Narzędzia i techniki wirtualnej edukacji

410 Godzin, 2 Semestr, 0 Sesja

weekendowyWarszawa Nieaktualny 1871 PLN
więcej terminów () mniej terminów
 • Formuła prowadzonych zajęć to blended Learning łącząca zajęcia stacjonarne z zajęciami prowadzonymi w formule zdalnej, tzw. e-learning. Zjazdy stacjonarne przyjmują dwojaki charakter: laboratoryjne 2-dniowe, w salach komputerowych, poświęcone realizacji zadań praktycznych oraz konsultacyjne i egzaminacyjne, w trakcie których następuje uzupełnienie wiedzy i wyjaśnianie wybranych zagadnień przedmiotowych. Wykłady, seminaria, laboratoria, projekty i obrony prac dyplomowych, realizuje kadra naukowa PW (Wydziałów: Elektryczny; Elektroniki i Technik Informacyjnych; Zarządzania; Mechatroniki; Kolegium Nauk Społecznych i Administracji; Centralny Ośrodek informatyki).
  Szkolenia stacjonarne odbywać się będą w Warszawie i obejmą zjazdy: sześć weekendów (łącznie 100h) dla kierunków  „Informatyka i techniki Internetu spec. Biznes” oraz „Narzędzia i techniki wirtualnej edukacji”, a siedem weekendów (116h) dla kierunku „Informatyka i techniki Internetu spec. Informatyka Gospodarcza”.
  Informacje merytoryczne dotyczące realizacji studiów znajdą Państwo na stronie http://www.okno.pw.edu.pl
  (Zakładka z lewej strony Studia Podyplomowe). W nietypowych sytuacjach należy kontaktować się z p.Elżbietą Grzejszczyk (Politechnika Warszawska) (egrzejszczyk@zkue.ime.pw.edu.pl).

 • kadra naukowa Politechniki Warszawskiej

 • Pracownicy przedsiębiorstw z sektora MŚP i dużych przedsiębiorstw (nie delegowani przez pracodawcę), których obowiązki służbowe związane są z koniecznością wykorzystywania nowoczesnych narzędzi informatycznych i którzy są absolwentami uczelni wyższych, tj. ukończyli studia I lub II stopnia (licencjat, inżynier, magister).

  UWAGA! Projekt nie dotyczy osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.

 • Studia obejmują m.in. zajęcia z zakresu: stosowania i wdrażania narzędzi kształcenia na odległość, technik multimedialnych, prowadzenia działalności portali, korporacyjnego wdrażania i tworzenia systemów e-learningowych, platform edukacyjnych, itp.

 • zaświadczenie o ukończeniu studiów (po obronie pracy dyplomowej)

 • Warunkiem przyjęcia na studia jest poprawne wypełnienie i przesłanie faksem:

  *umowy dostępnej na stronie internetowej http://www.mcs.edu.pl/var/doc/studia/umowa%20PW.pdf


  * wniosku dostępnego na stronie internetowej http://www.mcs.edu.pl/studia_podyplomowe.html


  * kopii dyplomu


  * zaświadczenia o zatrudnieniu z zakładu pracy dostępnego na stronie internetowej http://www.mcs.edu.pl/var/doc/studia/zaswiadczenie%20o%20zatrudnieniu.pdf


  * oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych dostępnego na stronie internetowej http://www.mcs.edu.pl/var/doc/studia/oswiadczenie_dane_osobowe.pdf

  Dokumenty prosimy przesyłać na numer faksu 022 839 55 98.

  W przypadku zakwalifikowania na studia podyplomowe, należy do dnia 29. września 2010 r. dostarczyć do organizatora (Mazowieckie Centrum Szkoleń Sp. z o.o., ul. Sobieszyńska 30, 00-764 Warszawa) następujące dokumenty:

  *oryginał umowy,


  * zaświadczenie o zatrudnieniu z zakładu pracy,


  * kopia dyplomu poświadczającego wykształcenie.


  * wniosek o przyjęcie na studia podyplomowe


  * Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych
  dane do podstrony o rekrutacji: kolejnosć zgłoszeń, rozmowa kwalifikacyjna,

 • 1871 PLN

 • 80%

Studia o podobnej tematyce