Logistyka wspomagana komputerowo

2 Semestr

weekendowy, wieczorowy, dziennyWrocław Nowy 4850 PLN
więcej terminów () mniej terminów
 • Celem studiów jest przekazanie uczestnikom wiedzy i umiejętności stosowania metod i narzędzi logistyki w praktyce gospodarczej. Oprócz prezentacji zasad funkcjonowania profesjonalnego systemu SAP w obszarze logistyki uczestnicy studiów poznają możliwości jakie dają arkusze kalkulacyjne i aplikacje bazodanowe w realizacji zadań logistyki.

  Program studiów i wykorzystywany do prezentacji rozwiązań praktycznych system informatyczny (SAP ERP) zostały dostosowane do wymagań rynkowych. Uczestnicy kurs będą mogli poznać kompletny cykl logistyczny począwszy od prognozowania popytu i planowania zaopatrzenia, poprzez gospodarkę magazynową i zarządzanie produkcją, aż po sprzedaż i dystrybucję. Prezentacja możliwości wykorzystania arkusza kalkulacyjnego do tworzenia analiz i wyznaczania parametrów funkcjonowania systemu logistycznych będzie uzupełniona przez demonstrację funkcjonowania modułów logistycznych systemy SAP ERP i podstaw ich konfiguracji. W szczególności uczestnicy poznają funkcjonowanie modułów MM, WM, PP, SD, FI. Kadra trenerska dużym doświadczeniem projektowym gwarantuje najwyższą jakość prowadzonych zajęć.

  95% zajęć realizowanych jest w formie warsztatów komputerowych, a uczestniczy dostają możliwość korzystania z systemu SAP ERP na cały okres studiów. Dodatkowo dzięki praktycznym przykładom i ich komputerowej formie słuchacze mogą łatwo adaptować poznawane rozwiązania w pracy zawodowej.

 • 1. Wprowadzenie do logistyki
  2. Systemy informatyczne w logistyce
  3. [MS EXCEL] Prognozowanie
  4. [MS EXCEL] Sterowanie zapasami
  5. [SAP] Gospodarka magazynowa
  6. [MS EXCEL] Planowanie zagregowane
  7. [SAP] Sprzedaż i dystrybucja
  8. [MS EXCEL] Procedura MRP i MRPII
  9. [SAP] Planowanie produkcji
  10. [MS EXCEL] Statystyczna kontrola procesów
  11. [MS QUERY] Budowanie raportów w zastosowaniach logistycznych
  12. [SAP] Sprawozdawczość logistyczna

 • Zajęcia prowadzone będą przez osoby z dużym doświadczeniem w projektowaniu i wdrażaniu rozwiązań informatycznych w obszarze logistyki przedsiębiorstwa.

 • Studia są kierowane do logistyków, analityków, pracowników działów zarówno logistyki jak i produkcji, zaopatrzenia oraz dystrybucji, którzy chcą poznać możliwości wspomagania zadań logistyki za pomocą profesjonalnego oprogramowania SAP ERP, a także funkcji i narzędzi arkusza kalkulacyjnego oraz baz danych.
  Uczestnictwo w kursie pozwoli:

  doskonalić swoje kwalifikacje zawodowe,
  zdobyć wiedzę i umiejętności stosowania metod logistyki w praktyce gospodarczej,
  zdobyć umiejętności tworzenia i oceny rozwiązań informatycznych na potrzeby logistyki, w tym w szczególności w oparciu o system SAP, funkcje i narzędzia arkusza kalkulacyjnego, aplikacji bazodanowych.

 • Studia prowadzone są w języku polskim.
  Studia organizowane są na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów.
  Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele (od godziny 9:00 do 16:00).
  Słuchacze otrzymują materiały dydaktyczne do poszczególnych przedmiotów.
  Słuchacze otrzymują indeksy ze zdjęciem, w których prowadzący dokonują zaliczeń poszczególnych przedmiotów.
  Studia obsługiwane będą przez platformę internetową, na której zamieszczane będą materiały dydaktyczne i dodatkowe źródła informacji.

 • Studia kończą się egzaminem spawdzającym wiedzę i umiejętności praktyczne związane z wykorzystanie narzędzi informatycznych we wspomaganiu funkcji logistycznych nowoczesnych przedsiębiorstw, w tym także ze znajomości pracy z modułami logistycznymi systemu SAP ERP.

 • podanie o przyjęcie na studia
  formularz zgłoszeniowy (załącznik 1)
  oświadczenie o pokryciu kosztów (indywidualne lub od pracodawcy – załącznik 2 lub 3)
  2 zdjęcia - wymiary 35(37) mm - 45(47) mm
  odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub licencjackich do wglądu + kserokopia tego dokumentu, do potwierdzenia za zgodność z oryginałem
  kserokopia dowodu osobistego (obydwie strony)
  Obcokrajowcy z UE oraz kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów wyższych nie z polskich uczelni, składają dodatkowo:http://www.podyplomowe.ue.wroc.pl/7,dokumenty.html

 • 4850 PLN

Studia o podobnej tematyce