Nowoczesne usługi biznesowe BPO/SSC specjalizacja: zaopatrzenie

174 Godzin

weekendowy, wieczorowy, dziennyPoznań Nowy 4200 PLN
więcej terminów () mniej terminów
 • Celem kierunku jest przygotowanie przyszłych pracowników na potrzeby rozwijających się działów BPO/SSC wyspecjalizowanych w obsłudze procesów HR. Przekazanie im kluczowej i kompleksowej wiedzy z obszaru nowoczesnego zarządzania zasobami ludzkimi od strony praktycznej.

 • BLOK SPECJALISTYCZNY (72 GODZ.)

  Rola zaopatrzenia w przedsiębiorstwie (8 godz.)
  - Najważniejsze elementy definiujące funkcjonowanie zaopatrzenia w firmie;
  - Strategia zaopatrzenia w przedsiębiorstwie jej cel oraz postrzeganie?
  - Rozwiązania logistyczne w przedsiębiorstwie;
  - Koncepcja łańcucha dostaw - SCM

  Organizacja gospodarki magazynowej w przedsiębiorstwie (16 godz.)
  - Podział zapasów analiza ABC, XYZ;
  - Rodzaj zapasów oraz ich wpływ na magazynowanie;
  - Organizacja prac magazynowych w przedsiębiorstwie;
  - Miejsce planowania potrzeb materiałowych w logistyce przedsiębiorstwa;
  - Metody planowania potrzeb materiałowych;
  - Kontrola dostaw;
  - Inwentaryzacja

  Spedycja i transport lądowy oraz morski (8 godz.)
  - Transport drogowy a kolejowy;
  - Przewozy specjalistyczne;
  - Kontrole w transporcie drogowym;
  - Żegluga liniowa;
  - Stawka frachtowa, dodatki frachtowe;
  - Koszty portowe oraz lądowe przewozu kontenerów;
  - Dokumenty używane w transporcie morskim;
  - Dochodzenie roszczeń i tryb składania reklamacji.

  Kluczowe aspekty zawierania umów na dostawy i prawo celne: (8 godz.)
  - Kluczowe aspekty zawierania umów na dostawy towarów i usług;
  - Prawo celne:
  - Instytucja Upoważnionego Przedsiębiorcy (AEO)
  - Procedury celne uproszczone;
  - INTRASTAT.
  - OWZ – ogólne warunki zamówienia.

  Sourcing – analiza, wybór i ocena źródeł zaopatrzenia (8 godz.)
  - Sourcing - na czym polega analiza źródeł zaopatrzenia oraz ich rozwój;
  - Kryteria wyboru: cena, czas realizacji dostaw, jakość dostawy;
  - Ocena ryzyka;
  - Analiza błędów przy wyborze źródła zaopatrzenia.

  Negocjacje warunków zaopatrzenia (16 godz.)
  - Kategoryzacja dostawców i jej wpływ na strategię negocjacyjną oraz relacje;
  - Fazy negocjacji;
  - Warunki handlowe;
  - Dostawy;
  - Umowy;
  - Wybór sposobu działania przy przetargu elektronicznym, klasycznym, podczas spotkania z dostawcami, negocjacji telefonicznych;
  - Manipulacja w negocjacjach;
  - Negocjacje z monopolistą;
  - Ograniczenia czasowe;
  - Zarządzanie konfliktem podczas negocjacji;
  - Warsztaty, gry negocjacyjne (taktyki i tricki negocjacyjne- ćwiczenia z analizą video).

  Narzędzia informatyczne w pracy specjalisty ds. zaopatrzenia (8 godz.)
  Seminarium (6 godz.)

  BLOK TEMATÓW DO WYBORU (72 GODZ.)

  - Analiza rynku (8 godz.)
  - Aspekty prawne – prawo pracy, prawo cywilne (8 godz.)
  - Biznesplan (8 godz.)
  - Budżetowanie i źródła finansowania (8 godz.)
  - Formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej (struktury organizacyjne, zarządzanie strategiczne, zarządzanie operacyjne, odpowiedzialność) (8 godz.)
  - Innowacje w organizacji (8 godz.)
  - Konflikt w organizacji (8 godz.)
  - Komunikacja w biznesie (8 godz.)
  - Kreatywne rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji (8 godz.)
  - Modele biznesowe (8 godz.)
  - Negocjacje i mediacje w biznesie (8 godz.)
  - Analiza wyników przedsiębiorstwa (8 godz.)
  - Ochrona danych osobowych (8 godz.)
  - Organizacja pracy menedżera (8 godz.)
  - Projektowanie ścieżek kariery zawodowej, zarządzanie talentami (8 godz.)
  - Strategie marketingowe (8 godz.)
  - Techniki prezentacji (8 godz.)
  - Ubezpieczenia społeczne (8 godz.)
  - Wartość firmy (8 godz.)
  - Zarządzanie efektywnym zespołem i pracownikiem (8 godz.)
  - Zarządzanie międzykulturowe (8 godz.)
  - Zarządzanie projektem (8 godz.)
  - Zarządzanie przez cele MBO (8 godz.)
  - Zarządzanie zmianą (8 godz.)
  - Analiza fundamentalna i techniczna (8 godz.)
  - Analiza źródeł i kosztów finansowania działalności gospodarczej (8 godz.)
  - Finanse behawioralne (8 godz.)
  - Fuzje i przejęcia (8 godz.)
  - Ocena wyników przedsiębiorstwa (8 godz.)
  - Rachunkowość zarządcza dla początkujących (8 godz.)
  - Sprawozdawczość finansowa (8 godz.)
  - Zarządzanie kapitałem pracującym (8 godz.)
  - Zastosowanie MS Excela w analizach finansowych (8 godz.)
  - Zintegrowane systemy zarządzania – systemy klasy ERP (8 godz.)

 • Grzegorz Olechniewicz - Dyrektor zarządzający i trener w firmie GOODMAN Szkolenia i Konsultacje.
  Doświadczony trener, doradca i kierownik projektu. Realizował projekty i strategie między innymi dla firm z branż: motoryzacyjnej, farmaceutycznej, bankowej, telekomunikacyjnej, FMCG, oraz dla firm zajmujących się przemysłem ciężkim. W opinii wielu klientów jeden z czołowych europejskich ekspertów w dziedzinie strategii i negocjacji zakupowych. Swoje doświadczenie zdobywał między innymi jako Procurement Manager w Ariba Inc. oraz Project Procurement Manager dla klientów Carrywater Group S.A., Przez ostatnie lata doradzał dziesiątkom firm w zakresie organizacji zarządzania. Od 2004 roku prowadzi szkolenia oraz projekty doradcze w obszarze restrukturyzacji i zarządzania. Wykładowca, konsultant merytoryczny oraz promotor na kierunkach studiów podyplomowych Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Współzałożyciel i członek dwóch krajowych stowarzyszeń branży zakupowej. Członek stowarzyszeń PMI (Project Management institute) oraz IPMA (International Project Management Association).

 • Studia modułowe:
  Modułowy system nauczania jest propozycją dla osób, które chciałyby w świadomy sposób kierować swoim kształceniem i karierą zawodową.

  W pierwszej kolejności realizowany jest blok wprowadzający z obszaru zarządzania lub finansów w zależności od wybranego kierunku studiów.
  Następnie blok specjalistyczny, zawierający tematy ściśle związane z danym kierunkiem studiów.
  Jako ostatni realizowany jest blok tematów do wyboru. Jest to 38 tematów z różnych dziedzin (finansowych, zarządczych i tzw. kompetencji miękkich) spośród których słuchacza sam wybiera tematy, które są dla niego interesujące i przydatne.

  Przy wyborze tematów do wyboru słuchacz może skorzystać z konsultacji z autorem programu lub opiekunem grupy, który pomoże dobrać tematy najbardziej odpowiednie dla każdego słuchacza indywidualnie. W ramach bloku tematów do wyboru słuchacz może zrealizować od 9 do 16 tematów w zależności od wybranego kierunku studiów. Istnieje możliwość zrealizowania większej ilości tematów niż przewiduje program studiów – wiąże się to z dodatkową opłatą. Wszystkie zajęcia realizowane są w weekendy, częstotliwość zjazdów uzależniona jest od wybranych przez słuchacza tematów.

 • Projekt, test, obrona projektu.

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

 • - O przyjęcie na studia podyplomowe w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu mogą ubiegać się osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych: licencjackich, inżynierskich lub magisterskich.
  - Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych.
  - W przypadku kandydatów na Podyplomowe Studia Coachingu wymagane jest uczestnictwo w rozmowie kwalifikacyjnej.

 • - wypełniony i podpisany kwestionariusz
  - dwa egzemplarze umowy edukacyjnej
  -  potwierdzona przez WSB lub notarialnie kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
  - potwierdzona przez WSB, notarialnie lub przez Urząd Miasta i Gminy kserokopię obu stron dowodu osobistego
  - w przypadku zmiany nazwiska - kserokopia aktu ślubu potwierdzona notarialnie bądź przez WSB 
  - zdjęcie legitymacyjne
  - wypełniona ankieta dla kandydatów na Podyplomowe Studia: Coachingu, Psychologii zarządzania
  - dowód uiszczenia bezzwrotnej opłaty wpisowej (nie dotyczy okresu promocji) w wysokości 400 zł na konto:
  Wyższa Szkoła Bankowa
  Raiffeisen Bank Polska SA
  51 1750 1019 0000 0000 0161 1844
  tytuł przelewu: opłata wpisowa.

 • Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

 • 4200 PLN

Studia o podobnej tematyce