Międzynarodowe standardy rachunkowości sektora publicznego

200 Godzin

weekendowy, wieczorowy, dziennyWarszawa Nowy 4650 PLN
więcej terminów () mniej terminów
 • Przybliżenie problematyki praktycznego zastosowania standardów przez jednostki sektora publicznego działające w Europie i na świecie, zapoznanie słuchaczy z praktyczną i teoretyczną wiedzą z zakresu standardów oraz wykorzystaniu ich w procesach zarządzania jednostkami sektora finansów publicznych. Celem będzie również przedstawienie prawnych i organizacyjnych uwarunkowań działalności tych jednostek ze szczególnym uwzględnieniem realizacji procesów kontroli zarządczej usprawniającej i poprawiającej jakość zarządzania jednostkami publicznymi.
  W trakcie zajęć omówione zostaną przypadki praktycznego zastosowania standardów.

 • -Prawne, organizacyjne i ekonomiczne uwarunkowania funkcjonowania jednostek sektora publicznego (JSFP)
  -Rachunkowość budżetowa w ujęciu prawa bilansowego
  -Rachunkowość budżetowa w ujęciu międzynarodowych standardów rachunkowości sektora publicznego (MSRSP)
  -Praktyczne aspekty zastosowania MSRSP na przykładach wybranych jednostek sektora publicznego (ćwiczenia, wykonanie zadań praktycznych)
  -Zarządzanie procesami gromadzenia i rozdysponowania środków publicznych – planowanie i wykonanie budżetu a MSRSP

 • Zajęcia w ramach studiów prowadzą pracownicy naukowi wyższych uczelni, pracownicy administracji publicznej i biegli rewidenci.

 • Studia dedykowane są dla kierowników jednostek sektora publicznego, głównych księgowych, personelu księgowości, audytorów wewnętrznych oraz wszystkich innych osób zainteresowanych problematyką.

 • Studia trwają dwa semestry. Zajęcia w ramach studiów odbywają się 1-2 razy w miesiącu w soboty i niedziele w godz. 9:00- 16:10.

 • Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego obejmującego prezentację pracy (5-10 minut) oraz następujących po prezentacji pytań dotyczących pracy.

 • kolejność zgłoszeń

 • -podanie o przyjęcie na studia
  -kwestionariusz osobowy
  -zgłoszenie na studia pobierz
  -odpis dyplomu ukończenia wyższej uczelni
  -ksero dowodu osobistego
  -2 fotografie
  -dowód wpłaty wpisowego
  -podpisane oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych

 • 4650 PLN

Studia o podobnej tematyce