Jezyk angielski w biznesie

190 Godzin, 2 Semestr, 2 Sesja

weekendowy, wieczorowy, dzienny

język wykładowy: polskiZamość Nieaktualny 900 PLN za semestr
więcej terminów () mniej terminów
 • Celem studiów podyplomowych jest nabycie umiejętności czytania tekstów biznesowych, nabycie umiejętności samodzielnego pisania tekstów biznesowych i korespondencji handlowej. Zapoznanie słuchaczy ze słownictwem i podstawowymi wiadomościami merytorycznymi w języku obcym.

 • • Podstawy zarządzania jakością
  • Zarządzanie strategiczne
  • Metody i techniki zarządzania jakością
  • Zarządzanie jakością w oparciu o normy ISO serii 9000
  • Dokumentacja systemu zarządzania jakością
  • Regulacje prawne w zakresie jakości
  • Techniki kreatywności, motywacji i prezentacji
  • Auditowanie systemu jakości
  • Ekonomika jakości
  • Metody projektowania jakości: QFD i FMEA
  • Sterowanie jakością
  • Certyfikacja i akredytacja
  • Zarządzanie projektem
  • Zarządzanie technologią
  • TQM
  • Zarządzanie bezpieczeństwem
  • Zarządzanie środowiskiem
  • Prawodawstwo w zakresie żywności
  • Wprowadzenie do HACCP, GMP, GHP
  • HACCP
  • Seminarium dyplomowe

 • Pracownicy firm międzynarodowych;
  Pracownicy instytucji finansowych;
  Osoby które ukończyły studia wyższe i wykażą się znajomością języka angielskiego na poziomie co najmniej średniozaawansowanym;
  Osoby samodzielnie prowadzące działalność gospodarczą i współpracujące lub pragnące rozpocząć współpracę z kontrahentami posługującymi się językiem angielskim.

 • 1. Internetowa rejestracja kandydata
  2. Złożenie kompletu dokumentów w dziekanacie uczelni

 • • Kwestionariusz kandydata na studia podyplomowe
  • Kserokopia dyplomu ukończenia studiów
  • Kserokopia dowodu osobistego
  • 2 fotografie

 • 900 PLN

 • 900 PLN za semestr

Studia o podobnej tematyce