Lean Management

160 Godzin, 2 Semestr

weekendowy, wieczorowy, dziennyPoznań Nowy 5000 PLN
więcej terminów () mniej terminów
 • Celem studiów jest dostarczenie wiedzy i praktycznych umiejętności niezbędnych do wdrażania usprawnień w firmach produkcyjnych i usługowych za pomocą metodyki Lean tak, aby osiągnąć trwały sukces tych organizacji.

 • Główne koncepcje doskonalenia procesów (2 godz.)

  TOC. Teoria ograniczeń
  SixSigma. Metoda zarządzania jakością oparta na statystyce
  TPS. System Produkcyjny Toyota

  Zagraj w Lean. Gra symulująca proces produkcyjny (14 godz.)

  Podstawy szczupłego zarządzania
  Zasady i koncepcje Lean
  Wartość dodana z wdrożenia Lean

  Kaizen. Ciągłe doskonalenie procesów (8 godz.)

  Metodologia Kaizen
  System sugestii pracowniczych
  Kaizen na sposób Toyota

  TWI. Program doskonalenia umiejętności przełożonych i metod pracy (8 godz.)

  Efektywne sposoby szkolenia
  Struktura podziału pracy
  System rozwoju kompetencji pracowników w Lean

  Rozwiązywanie problemów za pomocą formularza A3 (8 godz.)

  Proces A3 jako coaching
  Problem, efekt niepożądany, przyczyna
  Analiza różnicy pomiędzy stanem obecnym a docelowym

  Praca standaryzowana (8 godz.)

  Czas taktu a czas cyklu
  Pełne obciążenie pracą
  Aspekty BHP, jakościowe i efektywność w procesie standaryzacji
  Dokumentacja standardu

  Rozwiązywanie problemów za pomocą analizy przyczyn źródłowych (16 godz.)

  Diagram SIPOC
  Definiowanie stanu obecnego i docelowego za pomocą mapy procesu
  Wyznaczanie celu
  Analiza przyczyn źródłowych. Diagram ryby i 5 x dlaczego?
  Plan działań

  Seminarium (8 godz.)

  Rozwiązywanie problemów

  Lean Leader. Przywództwo w kulturze Lean (8 godz.)

  Jak zaangażować całą organizację w proces usprawnień
  Obowiązki i rola lidera
  Lean to nie tylko narzędzia

  VSM. Mapowanie strumienia wartości (16 godz.)

  Mapa stanu obecnego
  Mapa stanu przyszłego
  Narzędzia: FIFO, Supermarket, Kanban, Heijunka
  Szczupły łańcuch dostaw

  5S. Organizacja miejsca pracy i zarządzanie wizualne (16 godz.)

  5 kroków 5S
  Audyty 5S
  Informacja wizualna a zarządzanie wizualne
  Wizualizacja efektywności za pomocą wskaźników

  TPM. Zarządzanie sprawnością maszyn i urządzeń (8 godz.)

  Cele i filary TPM
  Autonomiczne utrzymanie ruchu
  Lekcje jednopunktowe
  Wskaźniki OE i OEE

  SMED. Szybkie przezbrojenie maszyn (8 godz.)

  Czynności wewnętrzne
  Czynności zewnętrzne
  Obserwacje procesu

  Komunikacja w organizacji i zespole. Zarządzanie zmianą (8 godz.)

  Komunikacja w grupie
  Dawanie informacji zwrotnej
  Bariery komunikacyjne w organizacji
  Rozpoznanie potrzeby zmiany i źródła zmian
  Gotowość do zmian, dynamika zmian

  Budowanie efektywnych zespołów (8 godz.)

  Warunki efektywnej współpracy
  Typy osobowości, czyli kogo masz w grupie
  Zasady tworzenia i działania wysokowydajnych zespołów
  Etapy rozwoju zespołu
  Dynamika zespołu: role grupowe

  Case Day (16 godz.)

  Doskonalenie procesów

 • Jakub Marczak
  Absolwent Biotechnologii na UP w Poznaniu, studiów podyplomowych z Zarządzania Jakością na Politechnice Poznańskiej oraz Zintegrowanych Systemów Informatycznych w WSB w Poznaniu, studiował również Zarządzanie na UE w Poznaniu. Posiada wieloletnie szerokei doświadczenie w jakości farmaceutycznej. Pracował jako Menadżer ds. Doskonalenia i Lean w branży meblerskiej, skupiają się głównie na metodyce Lean Manufacturing. Obecnie na stałe zatrudniony jako Ekspert Operational Excellence i Zarządzania Zmianami w Biznesie w branży farmaceutycznej. Współpracuje również z firmami z branż spożywczej, medycznej i kosmetycznej przy wdrażaniu narzędzi i metodyki Lean.

  Krzysztof Firlik
  Absolwent Zarządzania i inżynierii produkcji na Politechnice Poznańskiej. Studiował również Zarządzanie Produkcją na studiach podyplomowych WSE w Krakowie, oraz w Ecole Nationale d’Ingenieurs de Metz (Francja). Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie organizacji i optymalizacji procesów produkcyjnych głównie w branżach automotive i medycznej w zakładach produkcyjnych w Polsce i we Francji. Realizował m.in. projekty związane z transferem zakładu produkcyjnego, reorganizacją procesów dla rozbudowy hali produkcyjnej, budowaniem kultury Lean w przedsiębiorstwie produkcyjnym, wzrostem zaangażowania pracowników w doskonalenie procesów. Obecnie kieruje działem Optymalizacji Procesów w jednym z większych zakładów produkcyjnych w powiecie poznańskim. Jest również współorganizatorem Otwartej Konferencji Lean w Poznaniu, konsultantem merytorycznym i trenerem studiów Lean Management w WSB w Poznaniu.
  Prywatnie pasjonują go podróże, fotografia, sport, turystyka górska i zabytkowa motoryzacja.

 • Studia kierowane są do wszystkich osób zainteresowanych zwiększeniem kompetencji w zakresie doskonalenia procesów i polepszania wyników organizacji. Grupę docelową stanowią przede wszystkim specjaliści i inżynierowie zajmujący się wsparciem bądź optymalizacją procesów, a także kadra kierownicza średniego i wyższego szczebla. Studia dają również możliwość poszerzenia wiedzy i zdobycia bardzo poszukiwanych na rynku pracy umiejętności studentom studiów magisterskich.

 • - wszystkie zajęcia realizowane są w trybie stacjonarnym (w uczelni)
  - studia trwają 9-10 miesięcy
  - zjazdy odbywają się średnio raz w miesiącu, w weekendy (piątki od godz. 16:00 do 21:00, soboty i niedziele w godz. 9:00 -16:00)
  - zajęcia realizowane są zgodnie z góry ustalonym programem

 • Zaliczenie jest 2-etapowe:
  • I semestr kończy się przygotowaniem formularza A3
  • II semestr kończy się przygotowaniem projektu.

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

 • - O przyjęcie na studia podyplomowe w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu mogą ubiegać się osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych: licencjackich, inżynierskich lub magisterskich.
  - Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych.
  - W przypadku kandydatów na Podyplomowe Studia Coachingu wymagane jest uczestnictwo w rozmowie kwalifikacyjnej.
  - Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

  2 tygodnie przed pierwszym zjazdem osoby przyjęte na studia zostaną poinformowane mailowo przez Dział Studiów Podyplomowych o terminie rozpoczęcia zajęć. Otrzymają również szczegółowy plan pierwszego zjazdu oraz komplet informacji organizacyjnych.

 • - wypełniony i podpisany kwestionariusz
  - dwa egzemplarze umowy edukacyjnej
  -  potwierdzona przez WSB lub notarialnie kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
  - potwierdzona przez WSB, notarialnie lub przez Urząd Miasta i Gminy kserokopię obu stron dowodu osobistego
  - w przypadku zmiany nazwiska - kserokopia aktu ślubu potwierdzona notarialnie bądź przez WSB 
  - zdjęcie legitymacyjne
  - wypełniona ankieta dla kandydatów na Podyplomowe Studia: Coachingu, Psychologii zarządzania
  - dowód uiszczenia bezzwrotnej opłaty wpisowej (nie dotyczy okresu promocji) w wysokości 400 zł na konto:
  Wyższa Szkoła Bankowa
  Raiffeisen Bank Polska SA
  51 1750 1019 0000 0000 0161 1844
  tytuł przelewu: opłata wpisowa.

 • O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

 • 5000 PLN

Studia o podobnej tematyce