Organizacja i zarządzanie oświatą

270 Godzin, 2 Semestr

weekendowy, wieczorowy, dziennyNowy 1400 PLN za semestr
więcej terminów () mniej terminów
 • Studia są zgodne z wymogami programowymi Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz nadają dodatkowe kwalifikacje do pełnienia funkcji kierowniczych w oświacie. W przypadku zgłoszenia się odpowiedniej liczby chętnych istnieje możliwość wyodrębnienia specjalistycznych grup, np.: dla pracowników samorządów, osób zainteresowanych egzaminami zewnętrznymi itp.

 • Zajęcia w liczbie 270 godzin (dwa semestry), w tym 30 godzin praktyki kierowniczej, w tym 200 godzin realizowanych metodami aktywizującymi (warsztatowymi).

 • 270 godzin, w tym praktyka kierownicza

 • Decyduje kolejność zgłoszeń

 • Studia podyplomowe

  kserokopia odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych (I, II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich) wg wymagań określonych przy przyjmowaniu na wybrane studia podyplomowe),
  1 fotografia o rozmiarze 35x45 mm,
  kserokopia dowodu osobistego (dwie strony).


  * Wymagania:

  zdjęcie cyfrowe – kolorowe, bez nakrycia głowy, jednolite tło, dobra ostrość, naturalny kolor skóry, wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, wyraźne oczy, spojrzenie na wprost, pozycja frontalna, naturalny wyraz twarzy; zapisane w formacie JPG, wymiar 400x500 pikseli (fotografię można dodać w systemie IRK lub przynieść na płycie CD);
  zdjęcie tradycyjne – fotografia w formie tradycyjnej o rozmiarze 35x45 mm, podpisana na odwrocie (nazwisko, imię/imiona), identyczne jak załączone zdjęcie elektroniczne, dostarczane z kompletem dokumentów do Centrum Rekrutacyjnego DSW.

 • Rekrutacja kandydata na wybrany kierunek i specjalność odbywa się dwuetapowo:


  Etap I - Internetowa Rejestracja Kandydatów (IRK) - www.rekrutacja.dsw.edu.pl

  Wejdź na stronę www.rekrutacja.dsw.edu.pl, utwórz konto w serwisie: Internetowa Rejestracja Kandydatów, podaj swój pesel i zabezpiecz konto hasłem, które zapamiętaj lub zapisz.

  Po zalogowaniu wprowadź niezbędne dane osobowe oraz dokonaj wyboru odpowiedniego kierunku lub specjalności studiów I, II stopnia lub podyplomowych. Zaakceptuj swój wybór, potwierdzając go odpowiednim przyciskiem.

  Do czasu podjęcia ostatecznej decyzji w sprawie wyboru kierunku studiów i specjalności możesz dokonywać w systemie IRK wszelkich zamian oraz korekt.


  Etap II - Złóżenie dokumentów

  Po wydrukowaniu podania o przyjęcie na studia i umowy (wygenerowanych automatycznie w systemie IRK) podpisz je i dostarcz osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej (pamiętaj, aby kopie dokumentów opisać sformułowaniem „potwierdzam zgodność z oryginałem” i podpisać) wraz z wymaganymi dokumentami do:

  - Centrum Rekrutacyjnego we Wrocławiu
  (ul. Strzegomska 55, 53-611 Wrocław),

 • 1400 PLN

Studia o podobnej tematyce