Negocjacje i mediacje

176 Godzin

weekendowy, wieczorowy, dziennyPoznań Nowy 4200 PLN
więcej terminów () mniej terminów
 • Głównym celem studiów jest podniesienie poziomu wiedzy oraz rozwinięcie praktycznych umiejętności słuchaczy w zakresie negocjacji i mediacji.

 • KLUCZOWE KOMPETENCJE NEGOCJATORA I MEDIATORA (72 godz.)

  Komunikacja werbalna i niewerbalna (8 godz.)
  Typy psychologiczne (8 godz.)
  Trening asertywności (8 godz.)
  Psychologiczne mechanizmy powstawania, eskalacji i rozwiązywania konfliktów (6 godz.)
  Psychologia stresu (2 godz.)
  Autoprezentacja i wystąpienia publiczne (4 godz.)
  Kształtowanie wizerunku (4 godz.)
  Psychologia kłamstwa (4 godz.)
  Analiza transakcyjna – strategie podejmowania decyzji (4 godz.)
  Socjotechnika – wywieranie wpływu na ludzi (8 godz.)
  Techniki heurystyczne w rozwiązywaniu konfliktów (8 godz.)
  Kluczowe umiejętności negocjacyjne (Certyfikat Franklin University) TEST (8 godz.)

  PROWADZENIE NEGOCJACJI (50 godz.)

  Wprowadzenie do negocjacji (definicje, style, strategie i fazy negocjacji) (8 godz.)
  Prowadzenie negocjacji (8 godz.)
  Negocjacje międzynarodowe i międzykulturowe (8 godz.)
  Negocjacje grupowe (4 godz.)
  Studium przypadku – negocjacje w polityce (4 godz.)
  Studium przypadku – negocjacje w pracy (4 godz.)
  Studium przypadku – negocjacje w biznesie (4 godz.)
  Studium przypadku – negocjacje w sprzedaży (4 godz.)
  Warsztaty negocjacji – praca z kamerą (6 godz.)

  PROWADZENIE MEDIACJI (46 godz.)

  Podstawowe zasady i składniki postępowania mediacyjnego (8 godz.)
  Wiedza o prawnych i organizacyjnych aspektach funkcjonowania procedur mediacyjnych (8 godz.)
  Mediacje w polskim prawie cywilnym i karnym. Praktyka mediacyjna w sądach (4 godz.)
  Trening umiejętności praktycznych w zakresie mediacji (4 godz.)
  Studium przypadku – mediacje w sprawach karnych (2 godz.)
  Studium przypadku – mediacje w sprawach nieletnich (2 godz.)
  Studium przypadku – mediacje cywilne (gospodarcze, rodzinne, biznesowe, z zakresu prawa pracy) (8 godz.)
  Studium przypadku – mediacje ogólnospołeczne/sąsiedzkie (2 godz.)
  Studium przypadku – mediacje szkolne i oświatowe mediacje rówieśnicze (2 godz.)
  Warsztaty mediacji – praca z kamerą (6 godz.)

  SEMINARIUM • Seminarium dyplomowe (8 godz.)

  Zakres tematyczny studiów uwzględnia standardy opracowane przez Społeczną Radę do spraw Alternatywnych Metod
  Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministerstwie Sprawiedliwości.

 • Grono wykładowców Wyższej Szkoły Bankowej tworzą doświadczeni praktycy, czołowi eksperci w swojej dziedzinie. Każdy z prowadzonych w WSB kierunków nadzorowany jest przez merytorycznego opiekuna, który projektuje autorski program zajęć, a następnie czuwa nad jego właściwą realizacją.

  Anna Łukasiewicz
  Certyfikowany mediator na stałe współpracującym z Sądem Okręgowym w Poznaniu. Prowadzi mediacje cywilne, szczególne gospodarcze i pracownicze, oraz karne. Członek Zarządu i Rzecznik Prasowy poznańskiego oddziału Polskiego Centrum Mediacji. Jako mediator pomaga w rozwiązywaniu konfliktów w wielu firmach z różnych branż (m.in. ubezpieczeniowej, budowlanej, FMCG). Autorka bloga mediacjepoznan.com. Swoją wiedzą z zakresu mediacji, budowania wizerunku, HR i innych obszarów biznesu dzieli się na łamach wielu branżowych czasopism, m.in. Personel i Zarządzanie, Benefit, Business&Pharmacy oraz podczas konferencjii spotkań biznesowych, a także zajęć na uczelniach wyższych. Absolwentka Wydziału Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Ukończyła również dwuletnie studium pedagogiczne na tej samej uczelni oraz Psychologię Biznesu na SWPS w Warszawie.

  Bożena Grabowska
  Certyfikowany coach International Coach Community, certyfikowany Facylitator Clean Coaching Process, trener biznesu od 2003 r. Specjalizuje się w budowaniu zespołów, przywództwie, rozwiązywaniu konfliktów/problemów i wprowadzaniu zmian systemowych w organizacjach oraz udrażnianiu komunikacji w zespołach/firmach. W coachingu indywidualnym i zespołów używa zarówno technik klasycznego coachingu z w metodologii ICC jak i pracuje w metodologii Clean Coaching i Imergency knowledge (techniki angażujące myślenie przez analogie). Swoje doświadczenie zdobywała od 1999 roku, jako konsultant, szef zespołu sprzedażowego w firmach szkoleniowych, mediator a także szef zespołów projektowych w końcu trener biznesu i coach Jej klientami są:kadra menedżerska, młodzi przedsiębiorcy, „zespoły w potrzebie”, indywidualni klienci, który „utknęli” w życiu lub karierze zawodowej.

 • Studia adresowane są do liderów i kierowników zespołów, specjalistów pragnących doskonalić umiejętności negocjacji z klientami, a także pracownikami danej organizacji; do osób odpowiedzialnych za negocjowanie korzystnych warunków współpracy z innymi instytucjami, a także do osób planujących podjąć pracę w charakterze negocjatora i mediatora.

 • Do wyboru:

  Studia Tradycyjne:
  To najbardziej popularny sposób studiowania:

  - wszystkie zajęcia realizowane są w trybie stacjonarnym (w uczelni)
  - studia trwają 9-10 miesięcy
  - zjazdy odbywają się średnio raz w miesiącu, w weekendy (piątki od godz. 16:00 do 21:00, soboty i niedziele w godz. 9:00 -16:00)
  - zajęcia realizowane są zgodnie z góry ustalonym programem

  Studia w Tygodniu:
  Studiując w tygodniu zyskujesz wolny weekend bez rezygnowania z nauki, łatwo godzisz naukę z pracą i masz więcej czasu na odpoczynek z rodziną i przyjaciółmi. Nie muszisz rezygnować np. ze studiów zaocznych - możesz uczyć się jednocześnie
  to doskonała oferta dla osób przebywających w Poznaniu tylko w dni robocze.

  - Studia odbywają się w Poznaniu, w centrum miasta
  - 3-4 zjazdy w miesiącu
  - Godziny zajęć: 16:00 - 21:00
  - Tryb popołudniowy kontynuuje się przez cały czas trwania studiów.

 • Test końcowy, projekt i obrona projektu

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

 • - O przyjęcie na studia podyplomowe w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu mogą ubiegać się osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych: licencjackich, inżynierskich lub magisterskich.
  - Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych.
  - W przypadku kandydatów na Podyplomowe Studia Coachingu wymagane jest uczestnictwo w rozmowie kwalifikacyjnej.
  - Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

 • - wypełniony i podpisany kwestionariusz
  - dwa egzemplarze umowy edukacyjnej
  -  potwierdzona przez WSB lub notarialnie kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
  - potwierdzona przez WSB, notarialnie lub przez Urząd Miasta i Gminy kserokopię obu stron dowodu osobistego
  - w przypadku zmiany nazwiska - kserokopia aktu ślubu potwierdzona notarialnie bądź przez WSB 
  - zdjęcie legitymacyjne
  - wypełniona ankieta dla kandydatów na Podyplomowe Studia: Coachingu, Psychologii zarządzania
  - dowód uiszczenia bezzwrotnej opłaty wpisowej (nie dotyczy okresu promocji) w wysokości 400 zł na konto:
  Wyższa Szkoła Bankowa
  Raiffeisen Bank Polska SA
  51 1750 1019 0000 0000 0161 1844
  tytuł przelewu: opłata wpisowa.

 • O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

 • 4200 PLN

Studia o podobnej tematyce