Lider Firmy Rodzinnej

56 Godzin, 1 Semestr, 1 Sesja

weekendowy, wieczorowy, dzienny

język wykładowy: polskiWarszawa Nowy 3500 PLN
więcej terminów () mniej terminów
 • Lider Firmy Rodzinnej to weekendowy program szkoleniowy skierowany do właścicieli i pracowników sektora mikro i małych przedsiębiorstw, którzy chcą pogłębić swoje umiejętności z zakresu przywództwa. • Czego się nauczysz?
  •         Zrozumiesz, co stanowi siłę przywództwa w firmach rodzinnych
  •         Poznasz zasady efektywnej pracy zespołowej
  •         Nauczysz się negocjować i odgrywać rolę mediatora w swojej    firmie
  •         Posiądziesz zdolność planowania własnego rozwoju
  •         Dowiesz się, jak radzić sobie z sytuacjami konfliktowymi w firmach   rodzinnych
  •         Uzyskasz wiedzę na temat stylów przywództwa i ich konsekwencji dla Twojego biznesu
  Dodatkowo każdy z uczestników zostanie przebadany Kwestionariuszem Stylów Przywództwa oraz odbędzie indywidualną sesję, w trakcie której dostanie feedback na temat swoich mocnych stron oraz obszarów do dalszego rozwoju.  Zakres tematyczny zajęć:


  1. O specyfice przywództwa


  2. Praca zespołowa i projektowa w firmie rodzinnej


  3. Kompetencje menadżerskie i przywódcze


  4. Przywództwo w praktyce


  5. Zarządzanie sytuacjami trudnymi i konfliktowymi


  6. Rywalizacja czy współpraca – jak nimi zarządzać


  7. Przewodzenie samemu sobie


  8. Rozwijanie i inspirowanie innych

 • prof. Olaf Żylicz - psycholog organizacji oraz zastępca dyrektora Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej. Przez trzy lata był członkiem zarządu Instytutu Rozwoju Biznesu. Od ośmiu lat aktywnie pracuje jako Coach z najwyższą kadrą menadżerską, posiada certyfikat Practitioner Coach. Prowadzi także badania nad przywództwem i etyką w biznesie.

  Aureliusz Leżeński - akredytowany trener, mentor i egzaminator Noble Manhattan Coaching na wszystkich kursach NMC. Wykładowca na studiach podyplomowych prowadzonych przez SWPS i Laboratorium Psychoedukacji na temat coachingu w organizacjach. Prowadzi też projekty doradcze i rozwojowe z zakresu HR (ścieżki karier, zarządzanie zmianami i wdrożeniami, systemy ocen, profile kompetencyjne).

  Marek Stączek - doradca i trener prowadzący szkolenia z wykorzystaniem doświadczenia z własnej pracy zawodowej. Jeden z założycieli i trenerów firmy EdisonTeam.pl. Na co dzień prowadzi doradztwo i szkolenia w zakresie innowacyjnego myślenia, zarządzania zmianą.

  Marta Gabalewicz - coach, trener umiejętności biznesowych, konsultant HR. Prowadzi coaching rozwoju osobistego oraz coachingi menedżerskie w takich obszarach jak: rozwijanie umiejętności menedżerskich, komunikacja i budowanie dobrych relacji, świadomego rozwijania ścieżki zawodowej i budowania równowagi życiowej.

 • 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
  2. Zdjęcia legitymacyjne 2 sztuki (prosimy o podpisanie zdjęć ołówkiem na odwrocie).
  3. Potwierdzenie dokonania wpłaty czesnego za program (I rata lub całość).

 • 3500 PLN

Studia o podobnej tematyce