Kosmetologia w medycynie - studia podyplomowe dwusemestralne - realizowane przez Internet.

2 Semestr

weekendowy, wieczorowy, dziennyNowy 3800 PLN
więcej terminów () mniej terminów
 • Celem studiów „Kosmetologia w medycynie” jest zapoznanie z wiedzą o kosmetykach: ich praktycznych aspektach, własnościach, działaniu, substancjach czynnych, zakresie stosowania, przeciwwskazaniach i ograniczeniach ich stosowania. Uzyskana wiedza pozwoli również na określenie efektów działania kosmetyków i kosmeceutyków oraz zweryfikowanie metod oceny tych efektów. Słuchacze uzyskują również informacje na temat aspektów prawnych stosowania kosmetyków.

  • Studia podyplomowe realizowane przez Internet prowadzimy z powodzeniem od 2006 roku.
  • Nauczanie odbywa się za pośrednictwem sieci Internet.
  • Świadectwo nie różni się od świadectw studiów prowadzonych metodą tradycyjną.

 • W ramach zajęć omawiane są m.in. zagadnienia:
  anatomia i fizjologia skóry
  chemia kosmetyczna
  formy kosmetyczne
  toksykologia
  substancje naturalne i ziołolecznictwo
  suplementy w kosmetologii
  podstawy fizjoterapii i masażu
  dermatologia
  podstawy chirurgii plastycznej z elementami medycyny estetycznej
  specjalistyczna aparatura kosmetyczna
  wizaż i analiza kolorystyczna
  podologia kosmetyczna
  zabiegi profesjonalne w pracowni kosmetologicznej.

 • Zajęcia prowadzi wykwalifikowana kadra dydaktyczna – nauczyciele akademiccy i praktycy,

 • Adresatami studiów podyplomowych „Kosmetologia w medycynie” są osoby zainteresowane problematyką kosmetologii i medycyny estetycznej, preferowane są osoby posiadające wykształcenie wyższe medyczne.

 • Słuchacze otrzymują podręczniki multimedialne na dysku CD-ROM. Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest z kolei udział w warsztatach praktycznych, które realizowane są metodą tradycyjną podczas sobotnich zjazdów.

 • - udział w zajęciach w formie elektronicznej
  - uzyskanie pozytywnych ocen z egzaminu końcowego oraz z poszczególnych przedmiotów
  - wniesienie wymaganej opłaty za studia

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych - świadectwo nie różni się od świadectw studiów prowadzonych metodą tradycyjną

 • Warunki przyjęcia
  Do postępowania rekrutacyjnego dopuszczeni zostają kandydaci, którzy dostarczą:
  * wypełniony wniosek rekrutacyjny - do pobrania ze strony www Uczelni;
  * ksero dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich, lekarskich, magisterskich);
  * 2 zdjęcia legitymacyjne;
  * ksero dowodu osobistego;
  *dowodu uiszczenia opłaty wpisowego.

 • * wypełniony wniosek rekrutacyjny - do pobrania ze strony www Uczelni;
  * ksero dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich, lekarskich, magisterskich);
  * 2 zdjęcia legitymacyjne;
  * ksero dowodu osobistego;
  *dowodu uiszczenia opłaty wpisowego.

 • Termin składania dokumentów:

  Dokumenty należy złożyć (można wysłać komplet dokumentów pocztą) w Dziekanacie Wyższej Szkoły Nauk Społecznych ul. Zamojska 47, 20-102 Lublin, od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16 tel. (81) 441 33 11 pokój 227, w soboty 8-14.

  W WSNS obowiązują dwa terminy składania dokumentów rekrutacyjnych na studia podyplomowe w danym roku akademickim:

  Pierwszy nabór letni od 15 maja do 25 września danego roku akademickiego.
  Drugi nabór zimowy od 15 listopada do 25 lutego danego roku akademickiego.

 • 3800 PLN

Studia o podobnej tematyce