Podyplomowe Studia Laboratorium Reportażu

256 Godzin, 2 Semestr

weekendowy, wieczorowy, dziennyWarszawa Nowy 4500 PLN
więcej terminów () mniej terminów
 • Studia te przekazują wiedzą na temat technik i metod tworzenia reportażowych form dziennikarskich funkcjonujących w różnorodnych mediach. Techniki te dotyczą reportażu prasowego, radiowego i telewizyjnego w zakresie tematu, zbierania materiału, konstrukcji dramaturgii i montażu. W zakres tematyczny zaś zajęć warsztatowych
  wpisać należy problemy wyboru bohatera i techniki prowadzenia rozmów oraz sposoby ich rejestracji. Szczegółowo omówiona jest problematyka nadawcy (predyspozycje, styl życia reportera, świat wartości), problematyka przekazu jakim jest reportaż dla odbiorcy - dla słuchacza, czytelnika tworzących wspólnotę, w której podtrzymaniu więzi społecznej służy reporter. Kształcenie w zakresie praktycznym reportażysty multimedialnego - autora będącego w stanie napisać reportaż literacki, zrealizować reportaż radiowy, telewizyjny a także reportaż internetowy. Celem
  studiów jest również kształcenie umiejętności współpracy reportażysty z pisarzem, scenarzystą i dramatopisarzami oraz poznanie podstaw ich warsztatu.

 • Szczegółowo omówiona jest problematyka nadawcy (predyspozycje, styl życia reportera, świat wartości), problematyka przekazu jakim jest reportaż dla odbiorcy - dla słuchacza, czytelnika tworzących wspólnotę, w której podtrzymaniu więzi społecznej służy reporter.
  Program studiów obejmuje następujące przedmioty:
  Reportaż prasowy,
  Film dokumentalny,
  Dokument radiowy,
  Sztuka realizacji dźwięku,
  Sztuka fotoreportażu,
  Opowiadanie i dialog,
  Dramat teatralny
  (łącznie128 godzin w semestrze).

 • Wśród wykładowców są: dr hab Michał Bukojemski, dr hab. Piotr Wojciechowski, dr Marek Kochan, mgr Zbigniew Marek Miller, mgr Waldemar Zdrojewski, Janusz Deblessem, Janina Jankowska.

 • Tytuł magistra lub licencjata, umiejętności twórcze, podstawowa znajomość kultury i sztuki.

 • Zaoczny, terminy zjazdów średnio co 2 tygodnie (8 zjazdów w semestrze)

 • Ćwiczenia i warsztaty zaliczenie na ocenę

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

 • Przyjęcie na podstawie dokumentów.

 • Odpis dyplomu licencjata lub magistra, druk podania o przyjęcie na studia wraz z życiorysem (dostępny na stronie ID), kserokopia dowodu osobistego, oświadczenie o znajomości regulaminu opłat (druk do obioru w Komisji rekrutacyjnej), 2 zdjęcia.

 • Decyduje kolejność zgłoszeń podania wraz z kompletem wymaganych dokumentów.
  Limit miejsc: 30

 • 4500 PLN

Studia o podobnej tematyce