International Human Resources Management

2 Semestr

weekendowy, wieczorowy, dziennyWrocław Nowy 5600 PLN
więcej terminów () mniej terminów
 • Celem studiów podyplomowych International Human Resource Management, prowadzonych w języku angielskim, jest dostarczenie słuchaczom wiedzy praktyczno-teoretycznej z zakresu szeroko pojętego zarządzania zasobami ludzkimi w firmach międzynarodowych.

  W trakcie zajęć słuchacz ma możliwość zapoznania się z najistotniejszymi czynnikami, które należy brać pod uwagę, opracowując strategie i programy działania w zakresie doboru, oceniania, szkolenia, rozwoju, wynagradzania, motywowania, komunikowania czy integrowania zróżnicowanych narodowo i kulturowo pracowników. Ważne jest przy tym nabycie zdolności do tworzenia rozwiązań, które zachowują odpowiednią równowagę między tym, co może mieć charakter uniwersalny i standardowy w całej organizacji międzynarodowej, a tym, co musi uwzględniać uwarunkowania lokalne. W rezultacie pozyskana wiedza i umiejętności pozwalają planować strategicznie, realizować procesy kadrowe w skali ogólnokorporacyjnej oraz przeprowadzać międzynarodowy controlling strategiczny.

  Istotnym elementem treści programowych specjalności jest też pozyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie budowania bezpośrednich relacji interpersonalnych w różnego rodzaju międzynarodowych zespołach projektowych, w których dochodzi do interakcji między kulturowo zróżnicowanymi członkami. Stąd też szczególnym obszarem zainteresowania są konflikty i emocje w kontekście różnic międzykulturowych, komunikacja międzykulturowa, coaching menedżerski, szok i adaptacja kulturowa, jak również kwalifikacje i kompetencje międzynarodowej kadry menedżerskiej.

  Po ukończeniu studiów słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych oraz certyfikat w języku angielskim.

 • 1. Integration Methods: Team Building Session
  2. Fundamentals of Management
  3. Internal and External Environment of HRM in MNC
  4. Business and IHRM strategies
  5. Continental Models of HRM: European, American, Asian, and African
  6. Cross-cultural determinants of IHRM subfunctions
  7. Staffing of International Managerial Staff
  8. Qualifications of International Manager
  9. Assessment Center simulation workshop
  10. International Compensation System
  11. Motivating People
  12. Performance Management for International Staff
  13. Global leadership
  14. Global Talent Management
  15. Training and Development of International Staff
  16. European Funds for Employee Development
  17. Managing International Careers
  18. Expatriation Management
  19. Employee Performance Appraisal- work project
  20. Psychology in International Management
  21. International Project Management
  22. Coaching in International Company
  23. Work Life Balance and Stress Management
  24. Final exam

 • Wykładowcami są pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, a także menedżerowie z bogatym doświadczeniem w obszarze międzynarodowego zarządzania zasobami ludzkimi.

 • Studia adresowane są do osób, które chcą podnieść swoje kwalifikacje z zakresu międzynarodowego zarządzania zasobami ludzkimi, a w szczególności do:

  kadry kierowniczej z obszaru HR,
  osób zajmujących się bezpośrednio problematyką HR wszystkich szczebli korporacji międzynarodowych,
  konsultantów i doradców biznesu zainteresowanych „miękkim” HR,
  ekspatriantów pracujących w firmach międzynarodowych.

 • Organizatorem studiów jest Katedra Zarządzania Kadrami Wydziału Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
  Zajęcia będą prowadzone w formie wykładów, prezentacji, ćwiczeń grupowych, prac projektowych, case study oraz warsztatów i sesji interaktywnych.
  Zajęcia będą odbywać się w trybie weekendowym

 • Studia kończą się egzaminem.

 • Wymagana jest znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym sprawną komunikację w mowie i piśmie. Wszystkie zajęcia odbywają się w języku angielskim.

 • podanie o przyjęcie na studia
  formularz zgłoszeniowy (załącznik 1)
  oświadczenie o pokryciu kosztów (indywidualne lub od pracodawcy – załącznik 2 lub 3)
  2 zdjęcia
  odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub licencjackich + kserokopia
  kserokopia dowodu osobistego (obydwie strony).
  Dla obcokrajowców z UE oraz kandydatów posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych nie z polskich uczelni dodatkowo wymagane są:
  oryginał dyplomu ukończenia studiów MA bądź BA
  tłumaczenie przysięgłe dyplomu
  apostille
  tłumaczenia apostille.

 • Płatność za studia następuje dopiero po otrzymaniu od kierownika studiów informacji o zebraniu się grupy, uruchomieniu studiów i podaniu terminu, kwoty i konta do dokonania wpłaty. Prośba o nieuiszczanie wpłat, przed otrzymaniem takiej informacji .

 • 5600 PLN

Studia o podobnej tematyce