Kurs pedagogiczno-metodyczny dla nauczycieli języka włoskiego

280 Godzin, 1 Semestr, 1 Sesja

weekendowy, wieczorowy, dziennyKraków Nowy 1750 PLN za semestr
więcej terminów () mniej terminów
 • Uzyskanie kwalifikacji do prowadzenia lekcji języka włoskiego

 • Program obejmuje następujące moduły:

  * komponent psychologiczno-pedagogiczny
  * komponent obejmujący metodykę nauczania języka włoskiego
  * komponent obejmujący wiadomości o krajach danego obszaru językowego (z dziedziny historii, geografii, kultury i literatury)
  * komponent obejmujący gramatykę pedagogiczną

 • Wysoko wykwalifikowani specjaliści w zakresie metodyki nauczania języka włoskiego, nauczyciele akademiccy, native speakerzy, nauczyciele z wieloletnim doświadczeniem, nauczyciele uznanych szkół językowych. Zapewniają oni oprócz podstaw teoretycznych bardzo dobre praktyczne przygotowanie do pracy w zawodzie.

 • Kurs przeznaczony jest dla czynnych zawodowo nauczycieli, uczących w szkołach podstawowych, gimnazjach oraz szkołach ponadgimnazjalnych, uzupełniających przygotowanie pedagogiczno-metodyczne do nauczania języka włoskiego. Nauczyciele Ci legitymują się zatem właściwym dyplomem ukończenia studiów magisterskich na kierunku filologicznym (italianistyka) lub lingwistyki stosowanej w zakresie języka włoskiego bez przygotowania pedagogicznego, albo dyplomem ukończenia studiów magisterskich, wyższych zawodowych na dowolnym kierunku (specjalności) lub (dyplomem ukończenia) zakładu kształcenia nauczycieli i certyfikatem potwierdzającym znajomość języka włoskiego w stopniu zaawansowanym (na poziomie co najmniej C1) lub ukończyli studia wyższe zawodowe lub magisterskie w kraju włoskojęzycznym.

 • Elektroniczny formularz zgłoszeniowy na stronie kire.pl

 • Kserokopia dowodu osobistego, dyplomu ukończenia studiów i suplementu (jeśli był).

 • 1750 PLN

Studia o podobnej tematyce