Komunikacja i techniki perswazji w biznesie

182 Godzin, 2 Semestr

weekendowy, wieczorowy, dziennyPoznań Nowy 4200 PLN
więcej terminów () mniej terminów
 • Podyplomowe Studia Komunikacji i Technik Perswazji w Biznesie to pierwsza tego typu inicjatywa w Polsce realizowana na uczelni o profilu biznesowym. Celem Studiów jest rozwój umiejętności słuchaczy w zakresie skutecznej komunikacji w biznesie. Zadania Studiów będą ukierunkowane na przekazanie nowoczesnej wiedzy z powyższego obszaru oraz na zaznajomienie słuchaczy z technikami i narzędziami z obszaru sztuki perswazji, możliwymi do zastosowania w praktyce. Proponowane przedmioty odzwierciedlają kluczowe aspekty szeroko pojętej komunikacji międzyludzkiej.
  Absolwenci Studiów będą dysponować wiedzą i umiejętnościami praktycznymi m.in. z takich dziedzin jak: wystąpienia publiczne, prowadzenie argumentacji i negocjacji, psychologia perswazji przywództwo, komunikacja międzyludzka, kreatywność, podejmowanie decyzji. Zajęcia prowadzone są zarówno w formie wykładów, seminariów jak i ćwiczeń warsztatowych, które obejmują wystąpienia przed kamerą, treningi z psychologami i socjologami. W związku z warsztatowym charakterem zajęć maksymalna wielkość grupy to 35 osób.
  fanpage studiów: www.facebook.com/sztukaperswazji

 • W ramach Studiów realizowane będą następujące grupy przedmiotów:
  Komunikacja interpersonalna (Komunikacja werbalna i niewerbalna, Emisja głosu, Komunikacja pisemna)
  Zarządzanie wizerunkiem własnym (Lider, Zarządzanie sobą w czasie, Kształtowanie wizerunku)
  Proces podejmowanie decyzji (Psychologia decyzji konsumenckich, Decyzje zakupowe w firmach)
  Techniki perswazji (Zarządzanie emocjami, Asertywność, Język perswazji)
  Psychologia komunikacji (Etykieta w biznesie, Techniki wpływu społecznego)
  Prezentacje i wystąpienia publiczne
  Sztuka negocjacji
  Etyka w biznesie
  Kreatywność w biznesie
  Seminarium dyplomowe

 • Zajęcia prowadzone są z pracownikami Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (m.in. prof. dr hab. H. Mruk, dr P. Michoń, dr P. Kwiatek), Uniwersytetu Adama Mickiewicza (m.in. dr W. Laskowski, dr G. Gorąca-Sawczyk, dr D. Narożna), Uniwersytetu Muzycznego (prof. Z. Grochal) z praktykami i trenerami biznesu (m.in. K. Smęda, K. Łabuś) oraz psychologami i socjologami (M. Kraszewska, H. Arend, D. Wawrzyniak)

 • Uczestnikami Studiów mogą być osoby, których sukces zawodowy uzależniony jest od ich umiejętności komunikacyjnych. Studia kierowane są więc do menedżerów oraz osób przygotowujących się do pełnienia takich funkcji, trenerów biznesu, przedstawicieli handlowych i osób zajmujących się obsługą klienta, pracowników agencji reklamowych i działów marketingu.
  Studia kierują swoją ofertę do absolwentów wyższych studiów licencjackich i magisterskich wszystkich typów uczelni (m.in. uniwersyteckich, ekonomicznych, politechnicznych, rolniczych).
  Osobom skierowanym przez zakład pracy na studia podyplomowe udzielane są świadczenia szkoleniowe przewidziane Rozporządzeniem Ministrów Edukacji Narodowej oraz Pracy i Polityki Socjalnej z 12.10.1993 r. w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych. (Dz. U. nr103, poz. 472).
  Opinie słuchaczy dotychczasowych edycji Studiów:
  "dzięki zajęciom zwiększyła się moja pewność siebie w kontakcie z klientami"
  "nie spodziewałam się, że wiedza na temat kreatywności tak pozytywnie wpłynie na moje podejście do wykonywanej pracy"
  "Nie żałuję decyzji o wzięciu udziału w zajęciach. Żałuję, że nie mogłem uczestniczyć we wszystkich zjazdach"
  "studia przygotowały mnie do sprawowania funkcji kierowniczej"
  "pewność siebie i wiedza na temat techniki wpływu społecznego - dużo łatwiej jest teraz w pracy"
  "10 profesjonalnych dwudniowych szkoleń ze specjalistami za najniższą cenę w kraju"

 • Zajęcia na Studiach są realizowane w formie wrasztatów, ćwiczeń, wykładów i seminariów w łącznym wymiarze 182 godzin prowadzonych przez psychologów biznesu, socjologów, aktorów oraz pracowników UEP. Organizacja zajęć jest dostosowana do charakteru kształcenia zaocznego. Zajęcia na studiach trwają dwa semestry (rozpoczynają się 24 października 2015 r., a kończą w czerwcu 2016). Dwudniowe zjazdy słuchaczy są organizowane na ogół jeden raz w miesiącu (sobota, w godzinach 8,20 - 16,50 i niedziela, w godzinach 8,20-15,10).

 • Słuchacze Studiów zobowiązani do złożenia praktycznego egzaminu z pięciu przedmiotów:

  Sztuka negocjacji i argumentacji (forma testu)
  Prezentacje i wystąpienia publiczne (prezentacja na forum)
  Zarządzanie wizerunkiem własnym (forma eseju)
  Techniki perswazji (forma testu)
  Proces podejmowania decyzji (forma testu)

  Studia podyplomowe kończą się egzaminem końcowym obejmującym obronę pracy podyplomowej.

 • Informacji o Podyplomowych Studiach Komunikacja i Techniki Perswazji w Biznesie udziela p. Longina Domowicz, tel. kom. 691 536 144 lub Kierownik Studium, dr Marek Zieliński tel. 609 600 460

 • podanie kandydata,
  kwestionariusz osobowy,
  odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (nie kserokopia),
  dwa zdjęcia formatu legitymacyjnego, podpisane na odwrocie,
  zobowiązaniem pokrycia kosztów kształcenia
  oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem
  Kwestionariusz, podanie, zobowiązanie oraz oświadczenie po aplikacji na studia należy wydrukować z panelu użytkownika i podpisać niebieskim długopisem. Dokumenty należy dostarczyć w teczce wiązanej.

 • Zapisy na Studia odbywają się drogą elektroniczną. Po zarejestrowaniu się na stronie strudiów należy wydrukować potrzebne dokumenty (podanie, kwestionariusz, zobowiązanie pokrycie kosztów kształcenia oraz oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem) i przesłać na poniższy adres sekretariatu Studiów. Prosimy o powiadomienie emailem l.domowicz@ue.poznan.pl, że dokumenty zostały wysłane.
  adres na który należy wysłać dokumenty:

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
  Katedra Strategii Marketingowych
  studia podyplomowe
  al. Niepodległości 10
  61-875 Poznań

 • 4200 PLN

Studia o podobnej tematyce