Internetowe Studia Podyplomowe „Polszczyzna w administracji i biznesie”

150 Godzin, 2 Semestr

weekendowy, wieczorowy, dziennyWarszawa Nowy 3500 PLN
Warszawa Nowy 3500 PLN
więcej terminów () mniej terminów
 • Studia Podyplomowe „Polszczyzna w administracji i biznesie” są adresowane do pracowników administracji państwowej
  i samorządowej oraz kierowników różnych szczebli w firmach i przedsiębiorstwach. W pewnym stopniu stanowią odpowiedź na kampanię społeczną „Język urzędowy przyjazny obywatelom”, której inicjatorami są Rzecznik Praw Obywatelskich, Wojewoda Mazowiecki oraz Rada Języka Polskiego. Uczelnie w Polsce nie mają specjalistycznej oferty studiów podyplomowych dla osób pracujących w administracji czy biznesie, studia PAB uzupełniają tę lukę.

 • Program studiów (150 godzin) obejmuje następujące przedmioty:
  Norma językowa i błąd językowy,
  Ortografia,
  Interpunkcja,
  Budowa zdania,
  Odmiana i składnia liczebników,
  Kultura żywego słowa,
  Strategie grzeczności w komunikacji publicznej,
  Wstęp do retoryki i erystyki.

 • Wśród wykładowców są:
  prof. dr. hab. Mirosław Bańko, prof. UW dr hab. Marek Łaziński, prof. UW dr hab. Dorota Zdunkiewicz-Jedynak, dr hab. Elżbieta Wierzbicka-Piotrowska, dr hab. Magdalena Zawisławska.

 • Absolwenci studiów magisterskich, inżynieryjnych, licencjackich (lub im równoważnych) różnych kierunków.

 • Zajęcia internetowe, 3 zjazdy w trybie zaocznym

 • Zaliczenia internetowe, jedno zaliczenie stacjonarne, jeden końcowy egzamin dyplomowy, składający się z części teoretycznej i praktycznej.
  Egzamin dyplomowy:
  a) Część teoretyczna: pytania ogólne z zakresu wszystkich zajęć obowiązkowych I semestru i jednego wybranego przedmiotu z II semestru.
  b) Część praktyczna: praca z tekstem.
  c) Ocena na dyplomie: w 50% średnia ocen z zaliczeń w trakcie studiów, w 50% średnia z ocen zdobytych na egzaminie końcowym.

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

 • O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

 • Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (magisterskich, inżynieryjnych, licencjackich - lub równoważnych), kwestionariusz osobowy, życiorys, kserokopia dowodu osobistego, podanie o przyjęcie na studia, zobowiązanie do ponoszenia odpłatności za studia.

 • Limit miejsc: 75

 • 3500 PLN

Studia o podobnej tematyce