Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

 • - wypełniony i podpisany kwestionariusz
  - dwa egzemplarze umowy edukacyjnej
  -  potwierdzona przez WSB lub notarialnie kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
  - potwierdzona przez WSB, notarialnie lub przez Urząd Miasta i Gminy kserokopię obu stron dowodu osobistego
  - w przypadku zmiany nazwiska - kserokopia aktu ślubu potwierdzona notarialnie bądź przez WSB 
  - zdjęcie legitymacyjne
  - wypełniona ankieta dla kandydatów na Podyplomowe Studia: Coachingu, Psychologii zarządzania
  - dowód uiszczenia bezzwrotnej opłaty wpisowej (nie dotyczy okresu promocji) w wysokości 400 zł na konto:
  Wyższa Szkoła Bankowa
  Raiffeisen Bank Polska SA
  51 1750 1019 0000 0000 0161 1844
  tytuł przelewu: opłata wpisowa.

 • O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

 • 5100 PLN

Studia o podobnej tematyce