Kierowanie działaniami ratowniczymi

2 Semestr

weekendowy, wieczorowy, dziennyWrocław Nowy 1600 PLN za semestr
więcej terminów () mniej terminów
 • Studia przeznaczone przede wszystkim dla osób pracujących w służbach ratowniczych, które chcą doskonalić praktyczne umiejętności planowania i organizacji akcji ratowniczych podczas różnego rodzaju zdarzeń, ze szczególnym uwzględnieniem wypadków masowych i katastrof. Do udziału w studiach zapraszamy także wszystkie inne osoby zainteresowane tematyką organizacji działań ratowniczych.

  • doświadczona kadra akademicka
  • studia w części e-learningowe
  • ciekawy program studiów

 • W czasie studiów słuchacze ukończą kurs instruktorski pierwszej pomocy FACC i kurs pierwszej pomocy emocjonalnej FACC.
  Dla ratowników medycznych – punkty edukacyjne.
  Podczas studiów słuchacz nabędzie wiedzę i umiejętności w zakresie:
  - organizacji działań w wypadkach masowych katastrofach i określania zasady prawidłowej współpracy służb w miejscu zdarzenia
  - opracowywania planów działań ratowniczych dla konkretnej służby oraz planów międzyresortowych z uwzględnieniem zasad dowodzenia i łączności
  - identyfikacji potencjalnych utrudnień i przeszkód już na etapie planowania
  - dokonywania analizy przebiegu akcji ratowniczej oraz oceny skuteczności działań prowadzonych przez poszczególne służby ratownicze
  - koordynacji działań ratowniczych wymagających udziału wielu służb
  - prowadzenia działań ratowniczych i ewakuacyjnych z uwzględnieniem aspektów psychologicznych i konieczności niesienia wsparcia psychicznego
  - profesjonalnej współpracy z mediami obecnymi w miejscu zdarzenia

 • doświdczona kadra praktyków, ratowników

 • studia dla osób pracujących w ratownictwie

 • Praca dyplomowa

 • Decyduje kolejność zgłoszeń

 • Studia podyplomowe
  kserokopia odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych (I, II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich) wg wymagań określonych przy przyjmowaniu na wybrane studia podyplomowe),
  1 fotografia o rozmiarze 35x45 mm,
  kserokopia dowodu osobistego (dwie strony).

 • Rekrutacja na studia:
  http://www.dlakandydata.dsw.edu.pl/rekrutacja/rekrutacja-na-studia-krok-po-kroku/

 • 1600 PLN

Studia o podobnej tematyce