Matematyka

360 Godzin, 3 Semestr, 6 Sesja

weekendowy, wieczorowy, dzienny

język wykładowy: polskiZamość Nieaktualny 1050 PLN za semestr
więcej terminów () mniej terminów
 • Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie nauczycieli do nauczania matematyki w szkołach podstawowych, gimnazjach oraz szkołach ponadgimnazjalnych.
  Celem studiów jest umożliwienie nauczycielom zatrudnionym w szkołach lub placówkach uzyskania kwalifikacji do nauczania matematyki jako drugiego przedmiotu, a ponadto przygotowanie do posługiwania się technologią informacyjną i do jej wykorzystania w nauczaniu matematyki, tak by kwalifikacje osób, które ukończą studia podyplomowe były porównywalne z kwalifikacjami absolwentów szkół wyższych w specjalizacji nauczycielskiej.
  Absolwenci studiów podyplomowych ze stopniem magistra uzyskają uprawnienia do nauczania matematyki w szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych ogólnokształcących i zawodowych, natomiast absolwenci po wyższych studiach zawodowych, nabędą kwalifikacji do nauczania matematyki w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach zawodowych

 • Arytmetyka;
  Wstęp do matematyki;
  Geometria elementarna;
  Algebra;
  Podstawy informatyki;
  Analiza matematyczna;
  Geometria analityczna;
  Rachunek prawdopodobieństwa;
  Elementy statystyki;
  Technologia informacyjna w nauczaniu matematyki;
  Metodyka nauczania matematyki w szkole podstawowej;
  Metodyka nauczania matematyki w gimnazjum i szkołach ponadgimnazjalnych;
  Dydaktyka matematyki;
  Praktyka (w zakresie matematyki) w szkole podstawowej;
  Praktyka (w zakresie matematyki) w gimnazjum;
  Praktyka (w zakresie matematyki) w ponadgimnazjalnej.

 • Osoby posiadające wyższe wykształcenie;
  Nauczyciele innych przedmiotów niż matematyka, chcący zdobyć kwalifikacje do nauczania drugiego przedmiotu;
  Nauczyciele uczący matematyki, którzy chcą uaktualnić i pogłębić wiedzę, lepiej poznać metody nauczania matematyki oraz wzbogacić swoje umiejętności.

 • 1. Internetowa rejestracja kandydata
  2. Złożenie kompletu dokumentów w dziekanacie uczelni

 • • Kwestionariusz kandydata na studia podyplomowe
  • Kserokopia dyplomu ukończenia studiów
  • Kserokopia dowodu osobistego
  • Kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie kwalifikacji pedagogicznych
  • 2 fotografie

 • 1050 PLN

 • 1050 PLN za semestr

Studia o podobnej tematyce