MS Excel w controllingu dla zaawansowanych

2 Semestr

weekendowy, wieczorowy, dziennyWrocław Nowy 4850 PLN
więcej terminów () mniej terminów
 • Celem Studiów jest wykształcenie świadomego informatycznie controllera/analityka z zastosowaniem zaawansowanych narzędzi informatycznych MS Excel.

  Tematyka studiów jest ukierunkowana na INSTRUMENTARIUM INFORMATYCZNE MS EXCEL stosowane w warsztacie narzędziowym controllera.

  Studia kończą się uzyskaniem świadectwa Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

  Ponad 90% przedmiotów jest zrealizowanych w formule warsztatów komputerowych na przykładach opracowanych przez trenerów.

  Na zajęciach otrzymają Państwo wiedzę i umiejętności m.in. w zakresie:
  > identyfikacji źródeł danych controllingu oraz ich struktury
  >przetwarzania surowych danych ekonomicznych do postaci użytecznej dla controllingu z wykorzystaniem narzędzi i sterowników obsługi baz danych dostępnych w MS Excel
  >analiz i raportowania przy pomocy zaawansowanych formuł arkuszowych, tabel przestawnych, narzędzi QUERY, kostek OLAP, języka zapytań bazodanowych SQL
  >programowania własnych rozwiązań przy użyciu języka VBA
  >nowych narzędzi analiz, tak jak PowerPivot
  >zasad tworzenia i automatyzacji generowania budżetów cząstkowych i raportów, w tym raportów zintegrowanych

  Program zajęć jest proponowany również jako kontynuacja nauki na studiach podyplomowych Controlling wspomagany komputerowo

 • 1. Moduł 1. ŚRODOWISKO INFORMACYJNE CONTROLLINGU
  2. Potrzeby informacyjne controllingu
  3. Systemy i narzędzia informatyczne controllingu
  4. Podstawy projektowania i obsługi baz danych w zastosowaniach controllingowych (SQL, OLAP, relacyjna baza danych)
  5. Moduł 2. NARZĘDZIA MS EXCEL STOSOWANE W CONTROLLINGU
  6. Narzędzia obliczeniowe MS Excel
  7. Narzędzia transferu i porządkowania danych źródłowych w MS Excel
  8. Narzędzia bazodanowe i analityczne MS Excel (Pivot, Query, SQL, OLAP)
  9. Narzędzia programistyczne MS Excel (VBA)
  10. Nowe technologie MS Excel dedykowane dla controllingu (Data Mining, PowerPivot)
  11. Self-service Business Intelligence. Nowoczesne rozwiązania BI na bazie MS Excel
  12. Moduł 3. ZASTOSOWANIA MS EXCEL W CONTROLLINGU. CASE STUDY
  13. Automatyzacja generowania i przetwarzania budżetów z zastosowaniem VBA
  14. Kokpity menedżerskie w arkuszu kalkulacyjnym (Dashboard)
  15. Tworzenie arkuszy kluczowych wskaźników efektywności (KPI)
  16. Budowa systemu wczesnego ostrzegania w arkuszu kalkulacyjnym (SWO)
  17. Statystyczna analiza danych biznesowych z wykorzystaniem narzędzi MS Excel

 • Zajęcia na Studiach pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, praktycy odpowiedzialni za wprowadzanie informatycznych systemów controllingu na bazie arkusza kalkulacyjnego, trenerzy biznesu z wieloletnim stażem. Wśród nich wysokiej klasy eksperci controllingu i budżetowania, najlepsi w Polsce specjaliści ds. zastosowania aplikacji arkusza kalkulacyjnego i hurtowni danych w controllingu

 • Studia kierowane są wszystkich tych, którzy chcą doskonalić i rozwijać na poziomie zaawansowanym swoje umiejętności obsługi aplikacji MS Excel/VBA w obszarze szeroko rozumianego controllingu.

  Studia są kierowane do osób:
  > stosujących arkusz kalkulacyjny w codziennej pracy,
  > otwartych na poznanie nowych funkcji oraz narzędzi analitycznych i bazodanowych MS Excel/VBA/SQL/OLAP

 • > Studia trwają dwa semestry i obejmuje 160 godziny zajęć

  > Studia startują w październiku 2015 r. , a kończą się w czerwcu 2016 r.

  > Zajęcia będą się odbywać w systemie zaocznym - sobota i niedziela w godz. 9.00 - 16.00

  > Zajęcia prowadzone będą systemem warsztatowym w pracowni komputerowej wspieranym zajęciami audytoryjnymi oraz internetowym panelem studenta z dostępem do wszystkich materiałów szkoleniowych

  > Warsztaty odbywają się w sali komputerowej wyposażonej w pakiet MS Office 2010 Prof lub nowszy.

 • otrzymanie zaliczeń ze wszystkich przedmiotów
  obrona pracy końcowej (stawiamy nacisk na prace poruszające konkretne problemy praktyczne rozwiązane z wykorzystaniem poznanych narzędzi informatycznych)

 • > Warunki zgłoszenia na Studia:

  podstawowa wiedza z zakresu rachunkowości i controllingu
  znajomość podstawowych funkcji i narzędzi arkusza kalkulacyjnego

 • podanie o przyjęcie na studia
  formularz zgłoszeniowy (załącznik 1)
  oświadczenie o pokryciu kosztów (indywidualne lub od pracodawcy – załącznik 2 lub 3)
  2 zdjęcia
  odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub licencjackich + kserokopia dyplomu
  kserokopia dowodu osobistego (obydwie strony)

 • 4850 PLN

Studia o podobnej tematyce