Managing Business

2 Semestr

weekendowy, wieczorowy, dziennyWrocław Nowy 5600 PLN
więcej terminów () mniej terminów
 • Celem studium jest ukształtowanie wysokich kompetencji zarządczych, jako zasadniczego składnika kwalifikacji współczesnego menedżera, dostarczenie słuchaczom wiedzy teoretyczno-praktycznej z zakresu szeroko pojętego zarządzania biznesem zawierającego zarówno „twarde” elementy zarządzania, jak i „miękkie” - związane z kapitałem ludzkim organizacji, a także wymiana wiedzy i doświadczeń. W związku z tym, program studiów został tak opracowany (w porozumieniu z kadrą zarządzającą różnych korporacji, w kontekście konkretnych profili edukacyjnych potencjalnych, poszukiwanych przez te organizacje, pracowników), aby umożliwić słuchaczom zdobycie niezbędnej wiedzy, zarówno teoretycznej, jak i praktycznej, w zakresie zarządzania organizacjami. Osiągnięcie wysokiego poziomu kompetencji słuchaczy zapewnią profesjonalnie prowadzone wykłady w języku angielskim, a przede wszystkim liczne warsztatowe zajęcia (również prowadzone w języku angielskim) o interaktywnym charakterze prowadzone w oparciu o przykłady praktyczne i wykorzystujące wiedzę pracowników naukowych i praktyków z zagranicznych ośrodków.

 • 1. Basics of Management
  2. Team building
  3. Knowledge Management
  4. Marketing – contemporary challenges
  5. Negotiation
  6. HRM
  7. Motivating people
  8. Communication
  9. Controlling
  10. Project management
  11. Logistics
  12. Managerial Accounting
  13. Corporate finance
  14. Business Process Development
  15. Business strategy
  16. Management methods
  17. Strategic management
  18. Business Creativity Module
  19. Business Game Simulation
  20. Entrepreneurship
  21. Exam
  22. Konsultacje fakultatywne

 • Wykładowcami Studium są pracownicy międzynarodowych uczelni posiadający duży dorobek naukowo – badawczy i bogate doświadczenie w działalności szkoleniowo-doradczej na rzecz praktyki gospodarczej, pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu i oraz znakomite postaci świata biznesu-nie tylko polskie.

 • Studia kierowane są do:

  osób zamierzających rozpocząć karierę menedżerską,
  osób zamierzających rozpocząć pracę w korporacji,
  obecnych i przyszłych liderów,
  kierowników różnych szczebli zarządzania polskich i zagranicznych przedsiębiorstw,
  pracowników firm doradczych ,
  ekspatów.

 • Organizatorem Studiów jest Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów, Katedra Strategii i Metod Zarządzania. Zajęcia będą prowadzone w formie wykładów i warsztatów.
  Zajęcia będą odbywać się w trybie sobotnio-niedzielnym (średnio co dwa tygodnie, godz. 9:00-16:00) - słuchacze otrzymają szczegółowy harmonogram zajęć.

 • Studia kończą się egzaminem.

 • Po ukończeniu studiów słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych oraz certyfikat w języku angielskim.

 • Wymagana jest znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym sprawną komunikację w mowie i piśmie. Wszystkie zajęcia odbywają się w języku angielskim.

 • podanie o przyjęcie na studia
  formularz zgłoszeniowy (załącznik 1)
  oświadczenie o pokryciu kosztów (indywidualne lub od pracodawcy – załącznik 2 lub 3)
  2 zdjęcia
  odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub licencjackich + kserokopia
  kserokopia dowodu osobistego (obydwie strony)
  Dla obcokrajowców z UE oraz kandydatów posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych nie z polskich uczelni:
  Dodatkowo:
  -oryginał dyplomu ukończenia studiów MA bądź BA
  -tłumaczenie przysięgłe dyplomu
  -apostille
  -tłumaczenia apostille

 • 5600 PLN

Studia o podobnej tematyce