Negocjacje i mediacje

0 Godzin, 2 Semestr, 0 Sesja

weekendowy

język wykładowy: polskiWarszawa Nieaktualny 2200 PLN
Warszawa Nieaktualny 2200 PLN
więcej terminów () mniej terminów
 • Celem studiów jest przygotowanie studentów do sprawnego rozwiązywania konfliktów w środowisku zawodowym i prywatnym. Słuchacze poznają mechanizmy powstawania i rozwiązywania konfliktów. Zapoznają się z rolą, zadaniami i formami działania mediatora. Rozwiną także zdolności komunikacyjne i nabędą kompetencje niezbędne do skutecznego nawiązywania i budowania relacji prywatnych i zawodowych (np. w biznesie, polityce, wymiarze sprawiedliwości).

 • Na program studiów składają się następujące przedmioty:
  * Psychologia konfliktu
  * Psychologia wywierania wpływu
  * Psychologia stosunków interpersonalnych
  * Zasady i techniki negocjacji kryzysowych
  * Negocjacje
  * Mediacje
  * Psychologia oceniania  i podejmowania decyzji
  * Stres i strategie jego regulacji


  Część warsztatowa:
  * Coaching
  * Autodiagnoza i budowanie kompetencji negocjatora
  * Negocjacje i rozwiązywanie konfliktów
  * Komunikacja interpersonalna i asertywność
  * Mediacje
  * Negocjacje w biznesie
  * Radzenie sobie ze stresem
  * Trening kompetencji międzykulturowych • Zajęcia prowadzą doświadczeni praktycy, trenerzy kompetencji społecznych i pracownicy naukowo-dydaktyczni z warszawskich uczelni.


  * Opiekunem merytorycznym kierunku jest dr Ewa Wojtowicz

 • Studia dedykowane są osobom:


  *które swoją karierę wiążą z takimi zawodami jak: negocjator, mediator, coach, negocjator handlowy czy windykator należności.


  *osobom pracującym w środowisku biznesowym (także międzynarodowym), polityce oraz tym, którzy zainteresowani są pracą w obszarze udzielania pomocy środowiskom lokalnym i rodzinnym.


  *pracowników różnych branż, pełniących role managerów lub specjalistów, odpowiedzialnych za budowanie właściwych i satysfakcjonujących relacji z innymi ludźmi.

 • Rejestracja on-line w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów

  dane do podstrony o rekrutacji: kolejnosć zgłoszeń,

 • podanie, kwestionariusz osobowy, odpis dyplomu ukończenia studiów, dowód wpłaty wpisowego, zdjęcia, kserokopia dowodu osobistego.

 • 2200 PLN

 • 2200 PLN za semestr

Studia o podobnej tematyce