Odnawialne żródła energii

230 Godzin, 2 Semestr, 4 Sesja

weekendowy, wieczorowy, dzienny

język wykładowy: polskiZamość Nieaktualny 1050 PLN za semestr
więcej terminów () mniej terminów
 • Celem studiów podyplomowych jest przekazanie słuchaczom wiedzy o odnawialnych źródłach energii i kształtowaniu strategii ich wykorzystania dla celów ochrony środowiska. Przekazanie kompleksowej wiedzy nt. sektora energetyki odnawialnej i pokazanie w sposób praktyczny i zobiektywizowany możliwości technicznych i kierunków biznesowych rozwoju rynku energii elektrycznej ciepła i biopaliw produkowanych z odnawialnych zasobów energii.

 • Przygotowanie jednostki do korzystania z funduszy pomocowych;
  Produkcja i wykorzystanie biopaliw stałych;
  Przygotowanie wniosku aplikacyjnego do wybranego programu Unii Europejskiej;
  Planowanie przestrzenne a energetyka odnawialna, plan energetyczny gminy;
  Energetyka słoneczna;
  Fotowoltaiczne źródła energii;
  Fundusze pomocowe i strukturalne Unii Europejskiej wspierające rozwój energetyki odnawialnej;
  Charakterystyka rynku energii w tym odnawialnej;
  Odnawialne źródła energii - ekonomiczne i ekologiczne uwarunkowania ich wykorzystania;
  Biopaliwa płynne, biogaz i wodór;
  Pompy ciepła;
  Podstawy prawne i instrumenty finansowe wykorzystania OŹE;
  Ekonomika inwestycji w energetyce odnawialnej;
  Zarządzanie jakością;
  Aspekty prawne i ekonomiczne przedsięwzięć termomodernizacyjnych;
  Ogniwa paliwowe;
  Podstawy energetyki wodnej i geotermalnej;
  Energetyka wiatrowa;
  Praca dyplomowa.

 • Absolwenci uczelni wyższych
  Pracownicy administracji szczebla centralnego i samorządowego
  Pracownicy sektora energetycznego, kadry kierowniczej przedsiębiorstw zajmujących się produkcją urządzeń energetyki odnawialnej.

 • 1. Internetowa rejestracja kandydata
  2. Złożenie kompletu dokumentów w dziekanacie uczelni

 • • Kwestionariusz kandydata na studia podyplomowe
  • Kserokopia dyplomu ukończenia studiów
  • Kserokopia dowodu osobistego
  • 2 fotografie

 • 1050 PLN

 • 1050 PLN za semestr

Studia o podobnej tematyce