Kierownik zespołu - team leader

2 Semestr

weekendowy, wieczorowy, dziennyWrocław Nowy 4200 PLN
więcej terminów () mniej terminów
 • PRESTIŻOWE STUDIA KIEROWNIK ZESPOŁU - TEAM LEADER są realizowane we współpracy z IBM GSDC Sp. z o.o. Celem jest zdobycie aktualnej wiedzy i PRAKTYCZNYCH UMIEJĘTNOŚCI MENEDŻERSKICH potrzebnych kierownikom zespołów działających na różnych szczeblach zarządzania we współczesnych organizacjach biznesowych. Po zakończeniu studiów słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez UE we Wrocławiu oraz Readiness Certificate, który dzięki marce IBM rozpoznawany jest przez większość pracodawców, również za granicą.

  • Studia Kierownik zespołu – team leader to prestiżowy kierunek, opracowany i realizowany w ścisłej współpracy z IBM GSDC Sp. z o.o. Zajęcia mają charakter warsztatowy i pozwalają zdobyć praktyczne umiejętności, najbardziej potrzebne współczesnemu kierownikowi. Zajęcia prowadzą przedstawiciele IBM, doświadczeni praktycy biznesu oraz najwyżej oceniani pracownicy UE we Wrocławiu.
  • Obecnie trwa nabór na piątą edycję, a duże zainteresowanie studiami to wynik dobrego dostosowania programu do potrzeb współczesnego kierownika oraz najwyższej jakości prowadzonych zajęć. Studia są systematycznie poddawane ocenie ewaluacyjnej i dostosowywane do zmieniających się wymagań, dzięki czemu program studiów z powodzeniem konkuruje z programami oferowanymi na uczelniach zagranicznych. Dodatkowym potwierdzeniem nabycia kompetencji jest certyfikat wydawany przez IBM GSDC.

 • 1. Budowanie zespołu (team building)
  2. Przywództwo i style kierowania
  3. Komunikacja w zespole
  4. Motywowanie pracowników
  5. Konflikty w zespole
  6. Negocjacje
  7. Kierowanie zespołem wirtualnym
  8. Planowanie ścieżek kariery i zarządzanie talentami
  9. Zarządzanie dokonaniami pracowników (performance management)
  10. Prawo pracy
  11. Zarządzanie czasem
  12. Inteligencja emocjonalna i radzenie sobie ze stresem
  13. Autoprezentacja i wystąpienia publiczne
  14. Savoir-vivre w biznesie
  15. Zarządzanie strategiczne – nowe podejścia
  16. Podstawy zarządzania projektami
  17. Zarządzanie wiedzą i benchmarking
  18. Lean Management
  19. Gra kierownicza
  20. Egzamin Readiness Certificate
  21. Egzamin końcowy

 • Zajęcia na studiach prowadzą doświadczeni przedstawiciele praktyki gospodarczej, m.in. kadra menedżerska IBM GSDC Sp. z o.o. i innych kluczowych pracodawców w regionie, oraz doświadczeni wykładowcy UE we Wrocławiu. Zaangażowani wykładowcy i trenerzy posiadają liczne certyfikaty (Prince2 czy Szkoła Trenerów) i uzyskują bardzo wysokie oceny w procesie ewaluacji (średnia ocen trenerów: 4,40 w skali pięciostopniowej).

 • Program adresowany jest do osób pełniących funkcje kierownicze i koordynacyjne w dużych i małych przedsiębiorstwach (kierownik zespołu, team leader, kierownik projektu, kierownik zmiany, koordynator) lub zamierzających rozwijać swoją karierę zawodową w tym kierunku. Wiedza i umiejętności ujęte w programie przydatne są również dla właścicieli małych firm, którzy nie posiadają wykształcenia w zakresie zarządzania.

 • Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele (zjazdy średnio 2 razy w miesiącu) w godzinach 9.00-16.00 w bdynku Centrum Kształcenia Ustawicznego we Wrocławiu. Materiały dydaktyczne i wszystkie niezbędne informacje dla słuchaczy zamieszczane są na platformie internetowej. W trosce o najwyższą jakość nauczania studia podlegają systematycznej ewaluacji.

 • Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie pozytywnego wyniku na egzaminie końcowym. Egzamin składa się z części testowej, warunkującej dodatkowo otrzymanie certyfikatu Readiness (koszt egzaminu i certyfikatu zawarty jest w cenie studiów), oraz części praktycznej w formie zespołowego case study. Nie ma konieczności przygotowania pracy końcowej.

 • podanie o przyjęcie na studia
  formularz zgłoszeniowy (załącznik 1)
  oświadczenie o pokryciu kosztów (indywidualne lub od pracodawcy – załącznik 2 lub 3)
  2 zdjęcia (37mm x 42mm)
  odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub licencjackich + kserokopia
  kserokopia dowodu osobistego (obydwie strony)

 • 4200 PLN

Studia o podobnej tematyce