Menedżer branży automotive

2 Semestr

weekendowy, wieczorowy, dziennyWrocław Nowy 3980 PLN
więcej terminów () mniej terminów
 • Celem jest zdobycie najnowszej wiedzy z zakresu zarządzania i praktycznych umiejętności menedżerskich potrzebnych kadrze kierowniczej przedsiębiorstw branży motoryzacyjnej. Program studiów pozwala na uzupełnienie kompetencji miękkich u osób z wykształceniem technicznym, a osobom bez doświadczenia w motoryzacji pomaga poznać specyfikę branży automotive.

 • 1. Wykład inauguracyjny
  2. Charakterystyka branży automotiv na Świecie i w Polsce
  3. Metody analizy strategicznej i strategie firm motoryzacyjnych
  4. Innowacje i rozwój produktu
  5. Lean production i lean management
  6. Podejście procesowe w zarządzaniu
  7. Logistyka i współpraca z dostawcami
  8. Zarządzanie projektami - metodyki i narzędzia
  9. Zarzadzanie jakością i systemy znormalizowane (ISO 9001, TS, six-sigma)
  10. Zarządzanie wiedzą i benchmarking
  11. Kierowanie zespołem pracowniczym
  12. Motywowanie pracowników
  13. Elementy prawa pracy
  14. Relacje z otoczeniem i związkami zawodowymi
  15. Wystąpienia publiczne i prezentacja danych
  16. Zarządzanie w warunkach kryzysów wewnętrznych i zewnętrznych
  17. Biznes plan i ocena opłacalności projektów inwestycyjnych
  18. Budżetowanie i controlling
  19. Systemy klasy ERP w zarządzaniu firmą branży motoryzacyjnej
  20. Egzamin

 • Zajęcia będą prowadzone przez praktyków z firm Volkswagen Motor Polska Sp. z o.o. oraz Sitech Sp. z o.o. oraz doświadczonych pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

 • Studia są kierowane w szczególności dla kadry kierowniczej średniego i niższego szczebla przedsiębiorstw w ramach całego łańcucha branży motoryzacyjnej (producenci samochodów, producenci podzespołów, dealerzy, itp.).

 • studia organizowane są na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów.
  spotkania odbywają się według określonego harmonogramu w soboty i niedziele średnio co 3 tygodnie w godzinach od 9.00 do 16.00
  zajęcia będą prowadzone przez praktyków z firm Volkswagen Motor Polska Sp. z o.o. oraz Sitech Sp. z o.o. oraz doświadczonych pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

 • obecność na zajęciach (min. 80%)
  egzamin końcowy w formie sprawdzenia wiedzy i umiejętności (ustny) obejmujący całość materiału.

 • Po zakończeniu studiów słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez UE we Wrocławiu, zawierające informację o współorganizacji studiów przez Volkswagen Motor Polska Sp. z o.o. oraz Sitech Sp. z o.o..

 • podanie o przyjęcie na studia
  formularz zgłoszeniowy (załącznik 1)
  oświadczenie o pokryciu kosztów (indywidualne lub od pracodawcy – załącznik 2 lub 3)
  2 zdjęcia - wymiary 35(37) mm - 45(47) mm
  odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub licencjackich do wglądu + kserokopia tego dokumentu, do potwierdzenia za zgodność z oryginałem
  kserokopia dowodu osobistego (obydwie strony)
  Obcokrajowcy z UE oraz kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów wyższych nie z polskich uczelni, składają dodatkowo:http://www.podyplomowe.ue.wroc.pl/7,dokumenty.html

 • 3980 PLN

Studia o podobnej tematyce