Podologia - studia podyplomowe dwusemestralne realizowane przez Internet.

2 Semestr

weekendowy, wieczorowy, dziennyNowy 4400 PLN
więcej terminów () mniej terminów
 • Celem studiów jest zdobycie wiedzy w zakresie anatomii i biomechaniki stopy, schorzeń stóp i paznokci, problemów stopy cukrzycowej, a także zdobycie umiejętności praktycznych z zakresu: ortez indywidualnych, klamer korygujących i ich doboru, obsługi specjalistycznego sprzętu (frezarek i narzędzi podologiczno – chirurgicznych). Podolog niejednokrotnie bywa pośrednikiem pomiędzy pacjentem a lekarzem, dlatego w programie studiów znajdują się także przedmioty medyczne, jak dermatologia, diabetologia, chirurgia i ortopedia stopy, czy fizjoterapia.

  • Studia podyplomowe realizowane przez Internet prowadzimy z powodzeniem od 2006 roku.
  • Nauczanie odbywa się za pośrednictwem sieci Internet.
  • Świadectwo nie różni się od świadectw studiów prowadzonych metodą tradycyjną.

 • W ramach zajęć realizowane są zagadnienia w zakresie m.in.:

  Podstaw anatomii, fizjologii i biomechaniki
  Dermatologii podologicznej z elementami mikrobiologii
  Unaczynienia i chorób naczyniowych kończyn dolnych
  Dietetyki i żywienia osób starszych
  Fizjoterapii i masażu z elementami rehabilitacji
  Chirurgii w podologii
  Ortopedii w podologii
  Diabetologii
  Podologii kosmetycznej
  Podologii specjalistycznej
  Problemów stopy cukrzycowej

 • Zajęcia prowadzi wykwalifikowana kadra dydaktyczna – nauczyciele akademiccy i praktycy.

 • Studia są skierowane do absolwentów uczelni wyższych, głównie do kosmetologów, fizjoterapeutów, osób pracujących w ośrodkach i gabinetach odnowy biologicznej, gabinetach kosmetycznych, gabinetach pedicure, a także dla osób, które interesują się problematyką podologii i chciałyby podjąć w przyszłości pracę w tej specjalności.

 • Słuchacze otrzymują podręczniki multimedialne na dysku CD-ROM. Studia są realizowane także metodą tradycyjną, podczas sobotnich zjazdów słuchacze biorą udział w zajęciach warsztatowych, podczas których nabywają umiejętności praktycznych. Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest udział w warsztatach.

 • - udział w zajęciach w formie elektronicznej
  - uzyskanie pozytywnych ocen z egzaminu końcowego oraz z poszczególnych przedmiotów
  - wniesienie wymaganej opłaty za studia

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych PODOLOGIA Wyższej Szkoły Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie - świadectwo nie różni się od świadectw studiów prowadzonych metodą tradycyjną

 • Warunki przyjęcia
  Do postępowania rekrutacyjnego dopuszczeni zostają kandydaci, którzy dostarczą:
  * wypełniony wniosek rekrutacyjny - do pobrania ze strony www Uczelni;
  * ksero dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich, lekarskich, magisterskich);
  * 2 zdjęcia legitymacyjne;
  * ksero dowodu osobistego;
  *dowodu uiszczenia opłaty wpisowego.

 • * wypełniony wniosek rekrutacyjny - do pobrania ze strony www Uczelni;
  * ksero dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich, lekarskich, magisterskich);
  * 2 zdjęcia legitymacyjne;
  * ksero dowodu osobistego;
  *dowodu uiszczenia opłaty wpisowego.

 • Termin składania dokumentów:

  Dokumenty należy złożyć (można wysłać komplet dokumentów pocztą) w Dziekanacie Wyższej Szkoły Nauk Społecznych ul. Zamojska 47, 20-102 Lublin, od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16 tel. (81) 441 33 11 pokój 227, w soboty 8-14.

  W WSNS obowiązują dwa terminy składania dokumentów rekrutacyjnych na studia podyplomowe w danym roku akademickim:

  Pierwszy nabór letni od 15 maja do 25 września danego roku akademickiego.
  Drugi nabór zimowy od 15 listopada do 25 lutego danego roku akademickiego.

 • 4400 PLN

Tagi podologia

Studia o podobnej tematyce