Lean Sigma Academy

2 Semestr, 11 Sesja

weekendowy, wieczorowy, dziennyKraków Nowy 5650 PLN
więcej terminów () mniej terminów
 • Studia podyplomowe Lean Sigma Academy to przedsięwzięcie łączące w sobie elementy tradycyjnych studiów podyplomowych (wykłady i ćwiczenia) z nowoczesną formułą szkoleniową (warsztaty i gry symulacyjne) oraz z działaniami optymalizacyjnymi w praktyce w ramach wizyt w przedsiębiorstwach.

  Studia zostały zaprojektowane tak, aby uczestnik mógł przełożyć wiedzę zdobytą podczas wykładów i ćwiczeń na działania optymalizacyjne w praktyce – m.in. podczas warsztatów i gier symulacyjnych realizowanych w ramach zajęć.

  Współpracujemy z firmami-partnerami, u których w ramach zjazdów prowadzimy warsztaty optymalizacyjne. Planowane są cztery dni wizyt w przedsiębiorstwach z różnych branż.

  Zajęcia prowadzone są przez praktyków Lean Manufacturing i Six Sigma. Trenerzy prowadzący zajęcia to m.in. Dyrektor ds. Jakości, Black Belt Six Sigma, kierownik ds. Lean Manufacturing.

  Uczestnicy studiów podyplomowych Lean Sigma Academy:
  - zdobędą kompleksową wiedzę z zakresu Lean Management i Six Sigma,
  - wykształcą postawy i umiejętności przydatnych w codziennej pracy,
  - będą mieć możliwość wizyt w partnerskich zakładach produkcyjnych.

  • Zajęcia prowadzone przez praktyków
  • Program studiów dopasowany do zapotrzebowania rynkowego
  • Dodatkowe certyfikaty w cenie kierunku

 • I. LEAN MANAGEMENT
  Wprowadzenie do Lean Management
  Kaizen i Poka Yoke
  Metoda 5S
  Standaryzacja pracy
  Just in Time i Kanban
  Value Stream Mapping
  TPM

  II. SIX SIGMA
  Six Sigma – faza Define
  Six Sigma – faza Measure
  Six Sigma – faza Analyse i DoE
  Six Sigma – faza Improve i MiniTab
  Six Sigma – faza Control
  Six Sigma – analiza i interpretacja case studies

  III. OPTYMALIZACJA W PRAKTYCE
  Analiza przepływu – wizyta w przedsiębiorstwie
  SMED – wizyta w przedsiębiorstwie

  IV. WARSZTATY, GRY SYMULACYJNE
  Lean Play – gra symulacyjna
  Lean Tools Game
  Value Stream Mapping – warsztaty
  Warsztat SMED
  Warsztat Hoshin – straty na linii produkcyjnej

 • Konsultanci LUQAM z bogatym zapleczem zawodowym.

 • Osoby zarządzające firmami.
  Pracownicy organizujący i zarządzający produkcją.
  Specjaliści odpowiedzialni za wprowadzanie zmian w organizacji.
  Specjaliści ds. planowania, rozwoju, continuous improvement.
  Pracownicy służb utrzymania ruchu.
  Konsultanci, trenerzy, specjaliści z obszarów zarządzania jakością.
  Absolwenci studiów licencjackich, inżynierskich, magisterskich poszukujących możliwości poszerzenia wiedzy.
  Wszystkie osoby zainteresowane tematyką Lean Management i Six Sigma.

 • Rekrutacja wiosenna: zajęcia rozpoczynają się w marcu i kończą się w grudniu.
  Rekrutacja jesienna: zajęcia rozpoczynają się w drugiej połowie października i kończą się w drugiej połowie czerwca.
  Zajęcia odbywają się: sobota, niedziela 09.00-15.30 (2 zjazdy mogą odbyć się w dni inne niż sobota i niedziela)

 • Test zaliczeniowy.
  W przypadku osób, które chcą otrzymać certyfikat na poziomie Green Belt - przygotowanie projektu optymalizacyjnego.

 • Kończąc studia podyplomowe prowadzone przez LUQAM, we współpracy z Wyższą Szkołą Zarządzania i Bankowości w Krakowie, każdy student otrzymuje:
  - Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie,
  - Zaświadczenie ukończenia programu szkoleniowego "Six Sigma- poziom Green Belt" (LUQAM),
  - Certyfikat ukończenia programu szkoleniowego "Lider Lean Manufacturing" (LUQAM).
  - Studenci, który obronią projekt końcowy otrzymują dodatkowo certyfikat LUQAM Green Belt oraz certyfikat Green Belt wydawany przez jednostkę certyfikującą SwissCert (w języku polskim i niemieckim). Wszystkie certyfikaty są wliczone w cenę studiów.

  Więcej szczegółów na: www.luqam.com/lsa

 • Aby zapisać się na studia należy:
  1. Zapoznać się z regulaminem studiów,
  2. Zarejestrować się na STRONIE REKRUTACJI WSZIB wybierając studia prowadzone przez LUQAM: https://suszi.wszib.edu.pl/rekrutacja?A=3
  3. Dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą do biura rekrutacji lub dziekanatu (adresy poniżej) 1 zdjęcie oraz kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych,
  4. Wpłacić opłatę za całość studiów lub za jeden semestr na numer konta podany przez WSZiB (podawany przed rozpoczęciem roku akademickiego).

 • 1 zdjęcie, kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych

 • 5650 PLN

Studia o podobnej tematyce