Lean w usługach

152 Godzin, 2 Semestr

weekendowy, wieczorowy, dziennyPoznań Nowy 4100 PLN
więcej terminów () mniej terminów
 • Celem studiów jest dostarczenie wiedzy i praktycznych umiejętności niezbędnych do wdrażania usprawnień w firmach usługowych, biurach i administracji za pomocą metodyki Lean. Umożliwia to osiągnięcie zadowolenia klienta i poprawę wyników biznesowych.

 • Zagraj w Lean. Główne koncepcje doskonalenia procesów (16 godz.)

  Podstawy szczupłego zarządzania
  Zasady i koncepcje Lean
  7 typów marnotrawstwa

  Głos klienta (8 godz.)

  Kim jest klient?
  Jakie są potrzeby klienta?
  Co jest wartością dla klienta?
  Jakie działania dodają wartości dla klienta?

  Przepływ jednej sztuki (8 godz.)

  Push i pull
  Przepływ w warunkach wielozadaniowości
  Czynniki zaburzające przepływ

  Rozwiązywanie problemów za pomocą formularza A3 (16 godz.)

  Co to jest problem?
  Graficzna prezentacja danych
  Analiza różnicy pomiędzy stanem obecnym a docelowym

  Praca standaryzowana (8 godz.)

  Czas taktu a czas cyklu
  Pełne obciążenie pracą
  Aspekty bezpieczeństwa, jakości i efektywność w procesie standaryzacji
  Dokumentacja standardu

  Zarządzanie przez cele i zarządzanie wizualne (8 godz.)

  Miary porcesu (Lead Lag)
  Wykresy
  Miary zmienności
  Kaskadowanie celów

  5S. Organizacja miejsca pracy (8 godz.)

  5 kroków 5S
  Audyty 5S
  Informacja wizualna a zarządzanie wizualne
  Wizualizacja efektywności za pomocą wskaźników

  Seminarium (8 godz.)

  Rozwiązywanie problemów

  Mapowanie procesów (8 godz.)

  Co to jest proces
  Diagram SIPOC
  Mapy jednowymiarowe
  Mapy wielowymiarowe

  GEMBA, czyli miejsce dodawania wartości (8 godz.)

  Czego można się nauczyć od innych. Wizyta w zakładzie produkcyjnym

  Lean Leader. Przywództwo w kulturze Lean (8 godz.)

  Jak zaangażować całą organizację w proces usprawnień
  Obowiązki i rola lidera
  Lean to nie tylko narzędzia

  Zarządzanie doświadczeniem klienta (8 godz.)

  Dostosowywane procesów i systemów do potrzeb klienta
  Potrzeby klienta głównym czynnikiem wpływającym na organizację.
  Pozyskiwanie informacji zwrotnych od klientów i pracowników

  Zarządzanie zmianą (8 godz.)

  Czynniki wymuszające zmianę w organizacji
  Rozpoznanie potrzeby zmiany i źródła zmian
  Postawy pracowników wobec zmian
  Gotowość do zmian, dynamika zmian

  Komunikacja w organizacji i zespole (8 godz.)

  Komunikacja w grupie
  Dawanie informacji zwrotnej
  Bariery komunikacyjne w organizacji

  Budowanie efektywnych zespołów (8 godz.)

  Warunki efektywnej współpracy
  Typy osobowości, czyli kogo masz w grupie
  Zasady tworzenia i działania wysokowydajnych zespołów
  Etapy rozwoju zespołu
  Dynamika zespołu: role grupowe

  Case Day (16 godz.)

  Doskonalenie procesów

 • Jakub Marczak
  Absolwent Biotechnologii na UP w Poznaniu, studiów podyplomowych z Zarządzania Jakością na Politechnice Poznańskiej oraz Zintegrowanych Systemów Informatycznych w WSB w Poznaniu, studiował również Zarządzanie na UE w Poznaniu. Posiada wieloletnie szerokei doświadczenie w jakości farmaceutycznej. Pracował jako Menadżer ds. Doskonalenia i Lean w branży meblerskiej, skupiają się głównie na metodyce Lean Manufacturing. O becnie na stałe zatrudniony jako Ekspert Operational Excellence i Zarządzania Zmianami w Biznesie w branży farmaceutycznej. Współpracuje również z firmami z branż spożywczej, medycznej i kosmetycznej przy wdrażaniu narzędzi i metodyki Lean.

  Krzysztof Firlik
  Absolwent Zarządzania i inżynierii produkcji na Politechnice Poznańskiej. Studiował również Zarządzanie Produkcją na studiach podyplomowych WSE w Krakowie, oraz w Ecole Nationale d’Ingenieurs de Metz (Francja). Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie organizacji i optymalizacji procesów produkcyjnych głównie w branżach automotive i medycznej w zakładach produkcyjnych w Polsce i we Francji. Realizował m.in. projekty związane z transferem zakładu produkcyjnego, reorganizacją procesów dla rozbudowy hali produkcyjnej, budowaniem kultury Lean w przedsiębiorstwie produkcyjnym, wzrostem zaangażowania pracowników w doskonalenie procesów. Obecnie kieruje działem Optymalizacji Procesów w jednym z większych zakładów produkcyjnych w powiecie poznańskim. Jest również współorganizatorem Otwartej Konferencji Lean w Poznaniu, konsultantem merytorycznym i trenerem studiów Lean Management w WSB w Poznaniu. Prywatnie pasjonują go podróże, fotografia, sport, turystyka górska i zabytkowa motoryzacja.

 • Studia kierowane są do wszystkich osób nastawionych na zwiększanie swoich kompetencji w zakresie doskonalenia procesów, zarządzania zmianą i polepszania wyników organizacji.

  Grupa docelowa to pracownicy administracji, urzędów, służby zdrowia, banków, firm logistycznych, działów HR, zakupów, finansów i innych organizacji świadczących usługi lub przetwarzających informację.

  Studia dają możliwość zdobycia bardzo poszukiwanych na rynku pracy umiejętności specjalistom, inżynierom, kadrze kierowniczej średniego i wyższego szczebla. Kierowane są także do studentów studiów magisterskich.

 • - wszystkie zajęcia realizowane są w trybie stacjonarnym (w uczelni)
  - studia trwają 9-10 miesięcy
  - zjazdy odbywają się średnio raz w miesiącu, w weekendy (piątki od godz. 16:00 do 21:00, soboty i niedziele w godz. 9:00 -16:00)
  - zajęcia realizowane są zgodnie z góry ustalonym programem

 • - I semestr kończy się przygotowaniem formularza A3
  - II semestr kończy się przygotowaniem projektu.

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

 • - O przyjęcie na studia podyplomowe w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu mogą ubiegać się osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych: licencjackich, inżynierskich lub magisterskich.
  - Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych.
  - W przypadku kandydatów na Podyplomowe Studia Coachingu wymagane jest uczestnictwo w rozmowie kwalifikacyjnej.
  - Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

 • - wypełniony i podpisany kwestionariusz
  - dwa egzemplarze umowy edukacyjnej
  -  potwierdzona przez WSB lub notarialnie kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
  - potwierdzona przez WSB, notarialnie lub przez Urząd Miasta i Gminy kserokopię obu stron dowodu osobistego
  - w przypadku zmiany nazwiska - kserokopia aktu ślubu potwierdzona notarialnie bądź przez WSB 
  - zdjęcie legitymacyjne
  - wypełniona ankieta dla kandydatów na Podyplomowe Studia: Coachingu, Psychologii zarządzania
  - dowód uiszczenia bezzwrotnej opłaty wpisowej (nie dotyczy okresu promocji) w wysokości 400 zł na konto:
  Wyższa Szkoła Bankowa
  Raiffeisen Bank Polska SA
  51 1750 1019 0000 0000 0161 1844
  tytuł przelewu: opłata wpisowa.

 • O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

 • 4100 PLN

Studia o podobnej tematyce