Podyplomowe Studia Finansów i Strategii Spółek

210 Godzin, 2 Semestr

weekendowy, wieczorowy, dziennyŁódź Nowy 4500 PLN
więcej terminów () mniej terminów
 • Przekazanie słuchaczom nowoczesnej wiedzy z zakresu zarządzania, ze szczególnym uwzględnieniem strategicznych, finansowych i prawnych aspektów funkcjonowania spółek.

 • Lp Nazwa przedmiotu Liczba godzin
  I Wprowadzenie do problematyki studium 4
  II Blok - zarządzanie finansami spółek Egzamin
  1 Podstawy zarządzania finansami spółek 12
  2 Analiza finansowa i sprawozdawczość spółek 8
  3 Inwestycje rzeczowe i kapitałowe 8
  4 Funkcjonowanie spółek na rynku kapitałowym 8
  5 Nowe formy finansowania działalności przedsiębiorstw 8
  6 Podstawy wyceny wartości przedsiębiorstwa 8
  7 Fuzje i przejęcia spółek 8
  III Blok - strategie spółek Egzamin
  1 Podstawy zarządzania strategicznego 12
  2 Metody analizy strategicznej 8
  3 Kapitał intelektualny jako źródło przewagi konkurencyjnej 8
  4 Logistyka jako podstawa przewagi konkurencyjnej 8
  5 Systemy IT jako źródło przewagi konkurencyjnej 8
  6 Strategie działania przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych 8
  IV Podstawy prawa gospodarczego i handlowego 16
  V Ład korporacyjny w spółkach 8
  VI Analiza opcji strategicznych 4
  VII Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa 8
  VIII Gra kierownicza - kreowanie wartości spółki 20
  IX Seminarium dyplomowe 20
  X Praktyczne aspekty zarządzania spółką - warsztaty z udziałem praktyków 10

 • Studia adresowane są przede wszystkim do właścicieli przedsiębiorstw oraz kadry kierowniczej i kadry rezerwowej w spółkach prawa handlowego.

 • Zajęcia odbywać się będą: w piątki w godz. 17.00-21.00 oraz w soboty w godz. 8.30-16.00, generalnie co dwa tygodnie.

 • Ukończenie studiów wymaga zdania egzaminów po każdym z bloków oraz napisania pracy dyplomowej.

 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
  wypełniony formularz zgłoszeniowy,
  dwa zdjęcia,
  skierowanie z zakładu pracy, jeżeli będzie on finansował koszty studiów.

 • 4500 PLN

Studia o podobnej tematyce