Menedżerskie Studia Podyplomowe Zarządzanie firmą. Instrumentarium współczesnego menedżera

2 Semestr

weekendowy, wieczorowy, dziennyWrocław Nowy 3800 PLN
więcej terminów () mniej terminów
 • Celem studiów jest przekazanie słuchaczom kompleksowej wiedzy z zakresu zarządzania. Program obejmuje m.in. aspekty związane z przywództwem, finansami, marketingiem, negocjacjami oraz zarządzaniem strategicznym. Zajęcia prowadzone są zarówno przez uznanych teoretyków, jak i praktyków zarządzania.

 • 1. Zarządzanie przedsiębiorstwem
  2. Zarządzanie małą firmą
  3. Zarządzanie strategiczne
  4. Zarządzanie wiedzą
  5. Zarządzanie ugrupowaniami kapitałowymi
  6. Współczesne koncepcje zarządzania
  7. Metody i techniki zarządzania
  8. Japońskie metody zarządzania
  9. Formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw
  10. Otoczenie prawne firmy
  11. Marketing
  12. Zarządzanie projektami – najlepsze światowe praktyki
  13. Gra kierownicza
  14. Instrumentarium finansowe
  15. Rachunkowość zarządcza
  16. Controlling
  17. Źródła finansowania w działalności firmy
  18. Fundusze unijne dla przedsiębiorstw
  19. Logistyka
  20. Motywowanie
  21. Komunikacja w przedsiębiorstwie
  22. Kultura organizacyjna
  23. Negocjacje
  24. Psychologia kierowania
  25. Sylwetka współczesnego menedżera
  26. Trening menedżerski
  27. Wykład do wyboru (seminarium)
  28. Egzamin końcowy (obrona pracy)

 • Program jest realizowany przez pracowników naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz praktyków, posiadających doświadczenie w zakresie doradztwa i zarządzania przedsiębiorstwem, między innymi z takich firm i instytucji jak: IMG, Lodestone Management Consultants, Significa, Instytut Zarządzania, Wrocławski Medyczny Park Naukowo-Technologiczny, SISMS, Sąd Okręgowy.

 • Studia adresowane są do osób pełniących funkcje menedżerskie oraz przygotowujących się do ich objęcia.

 • studia są organizowane na Wydziale Zarządzania Informatyki i Finansów
  zajęcia odbywają się w piątki (od godziny 16.30 do 19.40) oraz w soboty (od godziny 9.00 do 15.40), liczba zjazdów: 16

 • przygotowanie i obrona pracy końcowej

 • Uczestnicy Studiów otrzymują na zakończenie świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu z wykazem przedmiotów i oceną ogólną. Świadectwo jest wyrazem uaktualnienia i pogłębiania wiadomości, podniesienia kwalifikacji i przekwalifikowania.

 • O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń i złożenia dokumentów.

 • podanie o przyjęcie na studia
  formularz zgłoszeniowy (załącznik 1)
  oświadczenie o pokryciu kosztów (indywidualne lub od pracodawcy – załącznik 2 lub 3)
  2 zdjęcia - wymiary 35(37) mm - 45(47) mm
  odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub licencjackich do wglądu + kserokopia tego dokumentu, do potwierdzenia za zgodność z oryginałem
  kserokopia dowodu osobistego (obydwie strony)
  Obcokrajowcy z UE oraz kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów wyższych nie z polskich uczelni, składają dodatkowo:http://www.podyplomowe.ue.wroc.pl/7,dokumenty.html

 • 3800 PLN

Studia o podobnej tematyce