Kurs metodyki nauczania języka angielskiego w okresie wczesnoszkolnym

240 Godzin, 1 Semestr, 1 Sesja

weekendowy, wieczorowy, dziennyKraków Nowy 1490 PLN za semestr
więcej terminów () mniej terminów
 • Uzyskanie kwalifikacji do prowadzenia zajęć z języka angielskiego w nauczaniu wczesnoszkolnym

 • Podczas zajęć z metodyki uczestnicy kursu zapoznają się z metodami i technikami nauczania języka małych dzieci. Poznają przykłady zastosowania gier i zabaw oraz tekstów narracyjnych na lekcjach w celu rozwijania umiejętności językowych dzieci. Ponadto uczą się jak integrować treści przedmiotowe oraz sprawdzać wiadomości i umiejętności. W ramach zajęć z metodyki uczestnicy wykonują określone zadania ustalone z wykładowcą. Założeniem kursu jest aktywny udział uczestników w zajęciach i uczenie się praktycznego wykorzystywania zdobytych wiadomości i umiejętności, aby w przyszłości móc umiejętnie łączyć nauczanie języka z kształceniem wczesnoszkolnym.

  Program obejmuje następujące zagadnienia:
  * praca na materiałach dla dzieci z wykorzystaniem technik stosowanych w nauczaniu języka obcego dzieci młodszych, ćwiczenia (duży nacisk na ćwiczenia fonetyczne), teksty dla dzieci, demonstracje technik, symulacje
  * komentarz metodyczny, refleksja oraz objaśnienia teoretyczne, opracowanie zadań metodycznych (dydaktyzacje, scenariusze, etc.)
  * zajęcia językowe na poziomie zaawansowanym, praca na materiałach autentycznych dla dorosłych, rozwinięcie tematów, przygotowanie do pracy własnej

 • Kurs przeznaczony jest dla nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie edukacji wczesnoszkolnej oraz minimum dwuletnią praktykę zawodową. Aby uzyskać pełne kwalifikacje wymagany jest certyfikat znajomości jęzka angielskiego w stopniu co najmniej podstawowym.

 • 1490 PLN

Studia o podobnej tematyce