Podyplomowe Studia Marketingu Międzynarodowego

191 Godzin, 2 Semestr

weekendowy, wieczorowy, dziennyŁódź Nowy 4200 PLN
więcej terminów () mniej terminów
 • Celem studiów jest przekazanie wiedzy na temat współczesnych problemów zarządzania międzynarodowego i marketingu międzynarodowego, rozwój umiejętności prowadzenia badań marketingowych na rynkach zagranicznych oraz kształtowanie umiejętności identyfikacji i rozwiązywania problemów związanych z ekspansja przedsiębiorstwa na rynki zagraniczne i przygotowaniem strategii marketingowych.

 • Otoczenie międzynarodowe przedsiębiorstwa jako podstawowy czynnik strategii marketingowej na rynkach międzynarodowych
  Badania marketingowe rynków międzynarodowych
  Ekspansja przedsiębiorstwa na rynki międzynarodowe
  Strategie marketingowe na rynkach międzynarodowych
  Doskonalenie kompetencji menedżerów działających na rynkach międzynarodowych
  Przygotowanie przez uczestników projektu wejścia na rynki zagraniczne i strategii marketingowej na nim

 • Absolwenci studiów wyższych kierunków ekonomicznych, technicznych, humanistycznych, prawniczych, którzy pragną prowadzić działalność gospodarczą w kraju i na rynkach zagranicznych lub współpracować z zagranicznymi przedsiębiorstwami. O przyjęcie mogą ubiegać się osoby, które mają dyplom ukończenia wyższych studiów licencjackich lub magisterskich.

 • Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest otrzymanie pozytywnej oceny z projektu zaliczeniowego dotyczącego wejścia na rynki zagraniczne i strategii marketingowej na nim. W celu napisania pracy dyplomowej przewidziano w programie studiów seminarium dyplomowe.

 • Po ukończeniu studiów słuchacze otrzymują świadectwo (z godłem państwowym) Uniwersytetu Łódzkiego ukończenia studiów podyplomowych.

 • O przyjęciu kandydata na studia podyplomowe decyduje:
  – kolejność zgłoszeń
  – ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych.
  Po zakończeniu naboru osoby, które zostały przyjęte, otrzymają zawiadomienie o wpisaniu ich na listę słuchaczy i terminie rozpoczęcia zajęć.

 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
  wypełniony formularz zgłoszeniowy,
  dwa zdjęcia,
  skierowanie z zakładu pracy, jeżeli będzie on finansował koszty studiów.

 • 4200 PLN

Studia o podobnej tematyce