Ochrona informacji niejawnych i administracja bezpieczeństwa informacji

304 Godzin, 2 Semestr, 4 Sesja

weekendowy, wieczorowy, dzienny

język wykładowy: polskiZamość Nieaktualny 1050 PLN za semestr
więcej terminów () mniej terminów
 • Celem studiów podyplomowych jest przekazanie umiejętności posługiwania się zdobytą wiedzą w połączeniu z doświadczeniem zawodowym, umożliwienie kontynuacji lub rozpoczęcie pracy w agencjach i instytucjach zajmujących się ochroną informacji niejawnych. Mają na celu przekazanie aktualnej wiedzy o obowiązujących zasadach zapewnienia bezpieczeństwa osobowego, przemysłowego i teleinformatycznego

 • Bezpieczeństwo ekologiczne
  Rola samorządu terytorialnego w kształtowaniu bezpieczeństwa narodowego
  Problemy bezpieczeństwa w informatyce
  System polityczny RP w aspekcie problematyki bezpieczeństwa narodowego

  Przedmioty kierunkowe
  Polityka i strategia bezpieczeństwa państwa
  System bezpieczeństwa państwa
  Prawno – konstytucyjne podstawy bezpieczeństwa RP
  Gotowość obronna i system mobilizacyjny państwa
  Teoria bezpieczeństwa
  Rola i zadania administracji w systemie bezpieczeństwa

  Przedmioty specjalistyczne
  Zasady ochrony informacji niejawnych
  Ochrona danych osobowych i baz danych
  System zarządzania jakością i bezpieczeństwem informacji niejawnych
  Środki ochrony informacji niejawnych oraz bezpieczeństwo systemów i sieci teleinformatycznych
  Organizacja i funkcjonowanie kancelarii niejawnych, archiwizacja dokumentów

 • Absolwenci wszystkich uczelni wyższych;
  Pracownicy przedsiębiorstw i firm;
  Pracownicy administracji państwowej i samorządowej.

 • 1. Internetowa rejestracja kandydata
  2. Złożenie kompletu dokumentów w dziekanacie uczelni

 • • Kwestionariusz kandydata na studia podyplomowe
  • Kserokopia dyplomu ukończenia studiów
  • Kserokopia dowodu osobistego
  • 2 fotografie

 • 1050 PLN

 • 1050 PLN za semestr

Studia o podobnej tematyce