Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza (3 semestry)

350 Godzin, 3 Semestr

weekendowy, wieczorowy, dziennyPoznań Nowy 3625 PLN
więcej terminów () mniej terminów
 • Kształcenie na kierunkach pedagogicznych to ogromna odpowiedzialność, gdyż efekty nauki będą później przekładane na pracę z dziećmi. Studia w WSB to gwarancja jakości. Rozwijają umiejętności, ćwiczą warsztat metodyczny, a absolwenci uzyskują odpowiednie kompetencje niezbędne do tego, aby sprostać oczekiwaniom stawianym przez współczesny rynek pracy.

 • TEORETYCZNE PODSTAWY OPIEKI I WYCHOWANIA (70 godz.)

  - Teorie wychowania i opieki (20 godz.)
  - Wybrane zagadnienia pedagogiki społecznej (5 godz.)
  - Wybrane zagadnienia pedagogiki specjalnej (5 godz.)
  - Wybrane zagadnienia pedagogiki resocjalizacyjnej (5 godz.)
  - Prawo rodzinne i opiekuńcze (20 godz.)
  - Etyczne aspekty pracy wychowawcy (5 godz.)
  - Instytucje opieki i wychowania (10 godz.)

  PSYCHOLOGICZNE PODSTAWY PRACY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ (40 godz.)

  - Psychologia rozwojowa (10 godz.)
  - Psychologia społeczna (10 godz.)
  - Zaburzenia rozwojowe dzieci i młodzieży (10 godz.)
  - Dynamika małej grupy (10 godz.)

  DIAGNOSTYKA PSYCHOPEDAGOGICZNA (30 godz.)

  - Diagnostyka ucznia (10 godz.)
  - Diagnostyka grupy (5 godz.)
  - Diagnostyka rodziny (10 godz.)
  - Diagnostyka potencjału wychowawczego społeczności lokalnej (5 godz.)

  METODYKA PRACY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ (125 godz.)

  - Metodyka pracy z grupą (15 godz.)
  - Pedagogika czasu wolnego i zabawy (10 godz.)
  - Praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych (15 godz.)
  - Praca z dzieckiem zdolnym (10 godz.)
  - Praca z dzieckiem przewlekle chorym (5 godz.)
  - Wprowadzenie do terapii pedagogicznej (10 godz.)
  - Projektowanie i realizacja programów profilaktycznych (10 godz.)
  - Praca z rodziną (10 godz.)
  - Coaching edukacyjny i rodzicielski (10 godz.)
  - Elementy interwencji kryzysowej (10 godz.)
  - Doradztwo edukacyjno-zawodowe (10 godz.)
  - Mediacje (10 godz.)

  WARSZTATY METODYCZNE (85 godz.)

  - Warsztat rozwijania kompetencji wychowawczych (15 godz.)
  - Warsztat pracy pedagoga szkolnego (20 godz.)
  - Warsztat pracy pedagoga szkolnego w szkole podstawowej i w gimnazjum (10 godz.)
  - Warsztat pracy pedagoga szkolnego w szkołach ponadgimnazjalnych (10 godz.)
  - Warsztat metodyczny (50 godz.)
  - Muzyczny (10 godz.)
  - Plastyczny (15 godz.)
  - Gry i zabawy w grupie (15 godz.)
  - Drama w edukacji (10 godz.)

  PRAKTYKI PEDAGOGICZNE (60 godz.)

  - Praktyka w I semestrze (30 godz.)
  - Praktyka w II semestrze (30 godz.)

 • Edyta Rudź – Jaśkowiak
  magister filologii polskiej UAM; ukończone studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki oraz liczne kursy kwalifikacyjne, m. in. z zakresu bibliotekoznawstwa; wykładowca Policealnego Studium Public Relations i Reklamy (pisanie kreatywne). Egzaminator maturalny z zakresu języka polskiego. Wieloletni wicedyrektor zespołów szkół.

  Jolanta Szymkowska
  Od zawsze byłam i jestem pedagogiem od czterech lat również trenerem. Ponad 20 lat pracowałam jako nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, później edukacji komputerowej. Od kilku lat zajmuję się również pracą z dziećmi z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz umiarkowanym. Jestem wicedyrektorem zespołu szkół - podstawowej i gimnazjum. Uwielbiam podróże do ciekawych miejsc, relaks na łonie natury, spacery z moim psem Maylo oraz wycieczki rowerowe. Jestem otwarta na nowości i chętnie doskonalę swój warsztat pracy.

 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza to oferta dla osób zainteresowanych pracą w szkołach, internatach, świetlicach szkolnych i w innych placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Celem studiów jest rozwijanie wszechstronnych kompetencji do pracy wychowawczej z dziećmi i młodzieżą.

 • - wszystkie zajęcia realizowane są w trybie stacjonarnym (w uczelni)
  - studia trwają 9-10 miesięcy
  - zjazdy odbywają się średnio raz w miesiącu, w weekendy (piątki od godz. 16:00 do 21:00, soboty i niedziele w godz. 9:00 -16:00)
  - zajęcia realizowane są zgodnie z góry ustalonym programem

 • Projekt zaliczeniowy, obrona projektu.

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

 • - O przyjęcie na studia podyplomowe w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu mogą ubiegać się osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych: licencjackich, inżynierskich lub magisterskich.
  - Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych.
  - W przypadku kandydatów na Podyplomowe Studia Coachingu wymagane jest uczestnictwo w rozmowie kwalifikacyjnej.
  - Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

 • - wypełniony i podpisany kwestionariusz
  - dwa egzemplarze umowy edukacyjnej
  - potwierdzona przez WSB lub notarialnie kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
  - potwierdzona przez WSB, notarialnie lub przez Urząd Miasta i Gminy kserokopię obu stron dowodu osobistego
  - w przypadku zmiany nazwiska - kserokopia aktu ślubu potwierdzona notarialnie bądź przez WSB 
  - zdjęcie legitymacyjne
  - wypełniona ankieta dla kandydatów na Podyplomowe Studia: Coachingu, Psychologii zarządzania
  - dowód uiszczenia bezzwrotnej opłaty wpisowej (nie dotyczy okresu promocji) w wysokości 400 zł na konto:
  Wyższa Szkoła Bankowa
  Raiffeisen Bank Polska SA
  51 1750 1019 0000 0000 0161 1844
  tytuł przelewu: opłata wpisowa.

 • O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

 • 3625 PLN

Studia o podobnej tematyce