Kosmetologia i odnowa biologiczna - studia podyplomowe dwusemestralne realizowane przez Internet

2 Semestr

weekendowy, wieczorowy, dziennyNowy 3800 PLN
więcej terminów () mniej terminów
 • Celem studiów jest poszerzenie wiedzy z zakresu przedmiotów medycznych i kosmetycznych, np. dermatologii, alergologii, ziołolecznictwa i surowców naturalnych, higieny, form kosmetycznych, fizjoterapii i masażu, chemii kosmetycznej, jak również zdobycie umiejętności zawodowych z zakresu kosmetologii pielęgnacyjnej i zabiegów w branży Spa & Wellness.

  • Studia podyplomowe realizowane przez Internet prowadzimy z powodzeniem od 2006 roku.
  • Nauczanie odbywa się za pośrednictwem sieci Internet.
  • Świadectwo nie różni się od świadectw studiów prowadzonych metodą tradycyjną.

 • W ramach zajęć omawiane są min. takie zagadnienia, jak:

  1 semestr:
  anatomia i fizjologia skóry,
  dermatologia,
  chemia kosmetyczna,
  alergologia,
  toksykologia,
  substancje naturalne i ziołolecznictwo,
  higiena w gabinecie kosmetycznym,
  podstawy fizjoterapii i masażu,
  organizacja i kierowanie gabinetem kosmetycznym oraz centrum SPA ,
  specjalistyczna aparatura kosmetyczna,
  zabiegi z zakresu kosmetologii pielęgnacyjnej i odnowy biologicznej.

 • Zajęcia prowadzi wykwalifikowana kadra dydaktyczna – nauczyciele akademiccy i praktycy.

 • Studia są skierowane do absolwentów szkół wyższych pierwszego i drugiego stopnia w szczególności o profilu kosmetycznym, medycznym, biologicznym, przyrodniczym do wszystkich osób chcących podwyższyć swoje kwalifikacje, zdobyć szeroką wiedzę i nowe umiejętności.

 • Słuchacze otrzymują podręczniki multimedialne na dysku CD-ROM. Studia są realizowane także metodą tradycyjną, podczas sobotnich zjazdów słuchacze biorą udział w zajęciach warsztatowych, podczas których nabywają umiejętności praktycznych. Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest udział w warsztatach.

 • - udział w zajęciach
  - uzyskanie pozytywnych ocen z egzaminu końcowego oraz z poszczególnych zaliczeń przedmiotów
  - wniesienie wymaganej opłaty za studia

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Kosmetologia i odnowa biologiczna Wyższej Szkoły Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie - świadectwo nie różni się od świadectw studiów prowadzonych metodą tradycyjną.

 • Warunki przyjęcia
  Do postępowania rekrutacyjnego dopuszczeni zostają kandydaci, którzy dostarczą:
  * wypełniony wniosek rekrutacyjny - do pobrania ze strony www Uczelni;
  * ksero dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich, lekarskich, magisterskich);
  * 2 zdjęcia legitymacyjne;
  * ksero dowodu osobistego;
  *dowodu uiszczenia opłaty wpisowego.

 • * wypełniony wniosek rekrutacyjny - do pobrania ze strony www Uczelni;
  * ksero dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich, lekarskich, magisterskich);
  * 2 zdjęcia legitymacyjne;
  * ksero dowodu osobistego;
  *dowodu uiszczenia opłaty wpisowego.

 • Termin składania dokumentów:

  Dokumenty należy złożyć (można wysłać komplet dokumentów pocztą) w Dziekanacie Wyższej Szkoły Nauk Społecznych ul. Zamojska 47, 20-102 Lublin, od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16 tel. (81) 441 33 11 pokój 227, w soboty 8-14.

  W WSNS obowiązują dwa terminy składania dokumentów rekrutacyjnych na studia podyplomowe w danym roku akademickim:

  Pierwszy nabór letni od 15 maja do 25 września danego roku akademickiego.
  Drugi nabór zimowy od 15 listopada do 25 lutego danego roku akademickiego.

 • 3800 PLN

Studia o podobnej tematyce