Organizacja i zarządzanie oświatą (studia modułowe)

216 Godzin

weekendowy, wieczorowy, dziennyPoznań Nowy 3000 PLN
więcej terminów () mniej terminów
 • Ukończenie tego kierunku umożliwia nabycie kwalifikacji w zakresie zarządzania oświatą i uprawnień do zajmowania stanowisk kierowniczych we wszystkich typach szkół i placówek oświatowo-wychowawczych oraz w organach prowadzących i nadzorujących działalność oświatową.

 • BLOK WPROWADZAJĄCY (8 godz.)

  - Globalizacja, megatrendy w zarządzaniu (8 godz.)

  BLOK SPECJALISTYCZNY (112 godz.)

  - Organizacja placówki oświatowej (6 godz.)
  - Specyfika zarządzania pracownikami w placówce oświatowej (karty pracy nauczyciela) (8 godz.)
  - Prawne aspekty zarządzania placówką oświatową (prawo administracyjne, samorządowe, prawo finansów publicznych) (8 godz.)
  - Fundusze Unii Europejskiej w systemie oświaty w Polsce (6 godz.)
  - Nadzór pedagogiczny (16 godz.)
  - Organizacja pracy dydaktycznej (8 godz.)
  - Praca wychowawcza i pomoc psychologiczno-pedagogiczna (8 godz.)
  - Współpraca ze środowiskiem społecznym placówki oświatowej (promocja placówki oświatowej i marketing w oświacie) (8 godz.)
  - Budowanie strategii edukacyjnej w placówkach oświatowych (8 godz.)
  - Kształcenie i wychowanie osób niepełnosprawnych w placówkach oświatowych (8 godz.)
  - Zarządzanie finansami publicznymi (8 godz.)
  - Zarządzanie rozwojem pracowników placówki oświatowej (8 godz.)
  - Zewnętrzne instytucje wspierające działania placówek oświatowych (6 godz.)
  - Seminarium dyplomowe (6 godz.)

  III. Bloki modułów do wyboru (96 godz.):
  W ramach realizowanego programu słuchacz wybiera 12 tematów spośród niżej podanych:

  - Analiza rynku (8 godz.)
  - Aspekty prawne – prawo pracy, prawo cywilne (8 godz.)
  - Biznesplan (8 godz.)
  - Budżetowanie i źródła finansowania (8 godz.)
  - Formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej (struktury organizacyjne, zarządzanie strategiczne, zarządzanie operacyjne, odpowiedzialność) (8 godz.)
  - Innowacje w organizacji (8 godz.)
  - Konflikt w organizacji (8 godz.)
  - Komunikacja w biznesie (8 godz.)
  - Kreatywne rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji (8 godz.)
  - Modele biznesowe (8 godz.)
  - Negocjacje i mediacje w biznesie (8 godz.)
  - Analiza wyników przedsiębiorstwa (8 godz.)
  - Ochrona danych osobowych (8 godz.)
  - Organizacja pracy menedżera (8 godz.)
  - Projektowanie ścieżek kariery zawodowej, zarządzanie talentami (8 godz.)
  - Strategie marketingowe (8 godz.)
  - Techniki prezentacji (8 godz.)
  - Ubezpieczenia społeczne (8 godz.)
  - Wartość firmy (8 godz.)
  - Zarządzanie efektywnym zespołem i pracownikiem (8 godz.)
  - Zarządzanie międzykulturowe (8 godz.)
  - Zarządzanie projektem (8 godz.)
  - Zarządzanie przez cele MBO (8 godz.)
  - Zarządzanie zmianą (8 godz.)
  - Analiza fundamentalna i techniczna (8 godz.)
  - Analiza źródeł i kosztów finansowania działalności gospodarczej (8 godz.)
  - Finanse behawioralne (8 godz.)
  - Fuzje i przejęcia (8 godz.)
  - „Kreatywna” rachunkowość a obraz sytuacji finansowej (8 godz.)
  - Metody dywersyfikacji portfela papierów wartościowych (8 godz.)
  - Ocena wyników przedsiębiorstwa – analiza finansowa (8 godz.)
  - Rachunek przepływów pieniężnych – ujęcie sprawozdawcze (8 godz.)
  - Rachunkowość zarządcza dla początkujących (8 godz.)
  - Rachunkowość zarządcza dla zaawansowanych (8 godz.)
  - Sprawozdawczość finansowa (8 godz.)
  - Zagrożenie kontynuowania działalności gospodarczej (8 godz.)
  - Zarządzanie kapitałem pracującym (8 godz.)
  - Zastosowanie komputerów w rachunkowości (8 godz.)
  - Zastosowanie MS Excela w analizach finansowych (8 godz.)
  - Zintegrowane systemy zarządzania – systemy klasy ERP (8 godz.)

 • dr Adrianna Lewandowska, MBA
  Doradza i szkoli w zakresie: budowania strategii rozwoju, przewagi konkurencyjnej, modeli biznesowych, zarządzania zmianą, sukcesji w przedsiębiorstwach rodzinnych, koncepcji Balanced Scorecard, autorka programu NeuroManagement. Pracuje jako coach biznesowy dla właścicieli i sukcesorów firm. Właściciel Business Discovery, założyciel Instytutu Biznesu Rodzinnego Lider Merytoryczny Projektu sukcesyjnego Kody Wartości Efektywna sukcesja w polskich Firmach Rodzinnych. Członek Międzynarodowej Sieci Doradców Strategicznych w Berlinie, członek Zarządu Internationaler Controller Verein e.V. w Monachium, doktor nauk ekonomicznych, absolwentka elitarnej szkoły biznesu ESCP E.A.P. w Berlinie (Paris, Madryt, Oxford, Berlin), zagranicznego programu MBA. Stypendystka Uniwersytetu St. Gallen w Center for Family Business oraz Uniwersytetu Wiedeńskiego w Institut für Familienunternehmen. Członek International Family Enterprise Research Academy, trener cyklu Business Transfer Program dla firm rodzinnych przechodzących proces sukcesji. Członek Rady Programowej oraz ekspert w Projekcie IFR PARP „Firmy Rodzinne” Autorka licznych publikacji polskich i zagranicznych w zakresie strategii i przedsiębiorczości rodzinnej. Wykładowca polskich i zagranicznych studiów MBA.

  Anna Sarowska-Gierasimowicz
  Ekspert zarządzania, ze specjalizacją w obszarze HR, Interim Manager (IM), kształtujący z sukcesem politykę personalną w wielu polskich przedsiębiorstwach. Doradca strategiczny.Wieloletni praktyk w Zarządzaniu Zasobami Ludzkimi. Aktywny trener, ekspert, konsultant w zakresie doskonalenia kapitału ludzkiego organizacji. Autor i realizator programów doskonalenia kadr nowoczesnej gospodarki. Trener - Coaching and Training Bussines School przy Akademii im. L. Koźmińskiego – w Warszawie. Badacz problemów podnoszących efektywność zarządzania kapitałem ludzkim oraz rewitalizacji kadr, zagrożonych skutkami wypalenia zawodowego. Autor i realizator programu studiów podyplomowych- Menedżer HR, Zarządzanie Strategiczne oraz Akademia Trenera Wykładowca szkół biznesu Akademia L. Koźmińskiego w Warszawie, Wyższa Szkoła Bankowa – (Poznań, Wrocław, Gdańsk, Olsztyn).

 • Zarządzanie i organizacja oświatą wymaga zarówno ogromnej wiedzy teoretycznej jak i praktycznego doświadczenia. Dlatego doskonałym rozwiązaniem wydaje się zaangażowanie w proces nauczania praktyków, ekspertów w swojej dziedzinie, którzy potrafią przekazać swoją wiedzę i wesprzeć ją życiowymi przykładami. Tak właśnie to wygląda w Wyższej Szkole Bankowej. Dlatego mogę być spokojny, że kończąc te studia będę wyposażony we wszelkie potrzebne narzędzia do pełnienia przyszłych obowiązków.

 • Studia modułowe:
  Modułowy system nauczania jest propozycją dla osób, które chciałyby w świadomy sposób kierować swoim kształceniem i karierą zawodową.

  - W pierwszej kolejności realizowany jest blok wprowadzający z obszaru zarządzania lub finansów w zależności od wybranego kierunku studiów.
  - Następnie blok specjalistyczny, zawierający tematy ściśle związane z danym kierunkiem studiów.
  - Jako ostatni realizowany jest blok tematów do wyboru. Jest to 38 tematów z różnych dziedzin (finansowych, zarządczych i tzw. kompetencji miękkich) spośród których słuchacza sam wybiera tematy, które są dla niego interesujące i przydatne.

  Przy wyborze tematów do wyboru słuchacz może skorzystać z konsultacji z autorem programu lub opiekunem grupy, który pomoże dobrać tematy najbardziej odpowiednie dla każdego słuchacza indywidualnie. W ramach bloku tematów do wyboru słuchacz może zrealizować od 9 do 16 tematów w zależności od wybranego kierunku studiów. Istnieje możliwość zrealizowania większej ilości tematów niż przewiduje program studiów – wiąże się to z dodatkową opłatą. Wszystkie zajęcia realizowane są w weekendy, częstotliwość zjazdów uzależniona jest od wybranych przez słuchacza tematów.

 • Praca dyplomowa, obrona pracy.

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

 • - O przyjęcie na studia podyplomowe w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu mogą ubiegać się osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych: licencjackich, inżynierskich lub magisterskich.
  - Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych.
  - W przypadku kandydatów na Podyplomowe Studia Coachingu wymagane jest uczestnictwo w rozmowie kwalifikacyjnej.

 • - wypełniony i podpisany kwestionariusz
  - dwa egzemplarze umowy edukacyjnej
  -  potwierdzona przez WSB lub notarialnie kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
  - potwierdzona przez WSB, notarialnie lub przez Urząd Miasta i Gminy kserokopię obu stron dowodu osobistego
  - w przypadku zmiany nazwiska - kserokopia aktu ślubu potwierdzona notarialnie bądź przez WSB 
  - zdjęcie legitymacyjne
  - wypełniona ankieta dla kandydatów na Podyplomowe Studia: Coachingu, Psychologii zarządzania
  - dowód uiszczenia bezzwrotnej opłaty wpisowej (nie dotyczy okresu promocji) w wysokości 400 zł na konto:
  Wyższa Szkoła Bankowa
  Raiffeisen Bank Polska SA
  51 1750 1019 0000 0000 0161 1844
  tytuł przelewu: opłata wpisowa.

 • Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

 • 3000 PLN

Studia o podobnej tematyce